Zespół Szkolno-Przedszkolny w Abramowie

 

Tematyka lekcji  od 22.06.2020 do 25.06.2020  

 Proszę pracować zgodnie z tygodniowym planem lekcji umieszczonym na stronie

 26 czerwca zakończenie roku szkolnego 2019/2020 wg harmonogramu zamieszczonego na stronie szkoły


Informatyka  gr I  22.06.2020  gr II 24.06.2020

Temat: Tworzenie animacji w Edytorze postaci.

Zapoznaj się  z tematem z podręcznika str. 167 . Wykonaj w ćwiczenia  str. 167-168.

 

Wdż   23.06.2020 r.

Temat: Uzależnienia behawioralne. Ludzkie drogowskazy. Cel: poznamy sposoby radzenia sobie z uzależneiniami. Proszę także być dostępnym na grupie klasowej w aplikacji Messenger w godzinach, w których powinna odbyć się lekcja wdż według planu. W razie pytań proszę o kontakt beti.23@wp.pl

 

Język angielski

(23.06 wtorek) Subject: Umiejętności językowe- ćwiczenia

Cel: powtarzam i utrwalam dotychczasową wiedzę

Wykonaj w ćwiczeniach zadania 2,3/109

 (24.06 środa) Subject: Moje wakacje

Cel: powtarzam i utrwalam dotychczasową wiedzę

Napisz o swoich planach na wakacje stosując konstrukcję „going to” oraz czas Present Continous do wyrażania przyszłości.

(25.06 czwartek) Subject: Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2019/2020

Cel: powtarzam i utrwalam dotychczasową wiedzę

Wykonaj zadania online

http://www.english-room.com/6a_2544b.htm

E-mail: sp.abramow8@wp.pl


Religia

Temat:Święty Wojciech i Stanisław patronami Polski.

Zobacz jak osiągnęli świętość:św.Wojciech i św.Stanisław str.142-143. Zastanów się, czy potrafisz odważnie bronić prawdy?

 

Tytuł podręcznika do religii dla klasy VIII: Z TOBĄ IDĘ PRZEZ ŻYCIE szczegóły są zamieszczone na stronie szkoły.W czasie wakacji nie zapominajcie o codziennej modlitwie, Sakramentach Świętych i uczestnictwie we Mszy Świętej. Życzę spokojnych wakacji w przyjaźni  z Panem Bogiem.

 

Historia

Temat: Polska w przededniu II wojny światowej. Kontynuacja tematu. 22.06

Temat: Utrwalenie wiadomości „Polska w okresie międzywojennym”. 25.06

Cel: utrwalę wiadomości  z rozdziału „ Polska w okresie międzywojennym”

Odpowiem na 4 dowolnie wybrane pytania ze str. 271 Sprawdź się.

 

Fizyka

(22.06) Temat: Termodynamika-powtórzenie.

1.Zapoznaj się z tekstem na str. 265-266.

2. Rozwiąż zadania na str. 267-269.

 

(24.06) Temat: Sprawdź, co pamiętasz.

Cel: Utrwalisz i sprawdzisz wiadomości z fizyki.

1. Rozwiąż quiz:

https://samequizy.pl/spotkanie-z-fizyka-powtorka-z-klasy-7

 

Język niemiecki    22.06.2020r 24.06.2020r.

Thema:Zabawy z językiem niemieckim

Cel: poszerzenie słownictwa-czas

https://wordwall.net/pl/resource/1120030/niemiecki/uhrzeit

https://wordwall.net/pl/resource/2142777/niemiecki/uhrzeit-offiziell-und-inoffiziell

 

Chemia

Temat:Chemia wokół nas.     Data: 23.06.2020.

Cele: przekonanie o użyteczności wiedzy chemicznej w życiu człowieka..

 Chemia w wybranych obszarach powiązanych z życiem człowieka:

a)środowisko przyrodnicze;

b)pokarmy

c)ubranie,obuwie;

c)środki czystości;

d)medycyna;

d)rolnictwo;

e)przemysł.

Spróbuj znaleźć przykłady oddziaływań, zastosowań chemii w wyżej wymienionych obszarach.

Temat: Podsumowanie pracy na zajęciach chemii w klasie VII.     Data: 25.06.2020.


Geografia ( wtorek) 23.06.2020r

Temat: „Podsumowanie pracy na lekcjach geografii. Zagadkowa Polska.”  Proszę obejrzeć zagadkowe odkrycia archeologiczne w Polsce https://youtu.be/ChPZRQDGujQ . Kontakt pisać na Messengerze lub ewaguz1@o2.pl

 

Biologia ( wtorek) 23.06.2020r

Temat: „Wirtualne obserwacje przyrodnicze  – gatunki chronione” Zapraszam do obejrzenia  https://youtu.be/EgABaxdUnFo  W razie jakichkolwiek pytań proszę do mnie pisać na Messengerze lub ewaguz1@o2.pl

 

Biologia ( czwartek) 25.06.2020r

Temat: „Podsumowanie pracy na lekcjach biologii -  zagadki anatomii.”  Proszę obejrzeć zagadki anatomii https://youtu.be/4Ri0X3aCpWk  . Kontakt pisać na Messengerze lub ewaguz1@o2.pl

 

Język polski

22 czerwca - J. Liebert " Nadzieja" - analiza i interpretacja utworu.

ćw. 1,2,3,4,5/302

 

23 czerwca - Potęga nadziei - historia S. Hawkinga.

ćw. 1,2,3,4,5,6,7,8/304

 

24 czerwca - "Samotni.pl" - czytanie ze zrozumieniem.

ćw. 1,2,4,8/307

 

25 czerwca - Tolerancja na podst. fragm. powieści "Chce się żyć".

5 zadań do wyboru ze str. 310

 

Zajęcia z wychowawcą

22 czerwca - Zdrowo i bezpiecznie spędzamy wakacje.

 

Wychowanie fizyczne

Temat: Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych. Cel: potrafię zorganizować bezpieczny wypoczynek dla siebie i innych.

https://www.youtube.com/watch?v=po2zhXIgk04

Temat: Jak pracowaliśmy na  lekcjach zdalnych z w-f. Cel: potrafię ocenić swoją aktywność podczas lekcji.

 Temat: Bezpiecznie  spędzamy wakacje. Cel: potrafię bezpiecznie zachować się nad wodą w górach oraz  aktywnego wypoczynku.

https://pssetychy.pis.gov.pl/plikijednostki/wssekatowice/pssetychy/userfiles/file/Wzory/HD/plakat_bezpieczne_wakacje_A2.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=po2zhXIgk04

https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60

Temat: Bezpieczne wakacje na wsi. Cel: znam zasady bezpieczeństwa obowiązujące w gospodarstwie rolnym.

 https://www.youtube.com/watch?v=iW_8uy0ZNtM

https://slideplayer.pl/slide/5825981/

 

Matematyka– uczniowie pracują tak jak do tej pory, komunikując się z nauczycielem za pomocy poczty elektronicznej.

 

 

Tematyka lekcji  od 15.06.2020 do 19.06.2020  

(16,17,18 - dni wolne od zajęć lekcyjnych)

 Proszę pracować zgodnie z tygodniowym planem lekcji umieszczonym na stronie

 

 

Informatyka  gr I  15.06.2020

 

Temat: Programowanie w języku  Logo.  (2 lekcja)

 

Kontynuacja  tematu  lekcji  z  podręcznika  str. 162-168 . Wykonaj ćwiczenia zawarte w tym temacie . W przypadku trudności proszę pisać na adres atenakenaj@gmail.com

 

Plastyka 19.06.2020

 

Technika: Dzieła sztuki współczesnej.

 

Cel: - poznam dzieła sztuki współczesnej.

 

Zapoznaj się z tematem lekcji podręcznik str. 84

 

Fizyka

 

(15.06) Temat: Parowanie i skraplanie.

 

1.Zapoznaj się z tekstem na str. 259-263.

 

2. Rozwiąż zadania 1-7 na str. 264.

 

Historia

 

Temat: Polska w przededniu II wojny światowej. 15.06 ( temat przeznaczony na 2 lekcje)

 

Cel: omówię sytuację Polski przed  wybuchem II wojny światowej

 

Przeczytam temat w podręczniku na str. 264-167 i odpowiem na pyt. 1,2,3 z podręcznika ze str. 267

 

Muzyka – Tworzymy wakacyjny śpiewnik

 

https://epodreczniki.pl/a/piosenki-na-wakacje/Dy6PK9Pej

 

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – O każdej okoliczności - okolicznik

 

https://epodreczniki.pl/a/o-kazdej-okolicznosci---okolicznik/DILp6Vwnk

 

Język polski

 

15 czerwca - Zawsze jest nadzieja.

 

ćw. 1,2,3,4,5,6/299

 

19 czerwca - Religa. Człowiek z sercem w dłoni.

 

ćw. 1,2,3,4,5,6/301 lub 9/301

 

Zajęcia z wychowawcą

 

15 czerwca - Oceniamy swoje zachowanie.

 

Wychowanie fizyczne

 

Temat: Sterydy i ich wpływ na zdrowie.

 

Ce: Potrafię odróżnić suplementy diety o sterydów, wiem jakie są skutki zdrowotne stosowania sterydów.

 

https://slideplayer.pl/slide/840707/

 

http://www.wszechnica-zywieniowa.sggw.pl/Prezentacje/2011/slajdy_suplementy2.pdf

 

Język niemiecki  15.06.2020r.

 

Thema: Mein Computer . Mój komputer.

 

Cel: poznam nazwy urządzeń .

 

Podręcznik str. 46

 

ćwicz. 3- zapoznaj się ze słownictwem ,, Mein Computer”

 

Geografia ( piątek) 09.06.2020r

 

Temat:  Skarby regionu – wirtualna wycieczka. Cel: poznajemy swój region. Proszę zapoznaj się z  https://youtu.be/tvVs2qCKQEM W razie pytań ewaguz1@o2.pl

 

Matematyka– uczniowie pracują tak jak do tej pory, komunikując się z nauczycielem za pomocy poczty elektronicznej

 

Religia

 

Temat:Chrystianizacja Polski.

 

Zapoznaj się z pozytywnymi konsekwencjami przyjęcia chrztu przez Polskę str.139-140. Zastanów się co robisz,aby twoja Ojczyzna pozostała krajem chrześcijańskim?

 

Tematyka lekcji  od 08.06.2020 do 10.06.2020

 Proszę pracować zgodnie z tygodniowym planem lekcji umieszczonym na stronie

 

Muzyka– Faktura homofoniczna i polifoniczna na przykładzie pieśni i innych form wokalnych

https://epodreczniki.pl/b/faktura-homofoniczna-i-polifoniczna-na-przykladzie-piesni-i-innych-form-wokalnych/PODEwDokL

 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASY 6-8

Powtórzenie wiadomości o budowie wiersza – J. Tuwim „Spóźniony słowik”

https://epodreczniki.pl/b/faktura-homofoniczna-i-polifoniczna-na-przykladzie-piesni-i-innych-form-wokalnych/PODEwDokL

 

Informatyka  gr I  08.06.2020  gr II  10.06.2020

Temat: Powtarzane poleceń – język Logo.

Zapoznaj się z tematem lekcji  -  podręcznika  str. 162 i wykonaj ćwiczenia zawarte w tym temacie . W przypadku trudności proszę pisać na adres atenakenaj@gmail.com

 

Język angielski

Zdjęcia notatek oraz zadań wykonanych w zeszycie i ćwiczeniach po każdej lekcji przesyłamy na email marta.pyzio@gmail.com

(09.06 wtorek) Subject: Sporty terenowe

Cel: potrafię opowiadać o doświadczeniach życiowych

1.Zapisz do zeszytu słownictwo z 3/111 oraz 6/111 wraz z tłumaczeniem.

2.Wykonaj ustnie zadanie 7/111.

3.Wykonaj zadania w ćwiczeniach 1,2,3/105.

 (10.06 środa) Subject: Pisanie pocztówki

Cel: potrafię napisać pocztówkę

1.Zapoznaj się z pocztówką na stronie 113.

2.Przepisz do zeszytu elementy pocztówki [ramka na zdjęciu obok pocztówki].

3.Wykonaj zadania w ćwiczeniach 1,2,3/107.

4.Korzystając z podanych zwrotów oraz przykładowej pocztówki napisz swoja własną pocztówkę.


Wychowanie fizyczne

Temat: Doskonalimy rzut na bramkę z wyskoku. Cel: potrafię zadbać o bezpieczeństwo swoje i współćwiczących, umiem  wykonać rzut na bramkę z wyskoku, wiem jak mierzy się czas gry. https://ewf.h1.pl/student/?token=yNL9q1OFGx400lpkWVh2WfDSoArYwsqaReqmYOp0VGrrsRD7gU

 

Temat: Uczymy się rzutu na bramkę po przeskoku. Cel:  umiem wykonać rzut na bramkę po przeskoku, dbam o higienę osobistą, wiem co to jest przerwa na żądanie. https://ewf.h1.pl/student/?token=qHbAshvmw4CJa5BXWtlxms76guAiweDOBqn7kosbPWGAJBoM8x  

 

Temat: Doskonalimy prowadzenie piłki nogą na róże sposoby. Cel: stosuję technikę indywidualną, znam uproszczone przepisy gry w piłkę nożną. https://ewf.h1.pl/student/?token=LugbtqxLEpr3YfXRj7VwUgfdM3IoW4d57Itdn8aQQ1H3d05m6d

 

Historia

Temat: II Rzeczypospolita na arenie międzynarodowej. 08.06

Cel: scharakteryzuję politykę zagraniczną Polski w okresie międzywojennym.

Zapoznam się z treścią tematu na str. 260-263 i wykonam ćw. 2 i 3 ze str. 263 – podręcznik.

 

Biologia ( wtorek) 09.06.2020r

Temat: Anatomia człowieka- podsumowanie . Cel: -przedstawienie układów w organizmie człowieka jako „niezwykłej maszyny”. Proszę obejrzeć informacje na  https://youtu.be/r2tM3IBaCgg    Proszę w zeszycie jako podsumowanie opisać współpracę wybranych układów w ciele człowieka ( np. układ krwionośny z układem oddechowym: erytrocyty dzięki hemoglobinie przenoszą tlen do wszystkich komórek ciała.)   Będę prosiła wybranych uczniów o przysłanie pracy domowej. W razie pytań ewaguz1@o2.pl

 

Geografia ( wtorek ) 09.06.2020r

Temat:  Moja mała ojczyzna. Cel: poznajemy swój region- moją małą ojczyznę. Zapoznaj się tekstem  w podręczniku str. 206 – 209. Wykonaj w zeszycie zadanie 3 ze strony 209 ( ten plan ma być opisem, bez rysunku, weź pod uwagę swoją miejscowość lub cała gminę). Będę prosiła wybranych uczniów o przysłanie pracy domowej. W razie pytań ewaguz1@o2.pl

 

Język niemiecki   08.06.2020r. i 10.06.2020r.

Thema: Das kann ich schon. To już potrafię .

Cel: podsumuję wiadomości z rozdziałów 4,5,6

Podręcznik str. 48-80

Napisz po 5 skojarzeń (może być w formie słoneczka tak, jak robiliśmy na lekcjach) do   każdego ze słów :

die Tageszeiten,  Frühstück, Mittagessen, das Wetter, die Fahrzeuge.

Skojarzenia zapisz w zeszycie.

 

Religia

Temat:Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.

Zachęcam do udziału w procesji Bożego Ciała. Na str.173-175 znajdziecie informacje na temat Uroczystości Bożego Ciała, poszę się z nimi zapoznać.

 

Temat:Inkwizycja- prawda i mity.

Dowiedz się czym była inkwizycja i jak dzisiaj ocenia ją Kościół. str.135-137

 

Zeszyty do odebrania w szkole od poniedziałku 08.06.2020r. Na pierwszej stronie zeszytu znajduje się propozycja oceny na koniec roku.

 

Fizyka

(08.06) Temat:Zmiany stanów skupienia.

1.Obejrzyj film:https://www.youtube.com/watch?v=ojoGjFI0HSo

2.Zapoznaj się z tekstem na str.249-251.

3.Rozwiąż zadania 1-3 na str. 252.

Pytania przesyłaj na adres: halinagrygiel@wp.pl

 

(10.06) Temat: Topnienie i krzepnięcie.

1.Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=ojoGjFI0HSo

2.Zapoznaj się z tekstem na str. 253-257.

3.Rozwiąż zadania 1-5 na str. 258.

 

Język polski

8 czerwca - Kłopotliwe przedrostki i przyrostki.

ćw. 1/292, 2,3,4/293, 5,6/294

 

9 czerwca - Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z roz. 6.

Ćwiczenia z podręcznika na str. 298.

 

10 czerwca - Sprawdzian z roz. 6.

Tekst sprawdzianu prześlę mailem.

 

Wdż 09.06.2020 r.

Temat: Utrata wolności. Zagrożenia chemiczne. Cel: omówimy rodzaje uzależnień jakie spotykają na swojej drodze młodzi ludzie. Proszę zapoznać się  materiałami umieszczonymi w plikach do pobrania . Proszę także być dostępnym na grupie klasowej w aplikacji Messenger w godzinach, w których powinna odbyć się lekcja wdż według planu. W razie pytań proszę o kontakt beti.23@wp.pl

 

Chemia

Temat:Powtórzenie wiadomości  o tlenkach i wodorotlenkach.  Data: 09.06.2020.

Cele: utrwalenie wiadomości z działu.

Przeczytaj uważnie i przeanalizuj  Podsumowanie (podręcznik,s.225).

Wykonaj zadania zawarte w Sprawdź, czy wiesz...(podręcznik,s.226)

 Zdjęcia lub skany wykonanych zadań do tego tematu proszę przesyłać na adres kukier.b@wp.pl do 09.06.2020 do godz. 18.00. Podczas pracy proszę obowiązkowo korzystać z  kodów dostępu do ćwiczeń.

 

Matematyka  – uczniowie pracują tak jak do tej pory, komunikując się z nauczycielem za pomocy poczty elektronicznej.

 

 

Tematyka lekcji  od 01.06.2020 do 05.06.2020

 Proszę pracować zgodnie z tygodniowym planem lekcji umieszczonym na stronie

Wszystkim Dzieciom z okazji ich święta życzymy wielu powodów do radości i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie niesamowity, wyjątkowy i niesie ze sobą wiele pozytywnych doświadczeń.

Grono Pedagogiczne Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Abramowie

Muzyka – Muzykowanie na komputerowym ekranie

https://epodreczniki.pl/b/muzykowanie-na-komputerowym-ekranie/PpTu3sixD

Wypiszcie główne nurty muzyki najnowszej i ich twórców.

