Zespół Szkolno-Przedszkolny w Abramowie

 

Tematyka lekcji  od 22.06.2020 do 25.06.2020  

 Proszę pracować zgodnie z tygodniowym planem lekcji umieszczonym na stronie

  26 czerwca zakończenie roku szkolnego 2019/2020 wg harmonogramu zamieszczonego na stronie szkoły


Informatyka  gr I  24.06.2020 

Temat: Czar szkolnych lat.

Zapoznaj się z tematem lekcji  z podręcznika  str. 128

Zadanie dla chętnych: Wykonaj indywidualnie projekt opisany w tym temacie.

 

Plastyka  22.06.2020

Temat: Polskie zabytki z przełomu  XIX i XX wieku.  

Cel: -poznam polskie zabytki z przełomu XIX i XX w.

Zapoznaj się z tematem lekcji z podręcznika str.108

Zadanie dla chętnych: Wyszukaj w Internecie zabytki przedstawiane  w podręczniku str. 108-109.

 

Język angielski

(22.06 poniedziałek) Subject:  Umiejętności językowe

Cel: powtarzam i utrwalam dotychczasową wiedzę

Wykonaj w ćwiczeniach zadania na stronach 78, 79, 80 [nagranie 14], 81.

 (24.06 środa) Subject: Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2019/2020

Cel: powtarzam i utrwalam dotychczasową wiedzę

Wykonaj w ćwiczeniach zadania na stronach 82, 83, 84 [nagranie 15], 85.

E-mail: sp.abramow8@wp.pl

 

Religia

Temat:Pielęgnując tradycje świadczę o swojej wierze.

Sakramenty ustanowił Chrystus, a sakramentalia Kościół. Pozostańmy wierni tradycji naszych przodków nie zapominajmy o dbaniu o przydrożne kapliczki,pozdrowieniach chrześcijańskich, modlitwie, znaku krzyża wykonywanym z szacunkiem , obrzędach błogosławieństw niektóre przykłady takich obrzędów są na str.169.

 

Tytuł podręcznika do religii dla klasy VII: SPOTYKAM TWOJE SŁOWO szczegóły są zamieszczone na stronie szkoły.W czasie wakacji nie zapominajcie o codziennej modlitwie, Sakramentach Świętych i uczestnictwie we Mszy Świętej. Życzę spokojnych wakacji w przyjaźni  z Panem Bogiem.

 

Historia

Temat: Utrwalenie wiadomości z rozdziału 6. 23,24.06

Cel: utrwalę wiadomości z rozdziału Rewolucja francuska i okres napoleoński

Wykonam zadania w zeszycie ćw. na str. 110-111.

Dla zainteresowanych: przeczytam temat –Zagadka śmierci Napoleona.

 

Matematyka

(22.06/23.06) Temat: Ostrosłupy.

Cel: Poznasz rodzaje ostrosłupów.

1. Zapoznaj się z tekstem na str. 231-233.

2. Rozwiąż zadania 1-6 str. 234.

 

(24.06) Temat: Pole powierzchni ostrosłupa.

Cel: Poznasz wzór na pole powierzchni osrosłupa.

1. Zapoznaj się z tekstem na str. 233 (ćw.D).

2. Rozwiąż zadania 7-9 na str. 235.

 

(25.06) Temat:Sprawdź, co pamiętasz.

Cel: Utrwalisz i sprawdzisz wiadomości z matematyki.

Rozwiąż test:http://testwiedzy.pl/game/28020.html

 

Język niemiecki    24.06.2020r.

Thema: Zabawy z językiem niemieckim.

Cel: poszerzenie słownictwa .

https://wordwall.net/pl/resource/2409660/niemiecki/berufe

 

Geografia ( wtorek) 23.06.2020r

Temat:  ”Podsumowanie pracy na lekcjach geografii. Europejskie ciekawostki.” Zapraszam do obejrzenia lekcji podsumowującej https://youtu.be/cFc99pEUERs  W razie jakichkolwiek pytań proszę do mnie pisać na Messengerze lub ewaguz1@o2.pl

                                                                                      

Biologia  (czwartek) 25.06.2020r

Temat:  „Podsumowanie pracy na lekcjach biologii. Świat zwierząt.” Zapraszam do obejrzenia Osobliwości świata zwierząt – kręgowce https://youtu.be/8bkJE5HyUVU    W razie jakichkolwiek pytań proszę do mnie pisać na Messengerze lub ewaguz1@o2.pl

 

Język polski

22 czerwca - Głoski i sylaby cd.