Korzystając z darmowego oprogramowania (np. SongMaker firmy Goole https://musiclab.chromeexperiments.com/Song‑Maker/Otwiera się w nowym oknie ) stwórz własny utwór muzyczny.

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO  KL.6-8 – Powtórzenie wiadomości o budowie wiersza

https://studiowac.pl/5665/lekcja-13-budowa-wiersza/

Informatyka  gr I  01.06.2020  gr II  03.06.2020

Temat: Programowanie w języku Logo.

Zapoznaj się z tematem lekcji  str. 157 w miarę możliwości proszę zainstalować program i wypróbować jego  podstawowe funkcje. https://logo.oeiizk.waw.pl/index.php?sr=demo   -link do wersji demo. W przypadku trudności lub braku możliwości zainstalowania programu proszę pisać na adres atenakenaj@gmail.com

Plastyka 05.06.2020

Temat: Napisać obraz.

https://epodreczniki.pl/a/napisac-obraz/D8W22aOUX

Zapoznaj się z tematem i wykonaj ćwiczenia na stronie internetowej.

Fizyka

(01.06) Temat: Ciepło właściwe-zadania.

Przeanalizuj przykład ze str. 247 i rozwiąż zadania 1-9 .

Rozwiązania zadań 4-7 prześlij na mój adres.

(03.06) Temat:Zmiany stanów skupienia.

1.Obejrzyj film:https://www.youtube.com/watch?v=ojoGjFI0HSo.

2.Zapoznaj się z tekstem na str.249-251.

3.Rozwiąż zadania 1-3 na str. 252.

Pytania przesyłaj na adres: halinagrygiel@wp.pl

Język polski

1.06 - Tworzenie i budowa wyrazów.

ćw. 1,2/284 i 3,4,5/285

2.06 - Tworzenie i budowa wyrazów cd.

ćw. 6,7,8,9,10/286 oraz zeszyt ćwiczeń str. 50-54

3.06 - O wyrazach pochodnych.

ćw. 1,2,3,4,5,6/288

4.06 - O wyrazach pochodnych cd.

ćw. 7,8,9 oraz zeszyt ćwiczeń str.55-58

5.06 - Rodzina wyrazów.

ćw. 1,2/290 i 5,6,7/291

dla chętnych 3/290 i 8/291

Uwaga: 10 czerwca odbędzie się sprawdzian z roz. 6. Tekst sprawdzianu prześlę mailem.

Język angielski

Zdjęcia notatek oraz zadań wykonanych w zeszycie i ćwiczeniach po każdej lekcji przesyłamy na email marta.pyzio@gmail.com

(02.06 wtorek) Subject: Czas Present Perfect do opisywania doświadczeń życiowych

Cel: potrafię opowiadać o doświadczeniach życiowych

1.Przeczytaj i posłuchaj [4.27] tekst na stronie 108. Tekst opowiada o tym co dotąd wydarzyło się w zyciu bohatera.  W tekście zastosowano czas Present Perefect.

2.Zapisz do zeszytu:

Czas Present Perfect uzywamy, aby opisac wydarzenia i sytuacje z przeszłości, nie określając, kiedy dokładnie miały one miejsce.

Budowa zdania twierdzącego:

OSOBA + HAS/HAVE + III FORMA CZASOWNIKA

I have learned a lot.- Wiele się nauczyłem.

ZAPAMIĘTAJ!

W czasie Present Perefect mówiąc, że gdzieś już byliśmy używamy „to”:

I have been TO London.- Byłem W Londynie.

Budowa zdania przeczącego:

OSOBA + HASN’T/HAVEN’T + III FORMA CZASOWNIKA

I haven’t   visited Africa.- Nie zwiedzałem Afryki.

Budowa zdania pytającego:

HAS/HAVE + OSOBA +  III FORMA CZASOWNIKA

Has he swum with dolphins?- Czy on pływał z delfinami?

Yes, he has.

W pytaniach często używamy „ever”, które oznacza „kiedykolwiek”

Have you ever had a bad experiences?- Czy kiedykolwiek miałeś złe doświadczenia?

W odpowiedziach przeczących uzywamy „never”- nigdy.

No, I haven’t. I have never had any really bad experiences.

4.Zapisz do zeszytu czasowniki z 4/108 w trzech formach. Skorzystaj ze strony 135.

5.Zapisz w zeszycie uzupełnione zdaia 5/108.

6.Zapisz w zeszycie pytania uzupełnione poprawną formą czasownika w Present Perfect 6/108, a następnie odpowiedz na pytania zgodnie z twoimi doświadczeniami życiowymi, np.

Have you ever been to New York?          - No, I haven’t.

How many countries have you visited?               -I have visited....

7.Wykonaj zadania w ćwiczeniach strona 102

 (04.06 środa) Subject: Czas Present Perfect z already / just / yet

Cel: potrafię opowiadać o ostatnich wydarzeniach

1.Zapoznaj się z dialogiem ze strony 110 i posłuchaj go [4.30].

2.Przepisz do zeszytu notatke z ramki ze strony 132.

3.Wykonaj ustnie zadanie 6/110 i sprawdź swojej odpowiedzi z nagraniem [4.31].

4.Wykonaj i zapisz do zeszytu trzy zdania z „just” z zadania 1/132.

5.Wykonaj i zapisz do zeszytu trzy zdania z „already” z zadania 2/132.

6. Wykonaj i zapisz do zeszytu trzy zdania z „yet” z zadania 3/132.

7.Napisz w zeszycie zdania o sobie z: just, already, yet.

3.Wykonaj zadania w ćwiczeniach strona 104.

(05.06 czwartek) Subject: Prawdziwa historia – odbiór tekstów czytanych

Cel: potrafię napisać krótką wiadomość

1.Przeczytaj i posłuchaj [4.28] tekst ze strony 109.

2.Ustnie wykonaj zadanie 2/109.

3.Zapisz do zeszytu czasowniki z 3/109 i przetłumacz je ze słownikiem na stronie 115.

4.Zapisz do zeszytu zdania z 4/109 uzupełnione czasownikami z 3/109.

5. Zapisz do zeszytu z tekstu słowka nowe dla ciebie, przetłumacz je i ułóż z nimi zdania.

6.Wykonaj zadania w ćwiczeniach strona 103.

Wychowanie fizyczne

Temat: Doskonalimy zagrywkę sposobem górnym.

https://ewf.h1.pl/student/?token=9vgUq7XnD5O9mmDNhjxvwGi787ghHZvgxYMbcTTFCTijZ0cyRL

Temat: Wzmacniamy mięśnie brzucha.

https://ewf.h1.pl/student/?token=c6RlAyZPoeHpp2T36Qo2dCvsDqjLM0OvXyypbyQ0966cG4MGVA

Temat: Uczymy się  prawidłowego ustawienie w obronie.

https://ewf.h1.pl/student/?token=csVyPPRuwQrIURLaaA0DOHB7j0PSeUeIMTJ0zWla7FadjHm4Fh

Temat: Kształtujemy orientację ruchowo przestrzenną poprzez zabawy.

https://ewf.h1.pl/student/?token=vRAOkD4zbi6OzdIgv1qkB3CxZVbgIwI6ACHlNvCylPJdCfDwfj

 

Biologia ( wtorek) 02.06.2020r

Temat: Planowanie rodziny. Cel: -poznajemy naturalne metody planowania rodziny oraz met. antykoncepcji. Zapoznaj się z treściami ze str. 239 – 240. Proszę wykonaj w zeszycie zadania 4 i 5  ze strony 240 z podręcznika. Będę prosiła wybranych uczniów o przysłanie pracy domowej. W razie pytań ewaguz1@o2.pl

Biologia ( czwartek) 04.06.2020r

Temat: Rozmnażanie i rozwój człowieka - podsumowanie. Cel: - powtarzamy wiadomości dotyczące układu rozrodczego u człowieka. Jako podsumowanie zapoznaj się z wiadomościami  z całego działu i ze str. 241. Proszę naucz się na następną lekcję wiadomości z tego działu. W razie pytań ewaguz1@o2.pl

Geografia ( wtorek ) 02.06.2020r

Temat:  Poznaję region w którym mieszkam. Cel: poznajemy swój region. Zapoznaj się tekstem  w podręczniku str. 198 - 203 Opisz w zeszycie następujące punkty: 1. Co to jest region? 2. Źródła informacji o regionie. 3. Cechy opisujące charakterystykę regionu. . Będę prosiła wybranych uczniów o przysłanie pracy domowej. W razie pytań ewaguz1@o2.pl

Geografia ( piątek) 05.06.2020r

Temat:  Zaprojektuj podróż po swoim regionie. Cel: umiejętność tworzenia wycieczki po swoim regionie.  Opisz w zeszycie charakterystykę swojego regionu ( możesz wziąć pod uwagę jedna lub kilka miejscowości w Twoim regionie lub gminę czy powiat). W opisie wzoruj się na informacjach z zielonych stron „Warsztat” ze str. 203 - 205.Termin wysyłania do dnia 14.06.2020 na ewaguz1@o2.pl

Historia

Temat: Społeczeństwo odrodzonej Polski. 01.06

Cel: poznam problemy społeczeństwa II RP

 Przeczytam temat na str. 251-254 i napiszę krótkie informacje do zeszytu: wypiszę mniejszości narodowe i ich religie,  wyjaśnię pojęcia: asymilacja narodowa, asymilacja państwowa, getto ławkowe,  napiszę na czym polegała reforma polskiego szkolnictwa Janusz Jędrzejewicza.

Dla chętnych film:

https://www.youtube.com/watch?v=kZQlAN-2Nuk&t=136s

Temat: Osiągnięcia II RP. 04.06

Cel: poznam osiągnięcia II RP

Przeczytam temat w podręczniku  str. 255- 259. Odpowiem na pyt. 1 i 3 ze str. 259.

Religia

Temat: Franciszkańska idea ubóstwa.

Przeczytaj informacje na temat św.Franciszka, który jest założycielem jednego z największych zakonów na świecie Franciszkanów.

Najważniejsze informacje napisz do zeszytu.(str.130-131)

Temat:Dziedzictwo św. Tomasza.

Z informacji o św. Tomaszu z Akwinu, wybierz te słowa, które do dziś są aktualne(str.133-134).

Zeszyty nadal proszę przynosić do szkoły i zostawiać w wyznaczonym miejscu na parterze.

Chemia

 Temat:Proces dysocjacji jonowej zasad. Data: 02.06.2020, 04.06.2020 (dwie lekcje).

Cele: zgodnie z podanymi w Zeszycie ćwiczeń s.119.

Zagadnienia do opracowania i wykonania krótkiej notatki w zeszycie:

1.Wyjaśnij, na czym polega dysocjacja jonowa (elektrolityczna).     

2.Wyjaśnij,na czym polega dysocjacja jonowa (elektrolityczna) zasad.

3.Zapisz kilka równań reakcji dysocjacji jonowej zasad, nazwij jony.

4.Wyjaśnij, dlaczego wszystkie zasady barwią dany wskaźnik na taki sam kolor.

5.Wyróżnij zasady spośród roztworów innych substancji za pomocą wskaźników ( można zrobić doświadczenie, stosując jako wskaźnik  wywar z czerwonej kapusty lub czerwonych buraków, czy sok , np. z aronii lub inny).

Wykonaj zadania: podręcznik: chętni Z.2,3/224s.- pisemnie, chętni Z. 4/224s.

Zeszyt ćwiczeń:ćw.49-53/119-120s., dla chętnych ćw. 54/120

 Zdjęcia lub skany wykonanej notatki, zadań i ćwiczeń do tego tematu proszę przesyłać na adres kukier.b@wp.pl do 04.06.2020 do godz. 18.00. Podczas pracy proszę obowiązkowo korzystać z  kodów dostępu do ćwiczeń.

Język niemiecki  01.06.2020r. i 03.06.2020r.

Thema: Die Blumenladen Natalia & Klaudia.Kwiaciarnia Natalia &Klaudia.

Cel: poznam nazwy kwiatów.

Podręcznik str. 84

ćwicz. 4 Przetłumacz te 10 słów  i  zapisz tłumaczenie w zeszycie.

Matematyka– uczniowie pracują tak jak do tej pory, komunikując się z nauczycielem za pomocy poczty elektronicznej.

Świetlica

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka życzę Wam wiele uśmiechu , radości, wspaniałych kolegów i koleżanek, jak najlepszych stopni na koniec roku oraz udanego wypoczynku w czasie wakacji. Pamiętajcie, że oprócz wielu obowiązków macie także swoje prawa. Polecam do obejrzenia poniższy film.

https://www.youtube.com/watch?v=80lISAvoqT8

Tematyka lekcji  od 25.05.2020 do 29.05.2020

 Proszę pracować zgodnie z tygodniowym planem lekcji umieszczonym na stronie

Muzyka

Klasa 7 – Warszawska Jesień w środku wiosny …

https://epodreczniki.pl/a/warszawska-jesien-w-srodku-lata/D1TNcOHlN

Napisz, czym jest Warszawska Jesień i jacy słynni muzycy brali w niej udział.

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 6-8

Części mowy – powtórzenie

http://aleklasa.pl/gimnazjum/gramatyka/c249-informacje-wstepne/czesci-mowy-powtorka

Informatyka  gr I  25.05.2020  gr II  27.05.2020

Temat: Uruchamianie systemów operacyjnych w trybie specjalnym.

https://epodreczniki.pl/a/uruchamianie-systemow-operacyjnych-w-trybie-specjalnym/D10pC6t3X

zapoznaj się z tematem.

Plastyka 29.05.2020

Temat: Każda epoka ma swój język – czytanie dzieł malarstwa.

https://epodreczniki.pl/b/kazda-epoka-ma-swoj-jezyk---czytanie-dziel-malarstwa/PIHaScXmD

Zapoznaj się z tematem i wykonaj ćwiczenia na stronie internetowej.

Informacje dla spóźnialskich: Proszę o przesłanie zaległych prac plastycznych na adres atenakenaj@gmail.com

Wychowanie fizyczne

Temat:  "Ćwicz jak Janusz  Kusociński"                                                                                            cel: - poznam sylwetkę polskiego lekkoatlety Janusza Kusocińskiego,                                                                                               -potrafię kształtować wytrzymałość poprzez ćwiczenia fizyczne. https://ewf.h1.pl/student/?token=WJvs8gYqMAruBLB9Z3AoVfTjA6AmwZQuS8ZAZShJEBEvaKRFVf        Temat: Doskonalimy przekazywanie pałeczki sztafetowej.                           cel: - motywuję domowników do aktywności fizycznej,                                                                  

 -potrafię podać i odebrać  pałeczkę sztafetową. https://ewf.h1.pl/student/?token=JzrWSzJg3SfS8IOaHhnePBoOB5qHX5mgRPgtgnyOnm2p2oWeLl

Temat: Poznajemy sposoby poruszania się w ataku i obronie-piłka ręczna.                                                              

cel: potrafię opisać prawidłowe ułożenie nóg i ramion w ataku i obronie, umiem wykonać czynności związanie z ochroną lub samoochroną w trakcie ćwiczeń. https://ewf.h1.pl/student/?token=XEhx9mZD69DaT9y6X1PvZ6gsxMGmfQEW2Bd2lOlZwKogGkFQgw                                                                                                                Temat: Uczymy się rzutu piłki z wyskoku.                                                   cel: -potrafię zorganizować rozgrzewkę w domu lub na świeżym powietrzu.                                                                            

-wykonuję rzut piłki z wyskoku.

https://ewf.h1.pl/student/?token=5FZ2cJvTcjoQgColVOZyb2VGhevVlwcaj1qpP7kwEZmKiDFhyz

Język angielski

Zdjęcia notatek oraz zadań wykonanych w zeszycie i ćwiczeniach po każdej lekcji przesyłamy na email marta.pyzio@gmail.com

 (19.05 wtorek) Subject: Sprawdzian- o 13

(27.05 środa) Subject: Kraje – wprowadzenie słownictwa

Cel: potrafię opisywać kraj

Zapisz do zeszytu i przetłumacz słówka 9/107 [posłuchaj 4.24]

Posłuchaj nagrania i odpowiedz na pytania 10/107 [4.25],. Sprawdź swojej odpowiedzi [nagranie 4.26]. Opisz Polskę odpowiadając pełnymi zdaniami na pytania z 10/107

W ćwiczeniach wykonaj zadanie 6/101

 (28.05 czwartek) Subject: Krajobrazy  Polski

Cel: potrafię opisywać krajobraz Polski

Przygotuj prezentację o Polsce oraz najciekawszych krajobrazach Polski. W zdaniach zastosuj słówka 3/106, 9/107

Historia

Temat: Zamach majowy i rządy sanacji. 25.05

Cel: poznam okoliczności zamachu majowego

Obejrzę lekcje pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=hisidMaOMiQ&t=223s

Na podstawie filmu i treści podręcznika:

1 Wymienię przyczyny zamachu majowego , podam dokładną datę.

2 Omówię( krótko) zmiany, które wprowadzała konstytucja kwietniowa.

Wyjaśnię: BBWR, Centrolew, obóz w Berezie Kartuskiej

Temat: Gospodarka II Rzeczypospolitej. 28.05

Cel: poznam problemy  i osiągnięcia gospodarcze  II RP

Na platformie epodręczniki  opracuję lekcję:

„Budowa Gdyni i inne osiągnięcia gospodarcze II RP”.

Przepiszę do zeszytu tylko Podsumowanie Co wiem? 

Zdjęcia  notatek z 2 lekcji prześlę na adres kozak.kolodziej@vp.pl do 29.05

Biologia ( wtorek) 26.05.2020r

Temat: Rozwój człowieka narodzin do starości - podsumowanie. Cel: - powtarzamy wiadomości dotyczące etapów rozwoju człowieka.   Proszę wykonaj w zeszycie zadania ze strony 242 z podręcznika. Proszę nie przesłać na maila. Konsultacje ewaguz1@o2.pl

Biologia ( czwartek) 28.05.2020r

Temat: Higiena i choroby układu rozrodczego. Cel: - poznajemy choroby układu rozrodczego oraz sposoby ich zapobiegania. Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku str. 235 – 238. Uzupełnij w zeszycie ćwiczeń zadania  1- 3 z tego tematu. Proszę nie przesłać na maila. Pytania: ewaguz1@o2.pl

Geografia ( wtorek ) 26.05.2020r

Temat:  Relacje między elementami środowiska geograficznego – podsumowanie. Cel: powtarzamy elementy dot. relacji w środowisku geograficznym. Zapoznaj się tekstem  w podręczniku str. 194 Na podstawie filmu/ lekcji  https://youtu.be/IjDgQXRmJjA  wykonaj w zeszycie notatkę dotyczącą wpływu człowieka na środowisko geograficzne. Proszę tego zadania nie przesyłać na maila.  W razie pytań ewaguz1@o2.pl

Geografia ( piątek) 29.05.2020r

Temat:  Lekcja sprawdzająca – relacje między elementami środowiska geograficznego. Cel: sprawdzenie wiadomości. Wykonaj test ze strony 195 – 196. Proszę przesłać na maila ewaguz1@o2.pl w dniu lekcji 29.05.2020.

Fizyka

 (25.05) Temat:Sposoby przekazywania ciepła.

1.Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=jMFDMU1GSe4.

2.Zapoznaj się z tekstem na str. 238-241.

3.Rozwiąż zadania 1/2/3/4 str.242.

(27.05) Temat: Ciepło właściwe.

1.Obejrzyj film:https://www.youtube.com/watch?v=ZAn0VlPQ54A.

2.Zapoznaj się z tekstem na str.243-245.

3.Sporządź krótką notatkę – ciepło właściwe i jego jednostka.

Język polski

25 maja - Zło przeciw naturze na podstawie fragmentu reportażu R. Kapuścińskiego. 

ćw. 1,2,3,4,5/277

26 maja - Ekologia - moda czy konieczność?

Ćw. 6,7,8/277

27 maja - Jak czynić dobro?

Ćw. 1,2,3,4/280

Dla chętnych-5,6,7/280

28 maja - Jak prowadzić dyskusję?

Ćw. 1,2,3/282

29 maja - Jak prowadzić dyskusję cd.

4,5,6,7/283

Zajęcia z wychowawcą w klasie 7

25 maja - Zasady bezpieczeństwa podczas konsultacji.

Język niemiecki  25.05.2020r. i 27.05.2020r.

Thema: Unsere Sommerferien- Nasze wakacje.

Cel: poznam zabytki Berlina.

Znajdź informacje w internecie o zabytkach Berlina  , wypisz kilka zabytków do zeszytu. Nie odsyłaj.

Matematyka – uczniowie pracują tak jak do tej pory, komunikując się z nauczycielem za pomocy poczty elektronicznej oraz portali społecznościowych.

Chemia           

 Temat:Sposoby otrzymywania wodorotlenków trudno rozpuszczalnych w wodzie. Data: 26.05.2020, 28.05.2020 (dwie lekcje)

Cele: zgodnie z podanymi w Zeszycie ćwiczeń s.116.

Zagadnienia do opracowania i wykonania notatek w zeszycie:

1.Wyjaśnij różnicę między wodorotlenkiem a zasadą.           

2.Podaj wzór i opisz właściwości zasady amonowej.              

3.Podaj przykłady zasad i wodorotlenków na podstawie analizy tabeli rozpuszczalności wodorotlenków.

4.Zaplanuj doświadczenie otrzymywania wodorotlenków trudno rozpuszczalnych w wodzie. Przedstaw jego wykonanie w postaci schematu, sformułuj obserwacje, wnioski, napisz odpowiednie równanie reakcji(Doświadczenie35/219s. Podręcznik).

5.Zapisz równania reakcji otrzymywania wodorotlenków – ćw. 43/117s.

Wykonaj zadania: podręcznik: chętni Z.4/221s.- pisemnie, Zeszyt ćwiczeń:ćw.38-43/116-117s., dla chętnych ćw.44,47,48/117-118

 Zdjęcia lub skany wykonanej notatki, zadań i ćwiczeń do tego tematu proszę przesyłać na adres kukier.b@wp.pl do 28.05.2020 do godz. 18.00. Podczas pracy proszę obowiązkowo korzystać z  kodów dostępu do ćwiczeń.

Wdż 26.05.2020 r.

Temat: Komunikacja w rodzinie. Proszę także być dostępnym na grupie klasowej w aplikacji Messenger w godzinach, w których powinna odbyć się lekcja wdż według planu. W razie pytań proszę o kontakt beti.23@wp.pl

Religia

Temat:Schizma wschodnia.

Napisz w punktach przebieg wydarzeń od 1054 roku ,które podzieliły chrześcijaństwo na katolików i prawosławnych.(str.124-125)

Temat:Reforma średniowiecznego Kościoła.

Na czym polegała reforma gregoriańska i jakie były jej konsekwencje?str.127-128

Uzupełnione zeszyty proszę przynieść do szkoły do końca maja 2020r.

Biblioteka

https://www.facebook.com/Biblioteka-Zespołu-Szkolno-Przedszkolnego-w-Abramowie-112312740447548/

 

Od  25.05.2020 r.  uczniowie  Zespołu  Szkolno – Przedszkolnego  mogą  oddawać  książki  do  biblioteki  szkolnej  wg  poniższej  instrukcji:

 

 1. Skompletuj  wszystkie  książki.
 2. Spakuj  książki  do  reklamówki.
 3. Napisz  na  kartce  swoje  dane ( nazwisko  i  imię,  klasa ) oraz  datę zwrotu  książek.
 4. Przyklej  kartkę  z  danymi  na  reklamówkę.
 5. Przynieś  książki  do  szkoły.
 6. Włóż  książki  do  wyznaczonego  pudła – parter  szkoły  przy  wejściu  na  stołówkę.
 7. Książki  poddawane  będą  kwarantannie.
 8. Nauczyciel  bibliotekarz  przed  odpisaniem  oceni  ich  stan.

 

UWAGA!  Każdej  klasie  wyznaczone  jest  oddzielne  pudło.

Świetlica

"Jak radzić  sobie ze stresem"-prezentacja

    jak_radzic_sobie_ze_stresem.pdf

Tematyka lekcji  od 18.05.2020 do 22.05.2020

 Proszę pracować zgodnie z tygodniowym planem lekcji umieszczonym na stronie

 Fizyka  

 18.05.2020

 Temat: Energia wewnętrzna i temperatura.

 Zapoznaj się z tekstem na str. 226-231 lub obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=GNu7l5XDKXU. Rozwiąż zadania 1-5.

 

 20.05.2020

 Temat: Zmiana energii wewnętrznej.

 Zapoznaj się z tekstem na str.233-236 lub obejrzyj film:

 https://www.youtube.com/watch?v=R0ljRiA3byQ

 

Rozwiąż zadania 1-6.

 

Muzyka - Mój cały ten jazz… co o nim wiesz?

https://epodreczniki.pl/a/moj-caly-ten-jazz-co-o-nim-wiesz/DTbjOe1rn

Napiszcie, czym jest jazz i wymieńcie 3 twórców jazzowych.

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla kl.6-8. Napisz list jak poeta…

https://epodreczniki.pl/a/napisz-list-jak-poeta/D2KWC0Xz

Informatyka gr I 18.05.2020  gr II 20.05.2020

Temat: Pojęcie i rodzaje systemów operacyjnych.

 https://epodreczniki.pl/a/pojecie-i-rodzaje-systemow-operacyjnych/D1Glg3kpG

 zapoznaj się z tematem, napisz  notatkę w zeszycie ( minimum 1 kartka ),  zrób zdjęcie i przyślij na adres atenakenaj@gmail.com w dniu, w którym masz informatykę.

Plastyka   22.05.2020

 Temat: Tworzę  przez cały rok- Upominek dla Mamy.

 Wykonaj dla Mamy laurkę lub kwiatek . Pracy proszę nie przesyłać.

 Inspiracje w linkach

https://www.youtube.com/watch?v=ZCybVZmHNz4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Lu7LpRg6msiMPjFjMs_msYqk3RBHNuV7txcnM8AwdVn_Sc43EK4e6M0E

 

https://www.youtube.com/watch?v=BUtlzhXfqmA

 

https://www.youtube.com/watch?v=pNEqu_pYAKg

 

https://www.youtube.com/watch?v=b8Hn_f0DBX0

 

Historia

Temat: Kształtowanie się granic II Rzeczypospolitej. 18.05

Obejrzę film pod linkiem:

 https://gwo.pl/ksztaltowanie-sie-granic-ii-rzeczpospolitej-p4448

 Na podstawie filmu opiszę  proces kształtowania się granic polskich uwzględniając: walki o Galicję Wschodnią,   powstanie wielkopolskie, sprawa Zaolzia, postanowienia Wersalu w sprawie polskiej, plebiscyt w sprawie Warmii i Mazur, sprawa Górnego śląska, wojna polsko-radziecka,  bunt Żeligowskiego .

 

Wyjaśnię także pojęcia Orlęta Lwowskie str. 223 podręcznik, cud nad Wisłą str. 225 (wystarczą wiadomości z opisu obrazu)

 

Temat: Rządy parlamentarne. 20.05

Cel: poznam początki kształtowania się rządów parlamentarnych w Polsce w II RP

Obejrzę film pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=JpQWWsnaw_w

Wykonam notatkę podaną przez prowadzącego lekcję. Wystarczą wiadomości z filmu.

 

Zdjęcia zadań prześlę na adres kozak.kolodziej@vp.pl do 22.05

 

Biologia ( wtorek) 19.05.2020r i Biologia ( czwartek) 21.05.2020r

 

Temat: Rozwój człowieka narodzin do starości. Cel: - poznajemy etapy rozwoju człowieka od narodzin do starości.  

 

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku str. 230 – 234. Po wtorkowej lekcji uzupełnij w zeszycie ćwiczeń zadania 1,2 i 3 do tego tematu. Po czwartkowej lekcji wykonaj w zeszycie zadania  3 i 4 ze strony 234 z podręcznika. Proszę przesłać na maila ewaguz1@o2.pl od dnia 26.05.2020.

 

Geografia ( wtorek ) 19.05.2020r

 

Temat:  Wpływ warunków przyrodniczych na rozwój turystyki. Cel: poznajemy walory przyrodnicze Polski.

 

Zapoznaj się z tekstem  w podręczniku str. 190 - 191 Wypisz w zeszycie w punktach, jakie są w Polsce walory przyrodnicze do rozwoju turystyki. ( np. – duża ilość jezior na Poj. Mazurskim i związana z nimi turystyka w postaci: wędkarstwa, sportów wodnych itp.) . Proszę tego zadania nie przesyłać na maila.  W razie pytań ewaguz1@o2.pl

 

Geografia ( piątek) 22.05.2020r

 

Temat:  Wpływ warunków kulturowych na rozwój turystyki. Cel: poznajemy walory kulturowe Polski.

 

Zapoznaj się z tekstem  w podręczniku str. 191 – 193. Opisz w zeszycie wybrane przez siebie miejsce w Polsce uwzględniając zarówno walory przyrodnicze jak i kulturowe tego regionu. Proszę na końcu opisu umieścić informację z jakich źródeł korzystałaś –eś. Proszę przesłać na maila ewaguz1@o2.pl do dnia 28.05.2020.

 

Język polski

 

18 maja - Charakterystyka Herkulesa Poirot ( na podst. tekstu ze str. 271-273).

Na maila prześlij charakterystykę Herkulesa Poirot ( skorzystaj z informacji na str. 129 w podr.).

 

19,20,21,22 maja - Omawiamy lekturę uzupełniającą Arkady Fiedler "Dywizjon 303".

 

Zadania prześlę na Wasze maile.

 

Nadal czekam na zaległości.

 

Zajęcia  z wychowawcą

18 maja - Savoir vivre w Internecie (Epodręczniki. pl).

 

Język niemiecki    18.05.2020r. i 20.05.2020r.

Thema: Gute Reise- miłej podrózy

Cel: poznam nazwy pojazdów .

Podręcznik  str.78  -79.

Ćwicz. 1 /78 str. Przetłumacz na język polski  nazwy pojazdów, tłumaczenie zapisz w zeszycie.          Odeślij      bbogucka76@gmail.com


Język angielski

Zdjęcia notatek oraz zadań wykonanych w zeszycie i ćwiczeniach po każdej lekcji przesyłamy na email marta.pyzio@gmail.com

Nagrania do lekcji uczniowie otrzymają na e-mail.

SPRAWDZIAN we wtorek 26.05.2020

(19.05 wtorek) Subject: Powtórzenie materiału gramatyczno-leksykalnego

Cel: powtarzam i utrwalam dotychczasową wiedzę

 1. Wykonaj zadania i zapisz do zeszytu odpowiedzi do zadań z podręcznika 1,2,4,5,6/102
 2. Wykonaj w ćwiczeniach stronę 96

 (20.05 środa) Subject: Rozwijanie umiejętności egzaminacyjnych

Cel: potrafię stosować zwroty określające prawdopodobieństwo

 1. Wykonaj i zapisz do zeszytu odpowiedzi do zadań 1,3,4,5,6/104-105
 2. Posłuchaj i zapisz do zeszytu zadanie 2/104 [nagranie 4.20]
 3. Wykonaj zadania z ćwiczeń strona 97

(21.05 czwartek) Subject: Krajobrazy – wprowadzenie słownictwa

Cel: potrafię opisywać krajobraz

 1. Posłuchaj nagrania [4.21, 4.22]
 2. Zapisz do zeszytu słówka z 3/106
 3. Wykonaj ustnie zadania 1,5/106
 4. Posłuchaj 6/106 [nagranie 4.23] i dopasuj nazwy miejsc do nazw krajobrazu i zapisz je do zeszytu, np.: 1. the Sahara- desert
 5. Zapisz i przetłumacz 7/107. Skorzystaj ze słownika 115
 6. Zapisz do zeszytu uzupełniony tekst 7/107
 7. Wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4,5/100-101


Wychowanie fizyczne

Temat: Jak się poruszamy.

Cel:        -potrafię wymienić  podstawowe elementy układu kostnego (szkieletu);

-wiem jaką funkcje pełni szkielet;

-wyjaśnię, dlaczego kości są połączone stawami; opiszę rolę mięśni w poruszaniu się.

https://epodreczniki.pl/a/jak-sie-poruszamy/D16e6tMZE?fbclid=IwAR30FqdtuIrgAwi8sbihqrlFxDv57cpTc4VCY1Dq-WEbgKMeNfZUk-opXdI

 

Temat: Czym są Igrzyska Olimpijskie?

Cel: wiemy, co to jest idea olimpijska, paraolimpijska, olimpiada specjalna.

https://slideplayer.pl/slide/10830527/

 

http://www.pkol.pl/pl/pages/display/15332

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Igrzyska_paraolimpijskie

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Olimpiady_Specjalne

 

Temat: : Sporty olimpijskie.

Cel: wiemy w jakich dyscyplinach rywalizują sportowcy podczas letnich i zimowych Igrzysk.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Igrzyska_olimpijskie

 

Temat: Nasi olimpijczycy.

Cel: znam dyscypliny olimpijskie, wymienię nazwiska kilku polskich sportowców, którzy odnieśli zwycięstwa na olimpiadach oraz poznam sukcesy jednego z nich

https://pl.wikipedia.org/wiki/Igrzyska_olimpijskie

 

https://slideplayer.pl/slide/1216133/

 

https://www.polsatsport.pl/galeria/2018-02-05/polscy-medalisci-zimowych-igrzysk-olimpijskich_24302/

 

Matematyka – uczniowie pracują tak jak do tej pory, komunikując się z nauczycielem za pomocy poczty elektronicznej oraz portali społecznościowych.

 

Chemia              

 

 Temat: Wodorotlenek sodu,  wodorotlenek potasu.  Data: 19.05.2020

Cele: zgodnie z podanymi w Zeszycie ćwiczeń s.109.


Temat: Wodorotlenek wapnia.     Data: 21.05.2020

Cele: zgodnie z podanymi w Zeszycie ćwiczeń s.114.

 

Zagadnienia do przygotowania prezentacji „ Wodorotlenki sodu, potasu i  wapnia – podobieństwa i różnice.” ( zawierającej treści z dwóch lekcji 19 i 20.05.2020)- tą pracę można przygotowywać w zespołach złożonych z max. trzech uczniów.

 

1.Wzory sumaryczne wodorotlenków sodu, potasu, wapnia.

2.Zaprojektuj doświadczenia, w których wyniku można otrzymać wyżej wymienione wodorotlenki.                      

3.Badanie właściwości wodorotlenków sodu, potasu, wapnia.

4.Zapisz równania reakcji otrzymywania wodorotlenków sodu, potasu, wapnia.  

5.Wyjaśnij pojęcie tlenek zasadowy.

6.Opisz właściwości wodorotlenków sodu, potasu, wapnia i ich zastosowania.

 

Wykonaj zadania: T.36 podręcznik: Z.1 i/lub 2/215s.- pisemnie, dla chętnych Z.5/215s., Zeszyt ćwiczeń:ćw. 20-27/109-111s. oraz T.37  Z.1/218- przygotuj ustną odpowiedź, Z.5/218s.- pisemnie, ćw.32-37/114-115s.(ćw. 37- b. ważne).

 

 Zdjęcia lub skany wykonanych zadań i ćwiczeń do tych tematów proszę przesyłać na adres kukier.b@wp.pl , odpowiednio T.36 do 19.05.2020 do godz. 18.00.  T.37 do 21.05.2020. Podczas pracy proszę obowiązkowo korzystać z  kodów dostępu do ćwiczeń.

 

Prezentacje proszę przesyłać do 23.05.2020. do godz 12.00.

 

Wdż  19.05.2020 r.

Temat: Pierwsze kroki w szczęśliwie dzieciństwo. Proszę zapoznać się  materiałami umieszczonymi w plikach do pobrania . Proszę także być dostępnym na grupie klasowej w aplikacji Messenger w godzinach, w których powinna odbyć się lekcja wdż według planu. W razie pytań proszę o kontakt beti.23@wp.pl

   wdz_klasa7_lekcja6.pdf

  Świetlica

Zbliża się 26 maja Dzień Matki. Pamiętajcie o złożeniu swoim mamom życzeń. Wykonajcie laurkę lub inny drobny upominek. Możecie to zrobić według własnego pomysłu lub skorzystać z poniższej podpowiedzi.

 

https://www.youtube.com/watch?v=hnBEEi-CLMI

 

https://www.youtube.com/watch?v=3a03HJs8J8w

 

https://www.youtube.com/watch?v=BUtlzhXfqmA

 

https://www.youtube.com/watch?v=wut13HB66WQ

 

Biblioteka

https://www.facebook.com/Biblioteka-Zespołu-Szkolno-Przedszkolnego-w-Abramowie-112312740447548/

Tematyka lekcji  od 11.05.2020 do 15.05.2020

Proszę pracować zgodnie z tygodniowym planem lekcji umieszczonym na stronie

 

Fizyka

11.05.2020

Temat: Praca, moc, energia-sprawdzian wiadomości.

Zestaw zadań dostaniecie e-mailem o godz. 10.

Rozwiązania zadań prześlijcie na adres:halinagrygiel@wp.pl.

 

13.05.2020

Temat: Poprawa sprawdzianu „Praca, moc, energia”.

Korzystając ze wskazówek skorygujcie błędy popełnione na sprawdzianie.