ćw. 5/307, 1,2,3,4,5/308, 6,7,8/309

 

23 czerwca - Jak akcentować wyrazy? Jak akcentować zdania?

ćw. 1,2,3,4/311

 

24 czerwca - Pisownia wyrazów z ó,u, rz, ż, ch,h - przypomnienie i utrwalenie wiadomości.

ćw. 1/312, 2,3,4,5,6/313

 

25 czerwca - Ćwiczenia ortograficzne.

ćw. 7,8/314, 9,10/315, 11,12,13,14,15/316

 

Wychowanie fizyczne

Temat: Bezpiecznie  spędzamy wakacje. Cel: potrafię bezpiecznie zachować się nad wodą w górach oraz podczas  aktywnego wypoczynku.

https://pssetychy.pis.gov.pl/plikijednostki/wssekatowice/pssetychy/userfiles/file/Wzory/HD/plakat_bezpieczne_wakacje_A2.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=po2zhXIgk04

https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60

 

Temat: Organizujemy zajęcia sportowe na świeżym powietrzu. Ce: potrafię zorganizować bezpieczne zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

http://www.zsp-laka.edu.pl/e-lekcje/klasa-8/wychowanie-fizyczne-piatek-12-06-20/

 

Temat: Jak pracowaliśmy na  lekcjach zdalnych z w-f. Cel: potrafię ocenić swoją aktywność podczas lekcji.

 

Zajęcia z wychowawcą

Temat: Temat:  Jak bezpiecznie spędzić  wakacje? Cel: potrafię bezpiecznie zachować się nad wodą w górach oraz  aktywnego wypoczynku.

https://pssetychy.pis.gov.pl/plikijednostki/wssekatowice/pssetychy/userfiles/file/Wzory/HD/plakat_bezpieczne_wakacje_A2.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=po2zhXIgk04

https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60

 

 

Tematyka lekcji  od 15.06.2020 do 19.06.2020  

(16,17,18 - dni wolne od zajęć lekcyjnych)

 Proszę pracować zgodnie z tygodniowym planem lekcji umieszczonym na stronie

 

Informatyka  gr II  19.06.2020 

Temat: Zdjęć cięcie –gięcie.

Zapoznaj się z tematem lekcji  z podręcznika  str. 118

 

Plastyka  15.06.2020

Temat: Ekologiczna sztuka  użytkowa.

Cel:  - dowiem się czym jest  ekologiczna sztuka użytkowa, - wykonam dowolną pracę związaną ze sztuką użytkową

Zapoznaj się z tematem lekcji z podręcznika str. 106

Zadanie dla chętnych: Wykonaj dowolna prace opisaną w podręczniku str. 106-107

 

Język angielski

(15.06 poniedziałek) Subject: Wyrażanie przewidywań

Cel: potrafię stosować czasownik „will” do wyrażania przewidywań

1.Zapisz notatkę w zeszycie:

WILL stosujemy, aby wyrażać przewidywania na przyszłość, np.:

I will be a scientist. - Będę naukowcem.

I will travel a lot one day.- Będę dużo podróżował.

W przeczeniach stosujemy WON’T

I won’t be a journalist in the future.- Nie będę dziennikarzem.

I won’t stay in one place.- Nie pozostanę w jednym miejscu.

W pytaniu WILL pojawia się przed osobą:

Will you buy it? – Czy kupisz to?

Określenia czasowe występujące z WILL:

one day- pewnego dnia

in the future- w przyszłości

when I’m older- kiedy będę starszy

in ten years- za 10 lat

2.W zeszycie napisz zdania, co będziesz robił oraz czego nie zrobisz. W zdaniach zastosuj określenia czasowe. Na przykład: I will learn to driver a car when I’m older.

3. Wykonaj zdania w ćwiczeniach strona 69.

(19.06 piątek) Subject: Tekst o dobrych manierach

Cel: potrafię zrozumieć tekst

1.Przeczytaj tekst na stronie 115 i ustnie wybierz poprawne odpowiedzi do pytań z 1/115.

2.Zapisz do zeszytu słówka z ramki 3/115 i przetłumacz je [słownik 117].

3.Uzupełnij ustnie zdania w zadaniu 3/115.

4.Ułóż zdania o sobie ze słówkami ze słowniczka strona 117 [lesson 8.5], np. I never keep someone waiting.

5.W ćwiczeniach wykonaj zadanie 1/72.


Matematyka

(15.06) Temat: Objętość graniastosłupa.

Cel: Dowiesz się, jak obliczyć objętość graniastosłupa o dowolnej podstawie.

1. Zapoznaj się ze wzorem na objętość graniastosłupa na str. 228.

2. Rozwiąż zadania 13-16 na str. 230.

 

Muzyka  – Piosenki na wakacje

https://epodreczniki.pl/a/piosenki-na-wakacje/Dy6PK9Pej

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – O każdej okoliczności - okolicznik

https://epodreczniki.pl/a/o-kazdej-okolicznosci---okolicznik/DILp6Vwnk

 

Język polski

15 czerwca - Delfin człowiekowi człowiekiem.

ćw. 1,2,3,4,5,6,7,8/295

dla chętnych 9/295

19 czerwca - Co już wiemy o głoskach i sylabach?

ćw. 1/305, 2,3,4/306

 

Wychowanie fizyczne

Temat: Piramida zdrowego żywienia

 Cel: Wiem jakie znaczenie ma prawidłowe żywienie dla zdrowia, znam piramidę żywienia.

https://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-zdrowego-zywienia/piramida-zdrowego-zywienia-i-stylu-zycia-dzieci-i-mlodziezy

http://www.zssrzyki.andrychow.eu/infos_skpz.html

Temat: Choroby cywilizacyjne -otyłość.

Cel: Umiem właściwie odczytać skład produktów żywnościowych, wymienia zagrożenia wynikające z nadmiernej otyłości.

https://www.edukator.pl/chorobycywilizacyjne,presentation,235d84f212d863f601c395ca71c39ba74e98cfbd.html

https://slideplayer.pl/slide/5588243/

 

Język niemiecki  19.06.2020r.

Thema: Der Kartoffelsalat. Sałatka ziemniaczana.

Cel:poznam kuchnię niemiecką .

Obejrzyj:

https://www.youtube.com/watch?v=gHgIXxUi5iI

 

Religia

Temat:Świadkowie wiary w Polsce wczoraj i dziś.

Świadek wiary umie zwrócić uwagę kiedy obrażane są czyjeś uczucia religijne,sam Bóg, święci czy przykazania.Przykłady świadków wiary znajdziecie na str.160-161.

Każdy z nas powinien uczyć się być świadkiem wiary.

 

 

Tematyka lekcji  od 08.06.2020 do 10.06.2020

 Proszę pracować zgodnie z tygodniowym planem lekcji umieszczonym na stronie

 

Muzyka– Tańce i charakterystyczne rytmy

https://epodreczniki.pl/b/tance-i-charakterystyczne-rytmy/P1TzI5xre

 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASY 6-8

Powtórzenie wiadomości o budowie wiersza – J. Tuwim „Spóźniony słowik”

https://epodreczniki.pl/b/faktura-homofoniczna-i-polifoniczna-na-przykladzie-piesni-i-innych-form-wokalnych/PODEwDokL

 

Plastyka  08.06.2020

Temat: Sztuka użytkowa.

Cel:  - dowiem się czym jest sztuka użytkowa  (2 lekcja )

Kontynuacja  tematu  z podręcznika str. 94, napisz w zeszycie notatkę dotyczącą etapów tworzenia dzieł sztuki użytkowej.

 

Technika 09.06.2020

Temat: Jak oszczędzać energię.

https://epodreczniki.pl/a/jak-oszczedzac-energie/D13FRdIIG

Zapoznaj się z tematem i wykonaj ćwiczenia na stronie internetowej.

Informatyka  gr I  10.06.2020 

Temat: O tworzeniu grafik z wykorzystaniem  warstw.