 

Informatyka  gr I  11.05.2020  gr.  13.05.2020

Temat: Zapisywanie dokumentu tekstowego w różnych formatach.

https://epodreczniki.pl/a/zapisywanie-dokumentu-tekstowego-w-roznych-formatach/DvhRcU4z4

Zapoznaj się z tematem, wykonaj ćwiczenia na stronie internetowej, napisz  notatkę w zeszycie na temat formatów dokumentów tekstowych( minimum 1 kartka ),  zrób zdjęcie i przyślij na adres atenakenaj@gmail.com w dniu ,w którym masz informatykę(gr I 11.05.2020, gr II 13.05.2020).

 

Plastyka    15.05.2020

Temat: Muzyczne inspiracje.

 https://epodreczniki.pl/a/muzyczne-inspiracje-tworzymy-ilustracje-do-utworow-muzycznych/Dc1UhwCzu

Zapoznaj się z tematem, wykonaj ćwiczenia na stronie internetowej. Zadanie plastyczne: Utwórz ilustrację do wybranego utworu muzycznego  z cyklu  „ Cztery pory roku”  A. Vivaldiego, format A3, dowolną  techniką. Wykonaj zdjęcie i przyślij na adres atenakenaj@gmail.com w dniu 15.05.2020.

 

Muzyka

Pierwiastki narodowe w muzyce Karola Szymanowskiego

https://epodreczniki.pl/a/pierwiastki-narodowe-w-muzyce-karola-szymanowskiego/DoGu7jdWO

Napiszcie kim był Karol Szymanowski, wypiszcie jego dzieła, wykonajcie ćwiczenie 1. Zadania są dla wszystkich uczniów!

 

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – Użycie znaków interpunkcyjnych - ćwiczenia

https://epodreczniki.pl/a/przecinek-kropka-myslnik-wykrzyknik-pytajnik---co-krok/DREeSJQ4l

 

Religia 

T: Wyznanie wiary Kościoła. 

Dlaczego wyznanie wiary nazywamy nicejsko-konstantynopolskim? str.114-116 . 

 

T: Rozwój Kościoła w średniowieczu. 

Odpowiedz na pytania: Jaki cel postawił sobie Kościół w średniowieczu? Jakie zakony powstały w średniowieczu? Jaka byłą rola Kościoła w średniowieczu: szkolnictwo, gospodarka, działalność charytatywna, kultura.   

 

Biologia ( wtorek) 12.05.2020r

 

Temat: Rozwój człowieka od poczęcia do narodzin – część II. . Cel: - poznajemy rozwój zarodkowy i płodowy człowieka.  

 

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku str. 224 – 227. Na lekcji następnej omówimy ciążę i poród. Opisz w zeszycie kolejne etapy życia zarodkowego i płodowego. Proszę przesłać na maila ewaguz1@o2.pl od dnia 16.05.2020.

 

Biologia ( czwartek) 14.05.2020r

 

Temat: Ciąża i poród.  . Cel: - poznajemy informacje dotyczące ciąży i porodu.  

 

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku str. 228 – 229. Wykonaj w zeszycie zad.4 i 5 ze str. 229.. Proszę nie  przesyłać na maila – sprawdzę po powrocie. W razie pytań ewaguz1@o2.pl .

 

Geografia ( wtorek) 12.05.2020r

 

Temat:  Wpływ zmian politycznych i gospodarczych po 1989 roku na strukturę zatrudnienia – część II – zespoły miejskie. Cel: poznajemy rozwój konurbacji i aglomeracji w Polsce  związane ze zmianami politycznymi i gospodarczymi w Polsce. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str. 185 – 186. Wykonaj w zeszycie zad. 3 i 4 ze strony 186. Proszę przesłać na maila ewaguz1@o2.pl od dnia 18.05.2020.

 

Geografia ( piątek) 15.05.2020r

 

Temat:  Wpływ transportu na rozwój przemysłu i usług. Cel: poznajemy znaczenie transportu w różnych gałęziach gospodarki państwa.

 

Proszę zapoznać się z tekstem na stronie 187 – 189 w podręczniku. Proszę w zeszycie wykonać zad. 1 i 2 ze str. 189. Proszę nie  przesyłać na maila – sprawdzę po powrocie. W razie pytań ewaguz1@o2.pl

 

Wdż     12.05.2020 r.

 

Temat: Czas oczekiwania. Proszę zapoznać się  materiałami umieszczonymi pod adresem  https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=90HYPERLINK "https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=90&lngId=1&id=941"&HYPERLINK "https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=90&lngId=1&id=941"lngId=1HYPERLINK "https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=90&lngId=1&id=941"&HYPERLINK "https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=90&lngId=1&id=941"id=941 . Proszę także być dostępnym na grupie klasowej w aplikacji Messenger w godzinach, w których powinna odbyć się lekcja wdż według planu. W razie pytań proszę o kontakt beti.23@wp.pl

 

Język niemiecki    11.05.2020r. i 13.05.2020r.

Thema: Ans Meer oder ins Gebirge? Nad morzem czy  w górach?.

Cel: będę potrafił powiedzieć dokąd jadę na wakacje .

Podręcznik  str.76  -77.

Ćwicz. 1 /76 str. Przetłumacz na język polski wszystkie słowa znajdujące się pod albo obok rysunku.

Następnie odpowiedz na pytania : 1. Wohin möchtest du in den Ferien fahren?

2.Was machst du in den Ferien?. Zwróć  uwagę na ćwicz.4/77str.

 

Odeślij tylko odpowiedzi na pytania  . W razie pytań proszę pisać.    bbogucka76@gmail.com 

 

Chemia

 

Data: 12..05.2020

 Temat: Elektrolity i nieelektrolity.

Cele: zgodnie z podanymi w Zeszycie ćwiczeń s.104

1.Zdefiniuj pojęcia: elektrolit, nieelektrolit.

2.Wymień odczyny roztworów.

3.Wyjaśnij pojęcie wskaźnik odczynu .

4.Określ barwy wskaźników w zależności od odczynu roztworu.

5.Opisz zastosowania elektrolitów.

6.Odróżnij doświadczalnie odczyn roztworu, stosując wskaźniki. Przygotuj np. roztwór mydła, proszku do prania, sody oczyszczonej, sok jabłkowy, sok z cytryny, ocet, odkamieniacz i inne , i zastosuj wskaźniki, np. wywar z czerwonej kapusty, sok jagodowy, porzeczkowy lub inny.

7. Zaprojektuj doświadczenie badające przewodnictwo elektryczne roztworów.

 

Do wysłania opracowanie zagadnienia nr 5 i 6 oraz ćwiczeń 9-14/104-107 , dla chętnych ćw.15/107.

 

Temat: Wzory i nazwy wodorotlenków           Data: 14.05.2020

Cele: zgodnie z podanymi w Zeszycie ćwiczeń s.108.

Zagadnienia do opracowania i wykonania notatek w zeszycie:

1.Wyjaśnij budowę wodorotlenków,

2.Podaj wzory i nazwy przykładowych wodorotlenków( wybierz dowolne).

Wykonaj zadania: podręcznik: Z.1/210s.- ustna odpowiedź, .dla chętnych Z.2/210s., Zeszyt ćwiczeń:ćw. 16-19/108s. Do wysłania tylko ćwiczenia na adres kukier.b@wp.pl do 14.05.2020 do godz. 18.00.

 

 Podczas pracy proszę obowiązkowo korzystać z  kodów dostępu do ćwiczeń.

 

 

Historia

Temat : Świat na drodze ku wojnie. 11.05

Cel: Scharakteryzuję politykę Niemiec  po dojściu Hitlera do władzy do sierpnia 1939r.

 Przeczytam temat w podręczniku na str. 210- 213, wykonam notatkę do zeszytu . Uwzględnię w niej: militaryzacja Niemiec, powstanie osi Berlin- Rzym –Tokio, Anschluss Austrii, konferencja w Monachium – data, uczestnicy, postanowienia, appeasement.

 

Temat: Odrodzenie Rzeczypospolitej. 14.05

Cel: poznam okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości

Napiszę notatkę do zeszytu na podstawie tekstu z podręcznika ze str. 218- 221, uwzględnię w niej: pierwsze ośrodki władzy na ziemiach polskich, dlaczego 11 listopada uznajemy za dzień odzyskania przez Polskę niepodległości, rząd Moraczewskiego i Paderewskiego.

Zdjęcia prac prześlę do 15.05 na adres kozak.kolodziej@vp.pl

 

Matematyka– uczniowie pracują tak jak do tej pory, komunikując się z nauczycielem za pomocy poczty elektronicznej oraz portali społecznościowych.

 

Język polski

11 maja - Przebaczenie - fragm. lektury "Krzyżacy"

ćw. 1,2,3,4,5,6,7,8/265

dla chętnych - obejrzyjcie film "Krzyżacy" w reżyserii Aleksandra Forda

 

12 maja "Podziękowanie" J. Twardowskiego. Interpretacja wiersza.

ćw. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11/267

Na maila proszę przysłać ćw. 13/267


13 maja - "Zapomnieć Różę" - problematyka utworu

ćw. 1,2,3,4,5,6/270


14 maja - "Zapomnieć Różę" cd.

ćw. 7,8,9,10,11/270

 

15 maja - Ukarać zło- fragment lektury "Morderstwo w Orient Expressie"

ćw.1,2,3,4,5,6/273

 

W przyszłym tygodniu omawiamy "Dywizjon 303".

 

 Język angielski

Zdjęcia notatek oraz zadań wykonanych w zeszycie i ćwiczeniach po każdej lekcji przesyłamy na email marta.pyzio@gmail.com

 

(12.05 wtorek) Subject: Niezwykła szkoła – odbiór tekstów słuchanych

Cel: rozumiem wypowiedzi o szkole i opisuję własną szkołę

1.Zapisz do zeszytu słówka 5/99 w trzech grupach, w jednej kolumnie [brakujące wpisz z 2/99] oraz przetłumacz je

2.Posłuchaj nagrania 4.12 , a następnie zapisz do zeszytu 3/99

Sherries School is near a Sports Hall

3.Zapisz do zeszytu uzupełnione zdania 6/99 [słówkami z 5/99]

4.Wybierz poprawne odpowiedzi  i zapisz zdania do zeszyt, np.:The best way to revise is to make notes

5.Korzystając ze słówek z 5/99 opisz swoją szkołę.

6.Wykonaj w ćwiczeniach 1,2,3/93

 

 (13.05 środa) Subject: Prawdopodobieństwo – wypowiedzi ustne

Cel: potrafię stosować zwroty określające prawdopodobieństwo

1.Przeczytaj dialog na stronie 100 [posłuchaj 4.15]

2.Zapisz w zeszycie:

I will definitely- Ja na pewno

I will probably- Ja prawdopodobnie

I may- Ja może

I might-Ja mógłbym

I definitely won’t- Ja na pewno nie

I probably won’t- Ja prawdopodobnie nie

3.Wykonaj ustnie 6/100

4.Napisz swoje przypuszczenia odnośnie przyszłości 7/100, na przykład: People will definitely stop using banknotes and coins.

5.Napisz przypuszczenia o sobie 8/100

6.Wykonaj zadania z ćwiczeń 1,3/94

 

(14.05 czwartek) Subject: Związki przymiotników z przyimkami.

Cel: potrafię opisywać umiejętności i emocje

 1. Przeczytaj opisy osób 2/101 i dopasuj do dzieci na obrazku na stronie 101
 2. Zapisz do zeszytu:

brillant at-         świetny w

good at-             dobry w

bad at-               zły, kiepski w

hopeless at-      beznadzieny w

interested in     zainteresowany czymś

keen on              bardzo lubić

fond of               lubić, mieć słabość

crazy about       szaleć na punkcie czegoś

afraid of             obawiać się czegoś

Przed tymi przymiotnikami stosujemy czasownik BE:

She is crazy about playing the piano.

Po tych przymiotnikach możemy użyć rzeczownik:

I am keen on art.           Bardzo lubię sztukę

Jeśli po tych przymiotnikach stosujemy czasownik to pamiętajmy o dodaniu końcówki –ing:

I am keen on drawing   Bardzo lubię rysować

 1. Wykonaj ustnie 5/101
 2. Napisz o sobie zdania z czasownikami z 7/101, na przykład:

I am good at learning languages.

I am interested in talking.

 1. Wykonaj ćwiczenia strona 95.


Godzina wychowawcza

11 maja- Nasze wyniki w okresie zdalnego nauczania.

 

Wychowanie fizyczne

Temat: Doskonalimy koordynację  ruchową poprzez ćwiczenia.

Cel: potrafimy wykonać ćwiczenia doskonalące naszą koordynację ruchową.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=q8YgZR3GGU4&feature=emb_logo

 

Temat: Wykonujemy  ćwiczenia kształtujące sylwetkę.

Cel: znamy ćwiczenia kształtujące naszą sylwetkę ciała.

https://wordwall.net/pl/resource/946358/wychowanie-fizyczne/lekcja-wf-

 

Temat: Wzmacniamy mięśnie poprzez ćwiczenia gimnastyczne.

Cel: potrafimy wymienić podstawowe grupy mięśni.

https://www.youtube.com/watch?v=NOp-2KeuqN8


Temat: Wykonujemy  ćwiczenia wzmacniające całe ciało.

Cel: potrafimy dobrać dla siebie ćwiczenia wzmacniające ciało.

https://www.youtube.com/watch?v=Eso66q7XLDM&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=zn9M1BADSpw

 

Biblioteka

 

https://www.facebook.com/Biblioteka-Zespołu-Szkolno-Przedszkolnego-w-Abramowie-112312740447548/

 

Świetlica

 

Unia Europejska jest związkiem gospodarczo-politycznym 27 państw europejskich. Powstała 1 listopada 1993 roku. Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku. Unia kieruje się wspólnymi dążeniami zmierzającymi do promowania postępu w sferze społecznej i ekonomicznej. Przyczynia się do wyrównywania poziomu rozwoju poszczególnych państw. Jej działania opierają się na wzajemnej pomocy i solidarności. Stoi ona na stanowisku broniącym praw człowieka.  Dzień Unii Europejskiej obchodzimy 9 maja.

 

https://www.youtube.com/watch?v=gqlgVwjJm2M

 

https://www.youtube.com/watch?v=QZB-_2KP2Y8

 

 

 

Tematyka lekcji  od 04.05.2020 do 08.05.2020

Proszę pracować zgodnie z tygodniowym planem lekcji umieszczonym na stronie

 Informatyka  gr I 04.05.2020 gr II  06.05.2020

 

Temat: Wstawianie do dokumentu tekstowego „zdjęcia” ekranu.

 

Zapoznaj się z tematem- podręcznik  str. 201, wykonaj ćwiczenie 9  i  prześlij na adres atenakenaj@gmail.com do dnia 7.05.2020

 

Plastyka   08.05.2020

 

Temat: Portret i autoportret.      Podręcznik str.76

 

Zapoznaj się z tematem i wykonaj ćwiczenia na stronie internetowej

 

https://epodreczniki.pl/a/portret---czy-to-takie-trudne/DBaICxzLK

 

Zrób zdjęcia  wszystkich prac plastycznych, które do tej pory należało wykonać i przyślij na adres atenakenaj@gmail.com 

 

WDŻ  5.05.2020 r.

 

Temat: Układ rozrodczy kobiety i mężczyzny. Proszę zapoznać się  materiałami umieszczonymi pod adresem   https://drive.google.com/drive/folders/1crsctPeb9dDmMv0UkTuOKKpVSrcYQmEl . W razie pytań proszę o kontakt beti.23@wp.pl

 

Muzyka

 

Witaj, majowa jutrzenko !

 

https://epodreczniki.pl/a/majowe-spiewanie/DzyIEJSBJ

 

Wykonaj cztery dowolne ćwiczenia z e-podręcznika i wyślij rozwiązania na mój adres mailowy.

 

 ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 6-8 – Jak łączą się wyrazy w zdaniu, czyli o związkach składniowych.

 

https://epodreczniki.pl/a/jak-lacza-sie-wyrazy-w-zdaniu---czyli-o-zwiazkach-skladniowych/Db9RUwMFi

 

w razie pytań zachęcam do kontaktu

 

Fizyka

 

04.05/06.05.2020

 

Temat: Praca, moc, energia – powtórzenie wiadomości.

 

Zapoznajcie się z tekstem na str.219. Nauczcie się wzorów i jednostek, w których wyrażamy pracę, moc i energię. Następnie  rozwiążcie test na str. 220-222.

 

11.05.2020 o godz. 10-sprawdzian wiadomości z działu VI (zestaw zadań dostaniecie e-mailem przed godz. 10). Nacobezu str.197.

 

Język niemiecki

 

04.05.2020r. i 06.05.2020r.

 

Thema: Wann hast du  Geburstag ? . Kiedy masz urodziny?

 

Cel: poznam  dni miesiąca i liczebniki porządkowe .

 

Podręcznik  str.74  -75.Napisz w zeszycie wszystkie miesiące po niemiecku –ćwicz 1 str.74. Obejrzyj  , żeby móc odpowiedzieć na pytania .

 

https://www.youtube.com/watch?v=fZc-FlndY1Y

 

Następnie odpowiedz na pytania : 1.Wann hast du Geburstag?,

 

2.Welche Datum ist heute?(06.04.2020r.)

 

Odeślij pracę do sprawdzenia. W razie pytań proszę pisać.    bbogucka76@gmail.com 

 

Biologia ( wtorek) 05.05.2020r

 

Temat: Funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego . Cel: - poznajemy funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego.

 

Proszę  o obejrzenie dwóch krótkich filmów https://youtu.be/3ioyMfmaKp0 , https://youtu.be/12iadjwyELs  Proszę zapoznać się z tematem na stronach 221- 223. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 1,2 i 3 z tego tematu. Proszę tego zadania nie przesyłać na maila, sprawdzę po powrocie do szkoły.

 

Biologia ( czwartek) 07.05.2020r

 

Temat: Rozwój człowieka od poczęcia do narodzin – część I. . Cel: - poznajemy rozwój prenatalny człowieka.

 

Proszę obejrzeć lekcję – film  na https://youtu.be/vxXHiz3RTsA Proszę zapoznać się z tematem na stronach 224- 227. Ta lekcja będzie kontynuowana na lekcji następnej. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 1,2 i 3 z tego tematu. Proszę tego zadania nie przesyłać na maila, sprawdzę po powrocie do szkoły.

 

Geografia ( wtorek) 05.05.2020r

 

Temat:  Migracje w Polsce – obliczenia demograficzne.  . Cel: ćwiczymy obliczenia demograficzne.

 

Saldo migracji jest to różnica pomiędzy liczbą osób, które przybyły na dany obszar (imigranci), a liczbą osób, które ten obszar opuściły (emigranci). Wylicza się je dla konkretnego okresu czasu.

 

 

 

SALDO MIGRACJI (SM) = IMIGRANCI (I) – EMIGRANCI (E)

 

SM (dodatnie) gdy I > E       SM(ujemne) gdy E

 

  

 

Zad. 1. W 2012 roku do pewnego regionu przyjechało 34 200 osób, a wyjechało z niego 28 700 osób. Oblicz saldo migracji dla tego regionu. Określ czy jest ono dodatnie czy ujemne.

 

Zad.2. W 2018 roku do miasta X przyjechało 85 000 osób, a wyjechało z niego 87 700 osób. Oblicz saldo migracji dla tego regionu. Określ czy jest ono dodatnie czy ujemne.

 

 

 

Link pomocniczy https://gegra.jimdofree.com/strona-g%C5%82%C3%B3wna/geografia-spo%C5%82eczno-ekonomiczna/saldo-migracji/ Proszę przesyłać zadania na maila ewaguz1@o2.pl do dnia 08.05.2020.

 

Geografia ( piątek) 08.05.2020r

 

Temat:  Wpływ zmian politycznych i gospodarczych po 1989 roku na strukturę zatrudnienia – część I. Cel: poznajemy zmiany polityczne i gospodarcze w Polsce, poznajemy cechy gospodarki centralnie sterowanej i gospodarki rynkowej.

 

 Przeczytaj  w podręczniku str. 184 - 186 Wykonaj w zeszycie zadania 1 i 2  ze strony 186. Proszę tego zadania nie przesyłać na maila, sprawdzę po powrocie do szkoły.

 

Matematyka klasa VII – uczniowie pracują tak jak do tej pory, komunikując się z nauczycielem za pomocy poczty elektronicznej oraz portali społecznościowych.

 

Język polski

 

4 V - Mowa niezależna i zależna.

 

ćw. 1,2,3,4/236

 

5 V - Mowa niezależna i zależna cd.

 

ćw. 5,6,7,8/237

 

6 V - Zasady cytowania cudzych tekstów.

 

ćw. 1/239, 2,3,5,7/240

 

7 V - Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z roz. 5 "Wyobraźnia".

 

Wykonaj ćwiczenia ze str. 243- 244.

 

8 V - Sprawdzian wiadomości i umiejętności z roz. 5.

 

Tekst sprawdzianu prześlę mailem, proszę o odpowiedź tego samego dnia.

 

Czytajcie "Dywizjon 303".

 

Historia

 

Temat:  Święto Konstytucji 3 Maja. 04.05

 

 Obejrzyjcie lekcję o Konstytucji 3 Maja. Link poniżej:

 

https://view.genial.ly/5ea9c376c6d9310d817d5236/interactive-image-o-konstytucji-3-maja?fbclid=IwAR0askV5QlQJ-rGZ4x63aTd2JJb_hYiAlCRB16RWBLa5D3a-CJ66btEm0II

 

Temat: Kultura i zmiany społeczne w okresie międzywojennym. 07.05

 

Cel- poznam zmiany kulturalne i społeczne w okresie międzywojennym.

 

Przeczytam temat w podręczniku na stronie 205-209 i wykonam krótka notatkę. Proszę w niej uwzględnić: społeczne skutki I wojny światowej, rozwój mass mediów, napiszę, jak państwa totalitarne wykorzystywały środki masowego przekazu, równouprawnienie kobiet, przemiany w modzie. Zdjęcia notatki proszę przesłać na adres kozak.kolodziej@vp.pl do 08.05. Proszę o terminowe przesyłanie prac.

 

Chemia

 

Temat: Sprawdzian z działu „Woda i roztwory wodne” .            Data: 5.05.2020

 

 Sprawdzian odbędzie się 05.05.2020 (wtorek) o godz. 8.00-8.45. Zadania będą przesłane e-mailem do uczniów kl. VII. Po zakończeniu czasu pracy zdjęcia napisanego sprawdzianu proszę jak najszybciej przesłać na adres kukier.b@wp.pl

 

 

 

Temat: Tlenki metali i niemetali.              Data: 7.05.2020

 

Cele: zgodnie z podanymi w Zeszycie ćwiczeń s.102.

 

Zagadnienia do opracowania i wykonania notatek w zeszycie:

 

1.Wyjaśnij budowę tlenków, podaj wzory i nazwy przykładowych tlenków( wybierz dowolne).

 

2.Podaj sposoby otrzymywania tlenków.

 

3.Opisz właściwości fizyczne i zastosowania wybranych tlenków( obowiązują tlenki przedstawione na s.198-199 w podręczniku) .

 

4.Wyjaśnij pojęcie katalizator.

 

Wykonaj zadania:

 

-podręcznik: Z.4/201s., .dla chętnych Z.3/201s.

 

-Zeszyt ćwiczeń:ćw. 1-4,6-8/102-103s.

 

 Zdjęcia lub skany notatek, wykonanych zadań i ćwiczeń, ewentualnie prezentacji do tego tematu proszę przesyłać na adres kukier.b@wp.pl do 7.05.2020 do godz. 18.00.

 

Podczas pracy proszę korzystać ze strony www. gov/zdalnelekcje, kodów dostępu do ćwiczeń, e- podręczników .

 

          Wychowanie fizyczne

 

  Temat: Doskonalimy koordynację  ruchową poprzez ćwiczenia.

 

               Cel: potrafię zademonstrować ćwiczenia kształtujące koordynację ruchową.

 

        https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=q8YgZR3GGU4&feature=emb_logo

 

Temat: Wykonujemy  ćwiczenia kształtujące sylwetkę.

 

Cel: potrafię wykonać ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała.

 

https://wordwall.net/pl/resource/946358/wychowanie-fizyczne/lekcja-wf-

 

https://wordwall.net/pl/resource/1053177/wychfizyczne-w-domu

 

https://www.youtube.com/watch?v=G1d4rcrVMXk

 

Temat: Czy potrafimy odpoczywać?

 

                               Cel: -umiem przygotować rozkład dnia;

 

- potrafię dobrać ćwiczenia relaksacyjne do własnych potrzeb

 

file:///C:/Users/Acer/Downloads/infografika-odwagi-ostateczny.pdf

 

https://www.youtube.com/watch?v=UEWkptDfE48&list=RDUEWkptDfE48&start_radio=1&t=8

 

Temat: Jak aktywność ruchowa wpływa na nasz organizm?

 

Cel: potrafię wymienić zmiany zachodzące w organizmie podczas wysiłku

 

http://scholaris.pl/resources/run/id/110002

 

http://www.ckkk.eu/ckkk.eu/2019/08/24/jaki-wplyw-na-cialo-ma-wysylek-fizyczny/

 

Temat: Ćwiczymy przy muzyce.

 

Cel:  potrafię poruszać się w rytm wybranej przez siebie muzyki.

 

                                  https://www.youtube.com/watch?v=VgBp1eu8xUM

 

 

 

Religia 

 

T: Prześladowania chrześcijan. 

 

Opisz w punktach początki prześladowania chrześcijan oraz napisz kto i w jaki sposób położył kres prześladowaniu chrześcijan pierwszych wieków. Napisz jak dzisiaj wygląda sytuacja chrześcijan(str.108-110). 

 

T: Trudności w głoszeniu Ewangelii. 

 

Napisz jak rozwijało się chrześcijaństwo u początków Kościoła. Opisz: judaizm, wierzenia pogańskie oraz błędy w wierze chrześcijańskiej.   

 

Język angielski

 

Zdjęcia notatek oraz zadań wykonanych w zeszycie i ćwiczeniach po każdej lekcji przesyłamy na email marta.pyzio@gmail.com

 

 

 

(05.05 wtorek) Subject: Użycie czasu przyszłego do wyrażania przewidywań- lekcja o 13

 

Cel: potrafię stosować WILL dla przewidywania wydarzeń w przyszłości

 

Notatkę i zadania uczniowie otrzymają przez e-mail.

 

 

 

 (06.05 środa) Subject: Użycie pierwszego trybu warunkowego do wyrażania prawdopodobieństwa- lekcja o 10

 

Cel: potrafię stosować tryb warunkowy pierwszego stopnia

 

 Notatkę i zadania uczniowie otrzymają przez e-mail.

 

 

 

(07.05 czwartek) Subject: Pierwszy tryb warunkowy- ćwiczenia- lekcja o 12

 

Cel: poprawnie stosuję pierwszy tryb warunkowy

 

Notatkę i zadania uczniowie otrzymają przez e-mail.

 

 

 

Biblioteka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Abramowie

 

https://www.facebook.com/Biblioteka-Zespołu-Szkolno-Przedszkolnego-w-Abramowie-112312740447548/

 

Świetlica

 

 Święto Konstytucji 3 Maja  obchodzone jest w ramach upamiętnienia uchwalonej w 1791 roku Konstytucji. Była to pierwsza w Europie ustawa regulująca ustrój prawny państwa. Konstytucja znosiła wolną elekcję i liberum veto. Ograniczała prawa szlachty, podnosząc znaczenie chłopów, uznając ich za część narodu. Wprowadzała dziedziczność tronu oraz trójpodział władzy. Gwarantowała  tolerancję religijną. Była wielkim osiągnięciem narodu, który chciał zachować niezależność państwową i umożliwić rozwój kraju.

 

 https://www.youtube.com/watch?v=wh0ap9pk57g

 

https://www.youtube.com/watch?v=7oRiaD0EI3A

 

 

 

Tematyka lekcji  od 27.04.2020 do 30.04.2020

Proszę pracować zgodnie z tygodniowym planem lekcji umieszczonym na stronie

  Drodzy uczniowie przyszło nam żyć w czasach, w których świat zmienia się na naszych oczach. Dorośli borykają się z ogromnymi problemami, szukając radykalnych rozwiązań, które pomogą nam wyjść z kryzysowej sytuacji. Wy też znaleźliście się w innej rzeczywistości. Stoi przed wami ogromne wyzwanie, jakim jest samodzielna nauka w domu. Musicie zdać sobie sprawę jak ważne jest to dla waszej przyszłości. Wiedza, którą zdobędziecie pozwoli Wam spełniać swoje marzenia, zdobyć ciekawy zawód, a przede wszystkim zmieniać otaczający nas świat. Może to dzięki Waszej wytężonej pracy w przyszłości uda nam się uniknąć globalnego kataklizmu ,który dotknął współczesny świat lub sprostać innym zagrożeniom. Pamiętajcie, uczycie się nie dla dobrych stopni, nagród, czy wyróżnień, ale dla siebie. Poprzez naukę inwestujecie w swoją przyszłość. Nie poddawajcie się, jeśli napotkacie na trudności. Starajcie się jak najlepiej wykorzystać czas, który spędzacie w domu. Uzupełniajcie ćwiczenia ,czytajcie nowe tematy ,poszerzajcie swoją wiedzę.               

   Myślę, że w obecnej chwili doceniacie ogromną wartość, jaką niesie ze sobą możliwość uczęszczania do szkoły. Teraz powinniście pomyśleć o tym, że kiedy będziecie mogli przekroczyć szkolne progi staniecie się dla siebie lepsi, bardziej życzliwsi i koleżeńscy.

   Życzę wytrwałej i owocnej pracy. Chętnych uczniów zapraszam do kontaktu j.chomiuk@wp.pl

                                                                                Wychowawca świetlicy                                                                                                           

Muzyka

Klasyfikacja instrumentów ze względu na sposoby wydobywania dźwięku

https://epodreczniki.pl/a/jaki-to-instrument-zagadki-muzyczne/DdWtTokVO

wykonaj ćwiczenia 1,3,4 i 5.

Wyrównawcze zajęcia z języka polskiego klasy 6-8

Związki składniowe: zgody, rządu i przynależności

https://www.youtube.com/watch?v=IW2pIdome3k

https://www.youtube.com/watch?v=0CPwxZHAZfA

Informatyka gr. I    27.04.2020    gr. II   29.04.2020

Temat: Tworzenie w intrenecie własnych map.

https://epodreczniki.pl/a/tworzenie-w-internecie-wlasnych-map/DEFZqjvga

Zapoznaj się z tematem i wykonać ćwiczenie 1.

Wychowanie fizyczne

 1. Temat: Kształtujemy wydolność fizyczną poprzez marszobiegi terenowe.

https://www.youtube.com/watch?v=MxATBi8kHds

https://www.youtube.com/watch?v=ivNQNgMGIik

https://www.youtube.com/watch?v=OipKs0-pI8k

 1. Temat: Poznajemy wymiary zdrowia.

http://scholaris.pl/resources/run/id/109618

 1. Wzmacniamy mięśnie poprzez ćwiczenia gimnastyczne.

https://www.youtube.com/watch?v=NOp-2KeuqN8

 1. Poznajemy zasady gry w koszykówkę.

https://www.slideserve.com/colum/podstawowe-przepisy-gry-w-koszyk-wk

 

Matematyka– uczniowie pracują tak jak do tej pory, komunikując się z nauczycielem za pomocy poczty elektronicznej oraz portali społecznościowych.

Biologia ( wtorek) 28.04.2020r

Temat: Męski układ rozrodczy . Cel: - poznajemy elementy budowy oraz funkcje męskiego układu rozrodczego.

Proszę zapoznać się z tematem na stronach 215- 217. W zeszycie narysuj budowę plemnika (str.216) Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 1,2 i 3 z tego tematu. Proszę tego zadania nie przesyłać na maila, sprawdzę po powrocie do szkoły.

Biologia ( czwartek)30.04.2020r

Temat: Żeński układ rozrodczy . Cel: - poznajemy elementy budowy oraz funkcje żeńskiego układu rozrodczego.

Proszę zapoznać się z tematem na stronach 218- 220. W zeszycie narysuj budowę komórki jajowej (str.219) Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 1,2 i 3 z tego tematu. Proszę tego zadania nie przesyłać na maila, sprawdzę po powrocie do szkoły.

Geografia ( wtorek)28.04.2020r

Temat: Migracje a zaludnienie i struktura wieku na obszarach wiejskich  . Cel: -poznajemy wpływ migracji na zaludnienie, strukturę wieku ludności wiejskiej.

Proszę zapoznać się z tematem na stronach 181- 183. W zeszycie opisz przyczyny starzenia się społeczeństw na obszarze wiejskim w Polsce. Odnieś się w swojej wypowiedzi również do swojego regionu. Proszę tego zadania nie przesyłać na maila, sprawdzę po powrocie do szkoły.

Fizyka

27.04

Temat: Energia potencjalna.

Przeczytajcie tekst na str.209-212 lub obejrzyjcie film:

https://www.youtube.com/watch?v=bY47tv5Crk8 .

Rozwiążcie test na str. 213.

 

29.04

Temat: Energia kinetyczna.

Przeczytajcie tekst i obejrzycie filmy na stronie:

https://epodreczniki.pl/a/energia-mechaniczna-i-jej-rodzaje/DeA7BaCX9 .

Rozwiążcie ćwiczenie 1/2/3/4.

 

Język polski

27 - 28 IV - Przypomnijcie sobie rodzaje zdań złożonych (podr. str. 192 - 198) i wykonajcie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń dotyczące tych zagadnień.

29 - 30 IV - Wypowiedzenie wielokrotnie  złożone

ćw. 1/232, 2,3,4,5/233, 6,7/234

Na maila proszę przysłać ćw. 6a/234

Zacznijcie czytać "Dywizjon 303" (tekst w internecie)

11 maja sprawdzian z rozdziału 5 z podr. "Wyobraźnia"

 

Język niemiecki    27.04.2020r.  i 29.04.2020r.

Thema: Wie ist das Wetter im Frühling .   Jaka jest pogoda wiosną .          

Cel: poznam pory roku i nauczę się opisywać pogodę.

Podręcznik str.72-73: ćwiczenie 2- przetłumacz na język polski i zapisz w zeszycie .Wypisz także pory roku po niemiecku – naucz się ich na pamięć.

 Uzupełnij zdanie :Meine Lieblingsjahreszeit ist………

Odpowiedz na pytanie :Wie ist das Wetter im Sommer? Im Sommer ist………

W razie pytań proszę pisać bbogucka76@gmail.com.  

Wdż   28.04.2020

Temat: Przekazywanie życia. Proszę zapoznać się  materiałami umieszczonymi pod adresem  https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=79HYPERLINK "https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=79&lngId=1&id=530"&HYPERLINK "https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=79&lngId=1&id=530"lngId=1HYPERLINK "https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=79&lngId=1&id=530"&HYPERLINK "https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=79&lngId=1&id=530"id=530 . W razie pytań proszę o kontakt beti.23@wp.pl

Historia

Temat: Akcja” Żonkile” . 27.04

19.04.1943 r. miało miejsce powstanie w getcie w Warszawie. W ramach włączenia się w akcję „Żonkile” obejrzyjcie film Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943 link poniżej:

https://www.youtube.com/watch?v=MI3bEHjhYds

Temat: Faszyzm we Włoszech.  30.04

Cel- poznam proces kształtowania się faszyzmu we Włoszech

Przeczytam temat w podręczniku na str. 192-193  napiszę w zeszycie czym były pakty laterańskie. Wykonam 2 krótkie ćwiczenia  -linki poniżej i przepiszę tekst do zeszytu.

https://learningapps.org/watch?v=pok5fgrtc20

https://learningapps.org/watch?v=ppsodtf3n20&fbclid=IwAR2OvyMZnhAwXnIgqVH4RrV7G5rEjTzJuAneKH17C-BUP2ZDQyozXR9YgsI

Chemia

Temat:Stężenie procentowe roztworu.  

Cele: zgodnie z podanymi w Zeszycie ćwiczeń s.96.

Zagadnienia do opracowania i wykonania notatek w zeszycie:

1. Jak zmienić stężenie roztworu?

2.Jak rozcieńczyć roztwór?

3.Wykonaj obliczenia z wykorzystaniem pojęć: stężenie procentowe, masa substancji, masa rozpuszczalnika, masa roztworu, gęstość- przykłady 47-48/s.188-189,dokonaj analizy i rozwiąż:

-podręcznik: Z. 3, 4/191s., pozostałe dla chętnych;

-Zeszyt ćwiczeń: ćw. 35, 36/s.98-99  i ćw. 34/97s. dla chętnych.         

Zdjęcia lub skany notatek, wykonanych zadań i ćwiczeń  do tego tematu proszę przesyłać na adres kukier.b@wp.pl do 29.04.2020 do godz. 16.00.

Proszę korzystać ze strony www. gov/zdalnelekcje,  e-podręczników oraz kodów dostępu do Zeszytów ćwiczeń -są tam m.in. filmy i animacje, które polecam do obejrzenia – na pewno ułatwią Wam naukę.

Temat: Podsumowanie wiadomości o wodzie i roztworach wodnych  Data: 30.04.2020

Cele: Uzupełnienie i utrwalenie wiadomości i umiejętności z działu, przygotowanie się do sprawdzianu.

1. Wyjaśnij, jaką mieszaninę nazywamy mieszaniną oziębiającą.

Wykonaj zadania:

- podręcznik: przeczytaj bardzo uważnie Podsumowanie/192-193, staraj się powtórzyć wszystkie wiadomości z tego działu, wykonaj zadania Sprawdź, czy wiesz.../194s.

-Zeszyt ćwiczeń: wykonaj zadania ze Sprawdź się/100-101s.

Uwaga: Sprawdzian z działu „Woda i roztwory wodne”  odbędzie się 5.05.2020 ( wtorek) o godz. 8.00-8.45. Dodatkowe informacje podam za tydzień lub wcześniej wysyłając e-maila do każdego ucznia kl. VII. Wcześniej postaram się sprawdzić wszystkie Wasze prace. Uczniowie, którzy mają zaległe prace niech w pierwszej kolejności przygotują prace z działu „Woda i roztwory wodne”, bym mogła je sprawdzić.

Zdjęcia lub skany wykonanych zadań i ćwiczeń  do tego tematu proszę przesyłać na adres kukier.b@wp.pl do 20.04.2020 do godz. 16.00.

Proszę korzystać ze strony www. gov/zdalnelekcje, e-podręczników oraz kodów dostępu do Zeszytów ćwiczeń -są tam m.in. filmy i animacje, które polecam do obejrzenia – na pewno ułatwią Wam naukę.

 

Język angielski

Zdjęcia notatek oraz zadań wykonanych w zeszycie i ćwiczeniach po każdej lekcji przesyłamy na email marta.pyzio@gmail.com

 

(28.04 wtorek) SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z ROZDZIAŁU 7- o 13

 

 (29.04 środa) Subject: Praca- wprowadzenie słownictwa-  lekcja o 10

Cel: znam nazwy zawodów i potrafię opisywać pracę (godziny pracy, miejsce, preferencje wykonywania pracy)

1.Zapoznaj się z krótkimi wiadomościami w podręczniku strona 89.

 1. Przepisz słówka wraz z tłumaczeniami 1/94 oraz 7/95
 2. Poćwicz słówka korzystając z https://quizlet.com/_8c3507?x=1qqt&i=c4zg1

Ucz się poprzez: Fiszki, Ucz się, Pisanie, Ćwiczenie, Test, Dopasowania

 1. Zapisz swój wybór zawodu na podstawie ilustracji ze strony 94 oraz 95, na przykład:

I want to work indoors.

I want to work in the office.

I prefer to work in one place.

I want to be a secretary.

I want to work from 8 to 4.

I don’t want to work at the weekend.

I want to wear a uniform.

 1. Wykonaj zadania z ćwiczeń strony 88-89

(30.04 czwartek) Subject: Pierwsza praca- odbiór tekstów czytanych- lekcja o 12

Cel: wyszukuję informacje w tekście

1.Przeczytaj tekst ze strony 97

2. Wykonaj ustnie zadanie 2,3/97

3.Zapisz i przetłumacz słówka 4/97

4.Wykonaj ustnie 5/97

5.Napisz w zeszycie zdania ze słówkami z 4/97

6.Wykonaj ćwiczenia strona 91

Religia 

T: Zesłanie Ducha Świętego. 

Przeczytaj i opisz początek działalności kościoła oraz odpowiedz na pytania: kim jest Duch Święty? Wymień sposoby działania Ducha Św. w kościele, podaj imiona i określenia Ducha Świętego. Narysuj i opisz symbole Ducha Św. podręcznik str. 97-98. 

T: Pierwsza wspólnota chrześcijańska. 

Na postawie tekstu z podręcznika napisz na jakich filarach oparte było życie pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej str.99-101. 

T: Powstanie Ewangelii. 

Podaj najważniejsze etapy powstania Ewangelii następnie opisz 4 ewangelistów i narysuj ich symbole str.103-104. 

T: Święci Piotr i Paweł filarami kościoła.  

Napisz streszczenie życiorysu św. Piotra i Pawła i odpowiedz na pytanie: Dlaczego św. Piotra i Pawła nazywamy filarami kościoła? Podr.str.106-107. 

 

Tematyka lekcji  od 20.04.2020 do 24.04.2020

Proszę pracować zgodnie z tygodniowym planem lekcji umieszczonym na stronie

 

Muzyka

 

Obejrzyjcie https://www.youtube.com/watch?v=SHWoQrLnstU

 

Dla  spóźnialskich przypomnienie - Muzyka ilustracyjna i programowa

 

https://epodreczniki.pl/b/muzyka-ilustracyjna-i-programowa/P62uzu9LK

 

Wykonaj zadania od 1 do 7 i odeślij na adres gosia_1979@poczta.onet.pl

 

Na wykonanie zadań macie jeszcze tydzień.

 

Informatyka         gr.I 20.04 23.04.  gr.II  22.04.2020

 

Temat: Protokół TCP/IP.

 

https://epodreczniki.pl/a/protokol-tcp/ip/DZP0RQq0D

 

Zapoznaj się z tematem i wykonaj ćwiczenia.

 

Plastyka 24.04.2020

 

Temat: Uchwycić piękno pejzażu.

 

https://epodreczniki.pl/a/uchwycic-piekno-pejzazu/DvWoa5nJr

 

Zapoznaj się z tematem i wykonaj ćwiczenia.

 

Fizyka

 

Lekcja 3

 

Temat: Moc i jej jednostki.

 

Przeczytajcie tekst na str.204 lub obejrzyjcie film 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vo-frne8Faw

 

Rozwiążcie test na str.208. Pytania i rozwiązania zadań prześlijcie na adres: halinagrygiel@wp.pl

 

Wychowanie fizyczne

 

 1. 1.     TematZawodowy idol – Czy płotki biegają przez płotki?

 

https://www.akademiapolska.pl/blog/blog-krzysztofa-baczkowskiego/10-cech-doskonalego-instruktora-trenera

 

 1. 2.     Temat (na trzy jednostki lekcyjne): Sami potrafimy kontrolować i oceniać swoją sprawność  fizyczną.    Indeks Sprawności Fizycznej K. Zuchory

 

http://www.gimpszow-sport.vot.pl/files/isf_zuchory.pdf

 

Język angielski

 

LEKCJA ONLINE czwartek 11:00-12:00 [ZOOM]

 

KONSULTACJE czwartek 12:00-13:00

 

Zdjęcia notatek oraz zadań wykonanych w zeszycie i ćwiczeniach po każdej lekcji przesyłamy na email marta.pyzio@gmail.com

 

SPRAWDZIAN we wtorek 28.04.2020

 

 

 

(21.04 wtorek) Subject: Ćwiczenia leksykalne i gramatyczne

 

Cel: powtarzam dotychczasową wiedzę

 

1.Zapisz do zeszytu całe zadania 1,2,4,5,7,9/90

 

2.Wykonaj zadania w ćwiczeniach strona 84

 

 (22.04 środa) Subject: Pisanie krótkich wiadomości- wprowadzenie

 

Cel: rozumiem krótkie wiadomości

 

1.Zapoznaj się z krótkimi wiadomościami w podręczniku strona 89.

 

2.Przepisz do zeszytu zwroty z ramki nad zadaniem 5/89. Zostaw wolne miejsce na tłumaczenia do tych zwrotów

 

3.Wykonaj zadanie 1/83 w ćwiczeniach

 

 

 

(23.04 czwartek) Subject: Pisanie krótkich wiadomości- Lekcja online

 

Cel: potrafię napisać krótką wiadomość

 

1.Wykonaj zadania w ćwiczeniach 2 i 3/83

 

2. Zapisz do zeszytu zadanie 4/83

 

 

 

Geografia ( wtorek)21.04.2020r

 

Temat:  Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich .  Cel: - poznaję przyczyny rozwoju dużych miast oraz zmiany w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenu

 

Proszę przeczytać informacje ze str. 178 – 180 z podręcznika. Następnie proszę, by uczeń  wykonał zadania 2 i 4 ze strony 180. – proszę nie przysyłać na maila, zadanie sprawdzę po powrocie do szkoły. Temat łączy się z następną lekcją.

 

Geografia ( piątek)24.04.2020r

 

Temat:  Rozwój wielkich miast- projekt .  Cel: - poznaję przyczyny rozwoju wielkich miast na wybranym przykładzie.

 

Proszę obejrzeć film na  https://youtu.be/rhUcOBHNEEk . Film przedstawia 10 największych miast świata. Na jego podstawie oraz wykorzystując inne źródła informacji przedstaw w dowolnej formie ( opis, projekt np. w formie plakatu) „Jak rozwijają się wielkie miasta”. Możesz opisać dowolne miasto na świecie. Pamiętaj o wpisaniu bibliografii na końcu pracy. Zdjęcie lub skan wykonanej pracy należy przesłać na maila ewaguz1@o2.pl  do dnia 01.05.2020.

 

Chemia

 

Temat: Rozpuszczalność substancji w wodzie.   Data: 21.04.2020 ( kolejna - druga lekcja)

 

Cele: Uczeń wykonuje obliczenia związane z rozpuszczalnością, korzysta z wykresów i tabel rozpuszczalności substancji w wodzie.        

 

Zeszyt ćwiczeń: ćw.26,27/94-95s.Dla chętnych ćw. 28/s.95.

 

Zdjęcia lub skany wykonanych zadań i ćwiczeń  do tego tematu proszę przesyłać na adres kukier.b@wp.pl do 22.04.2020 do godz. 16.00.

 

Proszę korzystać ze strony www. gov/zdalnelekcje, e-podręczników oraz kodów dostępu do Zeszytów ćwiczeń -są tam m.in. filmy i animacje, które polecam do obejrzenia – na pewno ułatwią Wam naukę.

 

Temat:Stężenie procentowe roztworu.    Data:23.04.2020

 

Cele: Uczeń wykonuje obliczenia z zastosowaniem pojęć: rozpuszczalność, stężenie procentowe, masa substancji, masa rozpuszczalnika, masa roztworu, gęstość roztworu( z wykorzystaniem tabeli lub wykresu rozpuszczalności)

 

Zagadnienia do opracowania i wykonania notatek w zeszycie:

 

1. Wyjaśnij pojęcie:stężenie procentowe roztworu.

 

2.Wykonaj obliczenia obliczenia  z wykorzystaniem pojęć: stężenie procentowe, masa substancji, masa rozpuszczalnika, masa roztworu, gęstość- przykłady 44-46/s.185-187- dokonaj analizy i rozwiąż ćwiczenia: ćw. 29-33/s.96-97.              

 

Zdjęcia lub skany notatek, wykonanych zadań i ćwiczeń  do tego tematu proszę przesyłać na adres kukier.b@wp.pl do 27.04.2020 do godz. 12.00.

 

Proszę korzystać ze strony www. gov/zdalnelekcje,  e-podręczników oraz kodów dostępu do Zeszytów ćwiczeń -są tam m.in. filmy i animacje, które polecam do obejrzenia – na pewno ułatwią Wam naukę.

 

 

 

Język polski

 

20 kwietnia - Sprawdzian z lektury "Dziady" cz. II

 

Tekst sprawdzianu prześlę mailem, proszę odesłać tego samego dnia.

 

21 kwietnia - Jeszcze raz o rozprawce

 

Przypomnij sobie wiadomości ze str. 224-226, następnie wykonaj ćw. 4,5,6,7/227

 

22 kwietnia - Rozprawka - ćwiczenia

 

Zrób ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń dotyczące rozprawki,

 

prześlij na maila ćw. 8/227 z podręcznika.

 

23 kwietnia - Grafika

 

Zapoznaj się z wiadomościami na str. 228-230 z podręcznika.

 

24 kwietna - Grafika cd.

 

ćw. 1,2,4/231

 

Przeczytaj fragment Apokalipsy św. Jana (Ap.6, 1-8) i opisz grafikę na str.231 w podr. ( do przesłania na maila).

 

 

 

Historia

 

Temat: Narodziny faszyzmu. 20.04

 

Pracuję na platformie epodręczniki .pl . Pracuję z tematem Państwo Hitlera. Lekcja jest już przydzielona, proszę się zalogować i wykonać  ćwiczenia. W przypadku problemów proszę o kontakt.

 

Temat: ZSRS- imperium komunistyczne. 23.04

 

Obejrzę prezentację ( ok 3 min)

 

https://www.youtube.com/watch?v=ddl7JAgtN04&t=3s&fbclid=IwAR1VhLdmrNc9M1xoTTRXdve1lrYBmiAmEETa53wmfO3-VPGx2nDaZ_zhapk 

 

Wyjaśnię w zeszycie: Czeka, łagry, dlaczego sierp i młot to symbole komunizmu, na czym polegała  polityka zwana komunizmem wojennym, NEP, kołchoz, kułak, wielka czystka, kult jednostki, dlaczego na zdjęciach Stalin często ukazywany był z dziećmi, Gułag, Wielki Głód. Na końcu prezentacji są 2 pytania, nie obowiązują was.  Zdjęcie notatki proszę przesłać na adres kozak.kolodziej@vp.pl

 

ZSRR- Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

 

ZSRS – Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich

 

Język niemiecki   20.04.2020r.

 

Thema: Hast du Hunger?. Czy jesteś głodny? .             

 

Cel: nauczę się składać zamówienie w restauracji.

 

Podręcznik str.66-67: ćwiczenie 3- przetłumacz dialog na język polski . Obejrzyj https://www.youtube.com/watch?v=J3qlSuZry5g  .  Następnie ułóż swój  dialog  ,,Im Restaurant- w restauracji” , wykorzystaj słownictwo z filmiku. Wszystko zapisz w zeszycie.  Jeżeli chcesz ocenę , wyślij mi zdjęcie twojego dialogu (termin 24.04.2020r).

 

Język niemiecki   22.04.2020r

 

Thema :Wiederholung- Podsumowanie wiadomości.

 

Ułóż listę zakupów w sklepie spożywczym .Wypisz po niemiecku min :10 produktów. Wykorzystaj podręcznik, słowniki i tłumacze internetowe. Wszystko zapisz w zeszycie. W razie pytań proszę pisać bbogucka76@gmail.com.  

 

Wdż     21.04.2020 r.

 

Temat: Pierwsze uczucie. Proszę zapoznać się  materiałami umieszczonymi pod adresem https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=78HYPERLINK "https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=78&lngId=1&id=461"&HYPERLINK "https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=78&lngId=1&id=461"lngId=1HYPERLINK "https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=78&lngId=1&id=461"&HYPERLINK "https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=78&lngId=1&id=461"id=461 . W razie pytań proszę o kontakt beti.23@wp.pl

 

Matematyka– uczniowie pracują tak jak do tej pory, komunikując się z nauczycielem za pomocy poczty elektronicznej.

 

 

 

 Nauczyciel świetlicy jest do dyspozycji dzieci i rodziców pod adresem e-mail j.chomiuk@wp.pl . Zapraszam uczniów do pisania o swoich problemach i spostrzeżeniach. Polecam strony z łamigłówkami, które umilą wam czas

Strony internetowe dla klas VI-VIII

 

https://www.youtube.com/watch?v=YYZGSqjp114

 

https://www.youtube.com/watch?v=BGbfnrRs4aQ


Tematyka lekcji  od 15.04.2020 do 17.04.2020

Proszę pracować zgodnie z tygodniowym planem lekcji umieszczonym na stronie

Muzyka

 Muzyka ilustracyjna i programowa

https://epodreczniki.pl/b/muzyka-ilustracyjna-i-programowa/P62uzu9LK

Wykonaj zadania od 1 do 7 i odeślij na adres gosia_1979@poczta.onet.pl

Na wykonanie zadań macie 2 tygodnie.

Chemia

Temat: Rozpuszczalność substancji w wodzie.   Data: 16.04.2020

Cele: Poznanie pojęcia rozpuszczalność substancji i wykonywania obliczeń związanych z rozpuszczalnością. Korzystanie z wykresów i tabel rozpuszczalności substancji w wodzie.        

Zagadnienia do opracowania i wykonania notatek (punkty nr 1, 2, 3) w zeszycie:

1. Wyjaśnij pojęcie rozpuszczalność substancji.                        

2. Odczytaj rozpuszczalność substancji z wykresu rozpuszczalności –  Przykład 42/181s.  Poćwicz odczytywanie.

3. Dokonaj analizy wykresów rozpuszczalności różnych substancji(Krzywe rozpuszczalności- s.178, 179- podręcznik) -  jak zależy  rozpuszczalność substancji stałych od temperatury, jak zależy  rozpuszczalność gazów od temperatury . Zapisz wnioski.

4. Wykonaj obliczenia z wykorzystaniem wykresów rozpuszczalności- Przykłady 42-43/181-182s.- przeanalizuj te zadania.

Zadania:podręcznik s.183- Z.1, 2, 5, 6, 8- pisemnie. dla chętnych: Z. 3, 4, 7/183s.

Zeszyt ćwiczeń: ćw.19-25/92-94s.Dla chętnych pozostałe ćwiczenia.

Zdjęcia lub skany notatek, wykonanych zadań i ćwiczeń  do tego tematu proszę przesyłać na adres kukier.b@wp.pl do 20.04.2020 do godz. 16.00.

Proszę korzystać ze strony www. gov/zdalnelekcje, e-podręczników oraz kodów dostępu do Zeszytów ćwiczeń -są tam m.in. filmy i animacje, które polecam do obejrzenia – na pewno ułatwią Wam naukę.

Geografia ( piątek)17.04.2020r

Temat:  Warunki produkcji energii z różnych źródeł.

Cel: - poznaję strukturę produkcji energii elektrycznej w Polsce, - poznaję wpływ warunków przyrodniczych na wykorzystanie OZE w Polsce

Należy samodzielnie przeczytać informacje ze str. 175 – 177 z podręcznika. Następnie proszę, by uczeń  obejrzał lekcję na YouTube : https://youtu.be/kJQPWJP8rs8 i wykonał w zeszycie  polecenie 2 i 3 ze str. 177 – proszę przysyłać na maila ewaguz1@o2.pl do dnia 21.04.2020.   

 Biologia ( czwartek)16.04.2020r

Temat: Choroba – zaburzenia homeostazy.

Cel: - poznaję na czym polega zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne, - poznaję sposoby rozprzestrzeniania się chorób oraz co to są choroby cywilizacyjne

Należy samodzielnie przeczytać informacje ze str. 247 – 252 z podręcznika. Następnie proszę, by uczeń  wykonał w zeszycie  polecenie 2 i 4 ze str. 257 – proszę nie przysyłać na maila

 Język niemiecki

15.04.2020r. i  20.04.2020r.

Thema: Hast du Hunger?. Czy jesteś głodny? .              (na 2 godz. lekcyjne).

Cel: nauczę się składać zamówienie w restauracji.

Podręcznik str.66-67: ćwiczenie 3- przetłumacz dialog na język polski . Obejrzyj https://www.youtube.com/watch?v=J3qlSuZry5g  .  Następnie ułóż swój  dialog  ,,Im Restaurant- w restauracji” , wykorzystaj słownictwo z filmiku. Wszystko zapisz w zeszycie.  Jeżeli chcesz ocenę , wyślij mi zdjęcie twojego dialogu (termin 24.04.2020r).W razie pytań proszę pisać na maila.      bbogucka76@gmail.com

Wychowanie fizyczne

Temat: Choroby cywilizacyjne- otyłość.

https://www.youtube.com/watch?v=lgpYz0VqSOU

 Temat (na cztery jednostki lekcyjne): Sami potrafimy kontrolować i oceniać swoją sprawność  fizyczną.    Indeks Sprawności Fizycznej K. Zuchory

http://www.gimpszow-sport.vot.pl/files/isf_zuchory.pdf

 Język polski

15 kwietnia - Romantyczny dramat pełen zagadek

ćw. 1,2,3,4,5/261

16 kwietnia - Romantyczny dramat pełen zagadek cd.

ćw. 6,7,9/261

17 kwietnia - Powtórzenie z lektury - A. Mickiewicz "Dziady" cz. II.

Nauczcie się do sprawdzianu z lektury.

Sprawdzian prześlę mailem 20 kwietnia, proszę o odpowiedź tego samego dnia.

Historia

Temat: Świat po pierwszej wojnie światowej.16.04

Cel: poznam zmiany, które nastąpiły po pierwszej wojnie światowej

Przeczytam temat w podręczniku na str. 190-191 i napiszę w zeszycie odpowiedzi na pytania.

 1. Podam datę i postanowienia układu w Locarno.
 2. Podam datę i cel powstania Ligii Narodów. Wyjaśnię, czy spełniła swój cel.
 3. Wyjaśnię, kiedy i dlaczego doszło do wielkiego kryzysu gospodarczego. Napiszę, czym był New Deal.

Proszę o przesłanie zdjęć wykonanych zadań do  17. 04 na adres kozak.kolodziej@vp.pl

Matematyka – uczniowie pracują tak jak do tej pory, komunikując się z nauczycielem za pomocy poczty elektronicznej oraz portali społecznościowych.

Fizyka

Lekcja 1/2

Temat: Energia i praca.

Przeczytajcie tekst na str.198-201 lub obejrzyjcie film

https://www.youtube.com/watch?v=1mgL63oCXqs

Rozwiążcie test na str.202. Pytania przesyłajcie na adres: halinagrygiel@wp.pl.

Informatyka gr.II – 15.04.2020

Temat: Ćwiczymy kodowanie.

Wykonaj   dwie lekcje  z kursu  4 strona   https://studio.code.org/s/course4

Plastyka   17.04.2020

Temat: Wirtualne zwiedzanie.

Wybierz się na wirtualny spacer do muzeum

https://kukulturze.pl/utknales-w-domu-te-12-slynnych-muzeow-oferuje-wirtualne-spacery/

Język angielski 

 

(15.04 środa i 16.04 czwartek) Subject: Zakupy w sklepie odzieżowym

Cel: - znam zwroty stosowane w sklepie odzieżowym

        -potrafię robić zakupy odzieżowe

 1. Przeczytaj dialog na stronie 88
 2. Zapisz do zeszytu zwroty z ramki 2/88 w jednej kolumnie wraz z nagłówkami Selling clothes i Buing clothes. Przetłumacz to co potrafisz. Na lekcji online w czwartek wyjaśnię wszystkie pozostałe nowe zwroty.
 3. Zapisz do zeszytu uzupełniony dialog 3/88
 4. Zapisz do zeszytu zwroty: „Just a second” oraz „I’m fed up”- przetłumacz je i ułóż z nimi mini dialogi.
 5. Zapisz do zeszytu następującą notatkę:

Słowko „one” zastępuje  w zdaniu nazwę jednej rzeczy, a „ones” nazwę rzeczy w liczbie mnogiej, o której/których już była mowa i nie ma potrzeby jej/ich powtarzać, np.

I’m looking for a dress. This one is nice.- Szukam sukienki. Ta (sukienka) jest ładna.

Would you like the pink socks ore the red ones?- Czy chciałbyś różówe skarpetki, czy czerwone (skarpetki)?

 1. Zapisz o zeszytu uzupełnione zdania z 4/88
 2. Wykonaj zadania w ćwiczeniach strona 82

Zdjęcia notatek oraz zadań wykonanych w zeszycie i ćwiczeniach po lekcji przesyłamy na email marta.pyzio@gmail.com

LEKCJA ONLINE czwartek 11:00-12:00 [ZOOM]

KONSULTACJE czwartek 12:00-13:00 [zainteresowani uczniowie zgłaszają potrzebę konsultacji do godziny 11:45 pisząc email o temacie „konsultacje, nazwisko ucznia”]

Religia
Temat: Niedziela Miłosierdzia Bożego.
Proszę na stronie Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Bożego zapoznać się z informacjami na temat Godziny Miłosierdzia Bożego oraz Koronki do Miłosierdzia Bożego.
Następnie w zeszycie namalować Obraz Miłosierdzia Bożego, napisać czym jest Godzina Miłosierdzia Bożego i dlaczego tak ważne jest odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego.

Tematyka lekcji  od 06.04.2020 do 08.04.2020

Proszę pracować zgodnie z tygodniowym planem lekcji umieszczonym na stronie

 Wychowanie fizyczne

1. Wykonujemy ćwiczenia kształtujące sylwetkę.https://wordwall.net/pl/resource/946358/wychowanie-fizyczne/lekcja-wf-

b) Wykonujemy ćwiczenia kształtujące sylwetkę.

https://wordwall.net/pl/resource/1053177/wychfizyczne-w-domu-wykonaj-ćwiczenia

2. Doskonalimy koordynację ruchową poprzez ćwiczenia . https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=q8YgZR3GGU4&feature=emb_logo

Język niemiecki

06.04.2020r. i  08.04.2020r.

Thema : Wie schmeckt dir das? Jak ci smakuje?

Cel : poznam smaki w języku niemieckim.

podręcznik strona 64-65

ćwiczenie 1.zmieniam polecenie :Przyporządkuj przymiotniki odpowiednim produktom spożywczym , przetłumacz na język polski , wszystko zapisz w zeszycie.

ćwiczenie 3 strona 65

spójnik denn-ponieważ .W zdaniu złożonym po spójniku denn stoi podmiot(rzeczownik) następnie orzeczenie (czasownik) a potem reszta zdania.

Ułóż zdania według przykładu z podręcznika i zapisz w zeszycie.

W razie pytań proszę o kontakt bbogucka76@gmail.com

Geografia  ( wtorek) 07.04.2020r

Temat: Ochrona przeciwpowodziowa a występowanie i skutki powodzi.

Cel: - poznaję przyczyny, skutki i obszary występowania powodzi w Polsce, - poznaję sposoby przeciwdziałania powodziom

Należy samodzielnie przeczytać informacje ze str. 170 – 174 z podręcznika. Następnie proszę, by uczeń  wykonał w zeszycie  polecenie 1 ze str. 174 – proszę nie przysyłać na maila.    Polecam lekcję na YouTube : https://youtu.be/1DipZgH9hFM

Biologia ( wtorek)07.04.2020r

Po skończonym dziale IX „Narządy zmysłu” przechodzimy do omówienia działu XI „ Równowaga wewnętrzna organizmu”. Treści z działu X omawiamy na zakończenie edukacji biologicznej w klasie siódmej.

Temat: „Równowaga wewnętrzna organizmu - homeostaza”.

Cele – poznajemy znaczenie homeostazy w organizmie człowieka .    Należy przeczytać informacje ze str. 245 - 246 z podręcznika. Następnie proszę, by uczeń  wykonał w zeszycie zadania 1,2 i 3 ze strony 246 z podręcznika.   Proszę nie przesyłać na maila.    

Życzę Wam wszystkim zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.

Muzyka

Muzyka folkowa

Zobaczcie lekcję ze strony

https://epodreczniki.pl/b/folk-music-na-przykladzie-boba-dylana/PDsOtkmKC

Dla chętnych wykonanie prezentacji o Bobie Dylanie, lub muzyce folkowej i przesłanie na adres gosia_1979@poczta.onet.pl

Jako przypomnienie praktycznych ćwiczeń poloneza obejrzycie lekcję filmową - http://www.muzykotekaszkolna.pl/nauka/scenariusze-lekcji/polonez-lekcja-filmowa/

Język polski

klasa VII

6 IV - "Dziady" cz. II - Motyw winy i kary

ćw. 1,2,3,4,5/259, na maila proszę przysłać ćw. 3/259 (na ocenę)

7 IV - Kto nie był ni razu człowiekiem

ćw. 6,7,8/260 (u góry strony), na maila proszę przysłać ćw. 12/260 (na ocenę)

8 IV - Obrzęd dziadów w dramacie Adama Mickiewicza

ćw. 1,2,3,4,5,6,7/260 (u dołu strony)

9 lub 10/260 dla chętnych

Klasa VII

Religia

Temat:Święta Zmartwychwstania Pańskiego.

Na podstawie Ewangelii według świętego Jana(J20,1-18)narysuj i opisz Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Weź udział we Mszy Świętej(Triduum Paschalne i Święta Wielkanocne)w łączności z papieżem Franciszkiem wykorzystując mass-media.

Historia

6.04 Temat: Świat po pierwszej wojnie światowej.

Cel- dowiem się, jakie państwa powstały po I wojnie światowej

https://gwo.pl/zmiany-terytorialne-w-europie-po-i-nbsp-wojnie-swiatowej-p4413

 GWO Zmiany terytorialne w Europie po I wojnie światowej

Proszę o obejrzenie krótkiego filmu (link powyżej) i wypisanie do zeszytu państw, które powstały po I wojnie światowej.

Chemia

Temat: Rodzaje roztworów.      Data: 07.04.2020

Cele: Poznanie pojęć:roztwór, substancja rozpuszczona. Poznanie rodzajów roztworów(rozcieńczone, stężone oraz nasycone, nienasycone). Poznanie rodzajów  mieszanin(roztwory właściwe, koloidy, zawiesiny).

Zagadnienia do opracowania i wykonania notatek (punkty nr 1, 2, 3) w zeszycie:

1. Wyjaśnij pojęcia:roztwór nasycony i nienasycony oraz Doświadczenie 27/s.171( opis:tytuł,schemat,obserwacje, wniosek)

2.Podaj przykłady substancji, które rozpuszczają się w wodzie, tworząc roztwory właściwe.

3. Podaj przykłady substancji, które nie  rozpuszczają się w wodzie, tworząc koloidy i zawiesiny – Doświadczenie 29/s.174( opis:tytuł,schemat,obserwacje, wniosek)

4. Omów różnice między roztworami: rozcieńczonym i  stężonym oraz nienasyconym i nasyconym.

Zadania: s.176- Z.2- pisemnie.

Zdjęcia lub skany notatek, wykonanych zadań i ćwiczeń  do tego tematu proszę przesyłać na adres kukier.b@wp.pl do 08.04.2020 do godz. 16.00.

Proszę korzystać ze strony www. gov/zdalnelekcje -są tam filmy, które polecam do obejrzenia – na pewno ułatwią Wam naukę.

Informatyka gr.I 06.04  gr.II 08.04

Proszę zapoznać się z tematem

https://epodreczniki.pl/a/rodzaje-sieci-komputerowych-ze-wzgledu-na-zasieg/Doht9lEnt

Pod tematem w zeszycie napisz krótką notatkę. Informacja dla spóźnialskich: Proszę o przysłanie  projektów  wykonanych na platformie Scratch  na adres: atenakenaj@gmail.com W temacie wpisz imię, nazwisko i klasę.Termin do 07.04.2020

Fizyka

 Zapoznajcie się z tematem „Siła tarcia”, str. 183.

 Przygotujcie prezentację lub referat ilustrowany zdjęciami o rodzajach tarcia, jego użyteczności i negatywnych skutkach oraz sposobach jego zwiększania i zmniejszania.

Prace przesyłajcie na adres:halinagrygiel@wp.pl

 

Matematyka– uczniowie pracują tak jak do tej pory, komunikując się z nauczycielem za pomocy poczty elektronicznej oraz portali społecznościowych.

Wychowane do życia w rodzinie

Klasa VII 7.04.2020r.

Temat: Zmiany psychiczne w okresie dojrzewania. Proszę zapoznać się  materiałami umieszczonymi w załączniku. W razie pytań proszę o kontakt beti.23@wp.pl

  wdzklasa7lekcja1.pdf


Język angielski

Wykonane zadania (notatki w zeszycie) przesyłamy na email sp.abramow8@wp.pl lub marta.pyzio@gmail.com

Subject: Zamiary i plany- ćwiczenia

Cel: tworzę zdania opisujące moje zamiary oraz plany dotyczące przyszłości

 1. Poznaliście różnice między zastosowaniem „going to” (zamiar, bez sprecyzowanego miejsca i czasu) oraz czasu Present Continuous (wydarzenie zaplanowane ze sprecyzowanym czasem lub/i miejscem), stąd dzisiejszym zadaniem jest układanie zdań, w których widać różnicę w stosowaniu tych dwóch konstrukcji.
 2. Zapisz do zeszytu przykładowe zdania:

1. I’m going to buy jeans.- Zamierzam kupić dżinsy.

1. I’m buying jeans tomorrow.- Jutro kupuję dzinsy.

6. She’s going to make a cake.- Ona zamierza zrobić ciasto.

6. She’s making a cake this Saturday.- Ona robi ciasto w tę sobotę.

11. Are you going to study?- Czy zamierzasz się uczyć?

11. Are you studying tonigt?- Czy uczysz się dziś w nocy?

 1. Ułóż 15 par zdań: 5 zdań twierdzących (1-5), 5 przeczeń (6-10) i 5 pytań (11-15) z „going to” i Present Continuous oraz zapisz ich tłumaczenia.

 

Subject: Easter

Cel: znam słówka związane z Wielkanocą

 1. Wyszukaj słówka opisujące czynności dotyczące Wielkanocy, np. go to church, paint eggs, pray, itp. Zapisz je wraz z tłumaczeniami do zeszytu.
 2. Napisz zdania z „going to”(zamiar, bez sprecyzowanego miejsca lub/i czasu) i w czasie Present Continuous Continuous (wydarzenie zaplanowane ze sprecyzowanym czasem lub/i miejscem) opisujące twoje zamiaru i plany dotyczące tegorocznej Wielkanocy, np. I’m not going to go to church. I’m painting eggs on Good Friday. I’m praying during the Holy Week at home.
 3. Napisz minimum 10 zdań.
 4. Możesz skorzystać z podanej strony ze słówkami https://www.fluentbe.com/pl/blog/happy-easter-wielkanoc-po-angielsku/ lub poszukać samodzielnie
 5. Wymowę słówek sprawdź na https://www.diki.pl/

 

 

 

 

Tematyka lekcji  od 25.03.2020 do 03.04.2020

Proszę pracować zgodnie z tygodniowym planem lekcji umieszczonym na stronie

Wychowanie fizyczne

Bardzo proszę o codzienną gimnastykę, zajęcia ruchowe jeśli jest to możliwe na świeżym powietrzu w obrębie swojej posesji pod nadzorem dorosłych.

Pomocne mogą być strony Internetowe: WF online w domu ćwiczenia ruletka i  WF online w domu rozciąganie  ruletka.

Fizyka

Nauczcie się trzech zasad dynamiki Newtona. (Doświadczenia możecie zobaczyć na YouTube).

Pytania, zadane wcześniej projekty, czytelne rozwiązanie zadania 4 ze str. 173 przesyłajcie na adres:

halinagrygiel@wp.pl.

 

Muzyka

 NOWE TECHNIKI W MUZYCE XX WIEKU

https://epodreczniki.pl/b/nowe-techniki-w-muzyce-xx-wieku/Pgc09Rp5G

Język niemiecki

25.03.2020r.

Thema: Was und für wen kaufst  du hier ein?. Co i dla kogo tutaj kupujesz?.

Cel: poznam opakowania, miary i wagi artykułów spożywczych.

podręcznik strona  60

ćwiczenie 1. Zmieniam polecenie na : Przepisz do zeszytu słówka i przetłumacz na język polski. Możesz skorzystać ze słownika internetowego np.:  pl.pons.com

30.03.2020r.

Thema: Frühstück und Mittagessen. Śniadanie i obiad .

Cel: będę potrafił  powiedzieć co jem i piję na śniadanie i obiad.

Podręcznik str.62 i 63

Ćwiczenie 1 str. 62 i 3 str.63. Zmieniam polecenie na : Przepisz do zeszytu słówka i przetłumacz na język polski.

1.04.2020r.

Thema: Frohe  Ostern. Wesołych Świąt Wielkanocnych. (na 2 godz.)

Cel: poznam zwyczaje wielkanocne  w Niemczech.

Proszę obejrzeć prezentacje : https://slideplayer.pl/slide/6115198/     

https://slideplayer.pl/slide/809722/

Słownictwo znajdziecie też  na blogach, możecie skorzystać : https://blog.tyczkowski.com/2010/03/wielkanoc-w-niemczech-slownictwo-ostern-in-deutschland-niemiecki/

Ułóż krzyżówkę  : hasło z tematu lekcji FROHE OSTERN. Polecenia do krzyżówki w języku polskim, odpowiedzi  w krzyżówce w języku niemieckim . Słownictwo ma być związane ze Świętami Wielkanocnymi w Niemczech. Proszę o odesłanie do 04.04.2020r.np.: zdjęcia krzyżówki ,wtedy będę mogła ocenić . Oczywiście jeżeli możecie. W razie pytań proszę pisać na maila.      bbogucka76@gmail.com.  

Informatyka

 (2 godziny lekcyjne)od 25.03.2020 do 03.04.2020

Proszę o wykonanie autorskiego projektu na platformie  https://scratch.mit.edu  na podstawie samouczka  „Animuj grę przygodową”. Następnie proszę o udostępnienie projektu, skopiowanie linku z paska adres i przysłanie na adres atenakenaj@gmail.com

Proszę również przesłać link z poprzedniej pracy – Spadające jabłka

W razie problemów czy trudności z wykonaniem zadań proszę pisać na podany adres email. W temacie emaila proszę wpisać swoje imię i nazwisko oraz klasę

np. Jan Kowalski kl7

Termin przysłania prac do 07.04.2020

Instrukcja udostępniania prac i kopiowania linku znajduje się w adresie poniżej

https://drive.google.com/file/d/1AikyK482uC3yz7rOV3loptNjO-DNkB0V/view?usp=sharing

Dodatkowe informacje  znajdują się w linku poniżej

 

https://docs.google.com/document/d/1hwz88mo-EJNhJy6c7IpPzEYS1W1GNNhgqsittsShiYs/edit?usp=sharing


Plastyka

(2 lekcje) od 25.03.2020 do 03.04.2020

Zapoznaj się z tematem widok za oknem malowany techniką pointylizmu

(link poniżej)

https://epodreczniki.pl/a/widok-za-oknem-namalowany-technika-pointylizmu/DTgA29Pjl

Zadania do wykonania w domu

Wykonaj ćwiczenia na stronie  internetowej oraz inspirując się techniką pointylizmu, wykonaj pracę plastyczną przedstawiającą widok zza okna, pracę format A3 blok rysunkowy, farby plakatowe lub pastele. Pracę należy przynieść na lekcję  jak wrócimy do szkoły.

W przypadku trudności proszę o kontakt na adres atenakenaj@gmail.com

Matematyka

– uczniowie pracują tak jak do tej pory, komunikując się z nauczycielem za pomocy poczty elektronicznej oraz portali społecznościowych.

Język polski

 

Zadania na tydzień (od 25 marca do 1 kwietnia)

 

Temat I: ,,Prośba o skrzydła’’ (podr. Str. 217).

Ćw. 2,3/217, 4,5,6/218

 

Temat II: ,,Dusiołek’’ (podr. Str. 218-219).

Ćw. 1,2,3,4/220

 

Temat III: ,,Dusiołek’’ cd.

Ćw. 5,6,8,9,10/220

 

Temat IV: ,,Marzycielki’’ 9podr. Str. 221-223).

Określ elementy świata przedstawionego (czas i miejsce akcji, bohaterowie, zdarzenia).

Ćw. 5,10/223

 

Na mojego maila: bozena.rojek66@gmail.com proszę przesłać ćw. 10/223. Sprawdzę je i odeślę swoje uwagi.

 

W przyszłym tygodniu będziemy omawiać Dziady cz. II.

 

Temat V: Jak piszemy rozprawkę? (podr. Str. 224-226).

Ćw. 1,2,3/226

Biologia ( czwartek) 26.03.2020r

Temat: „Higiena oka i ucha”.

Cele: -poznajemy sposoby dbania o zmysł wzroku i słuchu, -poznajemy choroby oka i ucha

 Należy przeczytać informacje ze str. 203 – 207 z podręcznika. Następnie proszę, by uczeń  wykonał w zeszycie do dnia 30.03.2020:

-wyjaśnij termin krótkowzroczność i dalekowzroczność, - opisz choroby oka: jaskrę i zaćmę

-wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń 1,2 i 3 z tego tematu.

Poniżej umieściłam link w celu lepszego zrozumienia tematu:

 https://epodreczniki.pl/a/oko---narzad-wzroku/DJaCYwpna

Zdjęcie lub skan wykonanej pracy w zeszycie  należy przesłać na maila ewaguz1@o2.pl 

Jeżeli ktoś ma pytania lub problemy zdrowotne czy inne, które uniemożliwiają przesłanie w terminie zadań proszę skorzystać z kontaktu mailowego do mnie lub Messenger'a.

Biologia ( wtorek) 31.03.2020r

Temat: „Zmysł powonienia ,smaku i dotyku”.

Cele: -poznajemy zmysły smaku , powonienia i dotyku,

 Należy przeczytać informacje ze str. 208 – 210 z podręcznika. Następnie proszę, by uczeń  wykonał w zeszycie do dnia 02.04.2020:

- znaczenie komórek węchowych, - wypisz elementy budowy języka i ich funkcje, - co to jest Alfabet Braille-a

-wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń 1 i 3 z tego tematu.

Zdjęcie lub skan wykonanej pracy w zeszycie  należy przesłać na maila ewaguz1@o2.pl 

 

Biologia ( czwartek) 02.04.2020r

Temat: „Podsumowanie wiadomości – narządy zmysłu”.

Cele: -podsumowanie wiadomości

 Należy wykonać w zeszycie ćwiczeń zadania powtórzeniowe z działu „ Narządy zmysłu”

Zdjęcie lub skan wykonanej pracy należy przesłać na maila ewaguz1@o2.pl 

 Polecam uczniom platformę udostępnioną dla uczniów   ebooki.nowaera.pl  oraz Epodreczniki.pl

Geografia ( piątek) 27.03.2020r

Temat: „Usługi w Polsce - podsumowanie”.

Cele: -uczeń utrwala wiadomości dotyczące usług w Polsce.

W ostatniej informacji prosiłam o utrwalenie wiadomości oraz wykonanie zadań powtórzeniowych z „Usług”. Dzisiejsza lekcja pozwoli przybliżyć i usystematyzować wiadomości dot. tych zagadnień.

Proszę, by uczeń  wykonał w zeszycie pracę pisemną na wybrany przez siebie temat z podanych poniżej do dnia 06.04.2020:

 1. Znaczenie i rozwój transportu w Polsce.
 2. Przyrodnicze atrakcje Polski na przykładzie wybranego regionu.
 3. Kulturowe atrakcje Polski na przykładzie wybranego regionu..

Proszę wykorzystać różne źródła informacji, np.:  ebooki.nowaera.pl  oraz Epodreczniki.pl. wszelkie pytania proszę kierować mailem.                                                                                             

Zdjęcie lub skan wykonanej pracy należy przesłać na maila ewaguz1@o2.pl Proszę o staranność prac do oceny.

Geografia ( wtorek) 31.03.2020r

Temat: „Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego”.

Cele: -poznajemy źródła zanieczyszczeń ich skutki oraz sposoby zapobiegania.

 Należy przeczytać informacje ze str. 164 – 168 z podręcznika. Następnie proszę, by uczeń  wykonał w zeszycie do dnia 02.04.2020:

- wypisz w zeszycie w punktach różne rodzaje zanieczyszczeń wraz z przykładami

- na podstawie wykresów ze strony 167 scharakteryzuj zanieczyszczenie wód Wisły i Odry

 Zdjęcie lub skan wykonanych zadań należy przesłać na maila ewaguz1@o2.pl

Geografia ( piątek) 03.04.2020r

Temat: „Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego Polski - podsumowanie”.

Prześledź stronę  https://epodreczniki.pl/a/ochrona-srodowiska-w-polsce/DF1PcYKMb

 

Napisz w zeszycie jak możemy dbać o środowisko przyrodnicze w Polsce.

Zdjęcie lub skan wykonanych zadań należy przesłać na maila ewaguz1@o2.pl

Historia

Temat: I wojna światowa na ziemiach polskich.

Cel: poznam przebieg walk na ziemiach polskich

Proszę o przeczytanie materiału z podręcznika ze stron170- 174 i przygotowanie notatki wg pytań. Pamiętaj, notatka powinna być krótka i zwięzła.

1.Wyjaśnię pojęcia: wojna manewrowa, kryzys przysięgowy.

2. Omówię cel  i skutki działania Legionów Polskich.

3. Odmówię zaangażowanie jednostek polskich po stronie ententy. 

Obejrzyj film I wojna światowa na ziemiach polskich

www.youtube.com/watch?v=q3K9yq1eHNo

Temat: Rewolucje w Rosji.

Cel- poznam przebieg rewolucji w Rosji

Obejrzyj film Rewolucja rosyjska  i zrób krótką notatkę( na podstawie filmu)

www.youtube.com/watch?v=m-xZcSTS4Cg

Temat : Sprawa Polska w czasie I wojny światowej.

Cel- omówię sprawę polską w czasie I wojny światowej

Proszę o przeczytanie materiału z podręcznika ze stron180- 183 i przygotowanie notatki wg pytań. Pamiętaj, notatka powinna być krótka i zwięzła.

 1. Omówię Akt 5 listopada i jego skutki.
 2. Wyjaśnię dlaczego orędzie prezydenta Stanów Zjednoczonych Wilsona z 8. 01.1918 było ważne dla sprawy polskiej.
 3. Omówię udział Polaków na konferencji paryskiej.

Temat: Utrwalenie wiadomości – I wojna światowa.

Obejrzyj film ( nie musisz robić notatki)

I wojna światowa w pigułce

www.youtube.com/watch?v=ZdjzhJVFIik

Proszę o zrobienie zdjęcia lub skanu i wysłanie mi notatek, a także o ułożenie krzyżówki z hasłem wojna światowa  do 3 kwietnia na e-mail:  kozak.kolodziej@vp.pl

Proszę się ze mną kontaktować w przypadku jakichkolwiek kłopotów lub pytań.

Chemia

 

Podane poprzednio, tj.19.03.2020, tematy lekcji dotyczyły odpowiednio dni :13.03.2020 (1 lekcja) oraz 18.03.2020 i 20.03.2020(2 lekcje). Proszę o przesłanie wykonania zadanej tam pracy najpóźniej do 25.03.2020(środa) do godz.15.00.

 

Lekcje w bieżącym tygodniu:

 

Temat: Prawo zachowania masy.    Data: 25.03.2020

 

Cele: Poznanie  prawa zachowania masy i doświadczalne wykazanie jego słuszności. Wykonywanie prostych obliczeń z zastosowaniem tego prawa.

 

Zagadnienia do opracowania i wykonania notatek w zeszycie:

 

1. Doświadczenie 23/s.148 Potwierdzenie prawa zachowania masy, (schemat,obserwacje,wnioski)

 

2. Prawo zachowania masy – jak brzmi to prawo?

 

3. Wykonywanie prostych obliczeń z zastosowaniem tego prawa: przykłady 36, 37, 38/ s.149-150 podręcznika- b. uważnie dokonaj analizy, a następnie spróbuj rozwiązać samodzielnie przedstawione tam zadania w zeszycie.

 

Zadania:

 

- podręcznik: s150: Z.1, 2, 3, 5  - pisemne odpowiedzi, a dla chętnych Z.4 /s150- pisemnie

 

Temat:Obliczenia stechiometryczne.   Data:27.03.2020

 

Cele: Odczytywanie informacji ilościowych z równań reakcji chemicznych. Wyznaczanie stosunku masowego substratów w reakcjach chemicznych. Wykonywanie obliczeń stechiometrycznych.

 

Zagadnienia do opracowania i wykonania notatek w zeszycie:

 

1.Zapisywanie za pomocą symboli i wzorów związków chemicznych równania reakcji chemicznych.

 

2.Interpretacja ilościowa zapisów równań reakcji chemicznych(s.151-podręcznik).

 

3. Wykonywanie obliczeń stechiometrycznych- Przykłady 39-41/s.153-154.

 

Zadania:

 

- podręcznik: s155: Z.1, 2, 3, 4  - pisemnie, dla chętnych: Z. 5, 6, 7/s.155.


Temat: Woda- właściwości i jej rola w przyrodzie.       Data:31.03.2020
Cele:Poznanie właściwości fizycznych wody, jej roli i występowania w przyrodzie. Omówienie sposobów racjonalnego gospodarowania wodą.
Zagadnienia do opracowania i wykonania notatek (punkty nr 1, 3, 4, 6, 7) w zeszycie:
1.Właściwości i znaczenie wody w przyrodzie.
2.Rodzaje wód w przyrodzie.
3.Sposoby racjonalnego gospodarowania wodą.
4.Pojęcie: woda destylowana.
5.Wpływ ciśnienia atmosferycznego na wartość temperatury wrzenia wody.
6.Źródła zanieczyszczeń wód naturalnych.
7.Sposoby usuwania zanieczyszczeń z wód.
Zadania:
 dla chętnych: Z. 1, 2/s.164.
Temat: Woda jako rozpuszczalnik.      Data:02.04.2020
Cele:Poznanie pojęć: rozpuszczalnik, dipol. Wyjaśnienie procesu rozpuszczania. Budowa cząsteczki wody. Analiza wpływu temperatury, mieszania i stopnia rozdrobnienia substancji na szybkość rozpuszczania substancji stałej w wodzie.
Zagadnienia do opracowania i wykonania notatek (punkty nr 1, 2, 3, 6, 8) w zeszycie:
1.Badanie zdolności do rozpuszczania się różnych substancji w wodzie- Doświadczenie 25/s.165( opis:tytuł,schemat,obserwacje, wniosek).
2.Wyjaśnij, na czym polega rozpuszczanie
3.Przedstaw budowę wody(w tym cząsteczka wody jest dipolem, czyli ma budowę polarną).
4.Wyjaśnij, dlaczego woda dla niektórych substancji jest rozpuszczalnikiem, a dla innych nie(„podobne rozpuszcza podobne”).
5.Porównanie rozpuszczalności w wodzie związków kowalencyjnych i jonowych.
6.Wyjaśnij pojęcie roztwór.
7.Wyjaśnij, na czym polega proces mieszania substancji.
8.Zaplanuj i wykonaj doświadczenie wykazujące wpływ różnych czynników na szybkość rozpuszczania substancji stałych w wodzie Doświadczenie26/s.165( opis:tytuł,schemat,obserwacje, wniosek)
Zadania: s.169- Z.1, 2, 4 – przygotuj ustną odpowiedź, Z.3 – pisemnie, Z.5.dla chętnych.
Zdjęcia lub skany notatek, wykonanych zadań do tych tematów proszę przesyłać na adres kukier.b@wp.pl do 05.04.2020 do godz. 16.00.
Proszę korzystać ze strony www. gov/zdalnelekcje -są tam filmy, które polecam do obejrzenia – na pewno ułatwią Wam naukę.

 Zdjęcia lub skany notatek, wykonanych zadań do tych tematów proszę przesyłać na adres kukier.b@wp.pl do 30.03.2020 do godz. 12.00.

 

Wdż

 

31.03.2020 r. 

 

Temat: Pierwsze uczucie. W ramach zawężania więzi rodzinnych proszę żebyście porozmawiali z członkami rodziny o ich pierwszych uczuciach i stworzyli z tego krótką historię. Polecam również filmy: "Trzy kroki od siebie", "Love, Rosie". W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt na adres beti.23@wp.pl

 

 

Język angielski

 Instrukcje do kolejnych tematów będą pojawiały się równolegle z terminem lekcji.

Pomocnym narzędziem w poprawnym opanowaniu wymowy jest elektroniczna wersja podręcznika „English Class”, dostępna na stronie https://edesk.pearson.pl/. Wystarczy się zarejestrować. W razie pytań na ten temat proszę o kontakt przez mój email sp.abramow8@wp.pl lub marta.pyzio@gmail.com

Wykonane zadania, w formie zdjęć, przesyłamy na jeden z podanych emaili.

Systematycznie pracujemy na Instaling.pl.

  

 

Subject:  Zakupy- wprowadzenie słownictwa.

Cel: -znam nazwy sklepów i pojemników na produkty kupowane w sklepie

 1. Zapisz do zeszytu słówka z tabelki 2/82 razem z polskim znaczeniem (tłumaczenia w słowniczku na stronie 91)

 2. Zapisz do zeszytu słówka z tabelki 5/82 razem z polskim znaczeniem (tłumaczenia w słowniczku na stronie 91)

 3. Poćwicz słówka korzystając z https://quizlet.com/pl/408560250/shopping-around-flash-cards/  Ucz się poprzez: Fiszki, Ucz się, Pisanie, Ćwiczenie, Test, Dopasowania

 4. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń strony 76-77

 

Subject:  Historia centrów handlowych – odbiór tekstów czytanych.

Cel: - znam nowe słówka

       - opisuję co zwykle robię w centrach handlowych

 1. Zapisz do zeszytu słówka z tabelki 5/85 razem z polskim znaczeniem (tłumaczenia w słowniczku na stronie 91)
 2. Poćwicz słówka korzystając z https://quizlet.com/294062448/shopping-centres-flash-cards/ Ucz się poprzez: Fiszki, Ucz się, Pisanie, Ćwiczenie, Test, Dopasowania
 3. Przeczytaj tekst ze strony 85
 4. Wykonaj zadanie 6/85 zapisując je w całości do zeszytu
 5. Napisz co zwykle robisz w centrach handlowych wykorzystując nowe słówka.


TEMATY NA TEN TYDZIEŃ

wtorek

Subject: Stopień wyższy i najwyższy przymiotników

Cel: potrafię porównywac rzeczy

 1. Przeczytaj tekst 2/84.
 2. Zwróć uwagę jak stopniowane są podane nad tekstem przymiotniki.
 3. Przeczytaj tabelkę 3/84.
 4. Przepisz do zeszytu tabelkę ze strony 129 (Stopień wyższy i najwyższy przymiotników).
 5. Zapisz do zeszytu podane przymiotniki 2/129 w stopniu wyższym i najwyższym.
 6. Porównaj telefony A, B, C ze strony 133 i zapisz zdania w zeszycie  stosując podane przymiotniki 4/84
 7. Napisz zdania o telefonach ze strony 133 w stopniu najwyższym (5/84).
 8. Zdania w stopniu wyższym  przekształć na zdania z „as…as” (taki…jak…). Oba zdania zapisz do zeszytu 7/84
 9. Wykonaj zdania w ćwiczeniach strona 78.


środa

Subject: Jak oszczędzać pieniądze?- odbiór tekstu czytanego

Cel: wyszukuję informacje w tekscie

       -znam nowe słówka

1. Przeczytaj quiz ze strony 87.

2. Zapisz w zeszycie i przetłumacz słówka z ramki 3/87, a następnie zapisz zdania z nimi.

3. Wypisz i przetłumacz słówka z quizu zaznaczone na zielono, a nastepnie zapisz w zeszycie zdania z nimi (4/87).

4. Wykonaj zadania w ćwiczeniach 1,2/81


czwartek

Subject: Wyrażenie "going to" i czas Present Continuous

Cel: potrafię wyrazać plany, zamiary i wydarzenia zaplanowane w przyszłości.

1. Przepisz do zeszytu tabelkę do tematu ze strony 129 w podręczniku

2.Wykonaj w ćwiczeniach zadanie 1/80 (zdania z "going to") i zadanie 2/80 (zdania w Present Continuous.

Religia
Proszę w zeszycie napisać w formie  streszczenia, mapy myśli lub ilustracji  wykonanych dowolną techniką (wtedy zamiast zeszytu można wykorzystać kartony lub blok rysunkowy) 27 i 28 rozdział Ewangelii według Świętego Mateusza.
Pracę należy zachować do sprawdzenia.
Zachęcam do codziennej modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego prosząc o ustanie epidemii , modlitwę znajdziecie w książeczce do nabożeństwa.