Kontynuacja  tematu lekcji  ze str. 96

Język angielski

Zdjęcia notatek oraz zadań wykonanych w zeszycie i ćwiczeniach po każdej lekcji przesyłamy na email marta.pyzio@gmail.com

(08.06 poniedziałek) Subject: Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne

Cel: utrwalam poznane słownictwo oraz zagadnienia gramatyczne.

1.Wykonaj ustnie zadanie 1,2,3,8,9,10/104-105.

2.Wykonaj i zapisz w zeszycie zadanie 4 i 5/104.

8. Wykonaj zdania w ćwiczeniach strona 66.

 (10.06 środa) Subject: Ambicje i cele życiowe

Cel: potrafię rozmawiać o ambicjach i celach życiowych

1.Przeczytaj tekst o Ricky na stronie 108.

2.Posłuchaj [3.47] i zapisz słowka z 3/109 tak jak podano je w słowniku na stronie 117.

3.Przeczytaj ponownie test na stroni 108 i wybierz ustnie poprane opcje.

4.Przeczytaj teskt 5/109 i ustnie dopasuj brakujące słowka. Sprawdź swoje odpowiedzi słuchając nagrania [3.49].

5.Przepisz do zeszytu zwroty 7/109, tak jak podano w podreczniku [ze strzałkami] i uzupełnij je odpowiednim czasownikiem [be, have, learn, live].

6.W zeszycie napisz zdania o swoich ambicjach i celach życiowych 9/109. Korzystaj z przykładów z 3 i 7/109.

7. Wykonaj zadania w ćwiczeniach strona 68.


Wychowanie fizyczne

Temat: Doskonalimy skok w dal sposobem naturalnym. Cel: potrafię wykonać odbicie z jednej nogi, znam konkurencje skocznościowe w lekkoatletyce. https://www.youtube.com/watch?v=ASzPOiYDvB4

 

Temat: Doskonalimy pozycyjny rzut do kosza. Cel: potrafię rzucać do kosza oburącz, znam ćwiczenia kształtujące szybkość, wytrzymałość, siłę i koordynację ruchową. https://ewf.h1.pl/student/?token=WKmahP2xmwZBCxkNrHgpxvHg9hZlpkM7gpvltDrVS0OnD0mUkw

 

Historia

Temat: Księstwo Warszawskie. 09,10.06

Cel: poznam okoliczności powstania Księstwa Warszawskiego

Zapoznam się z tekstem w podręczniku na str. 207- 210 i wykonam zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 105-107. Do sprawdzenia prześlę stronę 105.

 

Geografia ( wtorek) 09.06.2020r

Temat: Sąsiedzi Polski - podsumowanie Cel: - powtarzamy wiadomości dotyczące sąsiadów Polski .

Przeanalizuj informacje w podręczniku str. 173 – 174. Proszę, by uczeń w zeszycie wykonał zadania ze strony 175 - 176. Będę prosiła poszczególnych uczniów o przysłanie do mnie zadań powtórzeniowych. Wszelkie pytania ewaguz1@o2.pl

 

Język niemiecki  10.06.2020r.

Thema: Die Sommerferien.

Cel:rozwijam słownictwo dotyczące wakacji.

Dopisz  siedem skojarzeń do słowa: die Sommerferien  (skojarzenia w formie jednego słowa).

 Wykorzystaj dostępne ci tłumacze i słowniki .Wszystko zapisz w zeszycie.

 

Religia

Temat:Modlitwa różańcowa siłą naszego narodu.

Proszę odmówić jedną część różańca w intencji ustania epidemii.

Temat znajduje się na str.149-151 zachęcam szczególnie do skupienia uwagi na przykładach świętych dla których różaniec był siłą w walce ze złem.

 

Temat:Jak dziś żyć wiarą? Bóg,Honor,Ojczyzna.

Zachęcam do przeczytania informacji  str.153-158 i wzięcia udziału w procesji Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.

 

Zeszyty do odebrania w szkole od poniedziałku 08.06.2020r. Na pierwszej stronie zeszytu znajduje się propozycja oceny na koniec roku.


Matematyka

(08.06) Temat:  Objętość prostopadłościanu i sześcianu.

Cel: Poznasz wzory na objętość prostopadłościanu i sześcianu.

1. Obejrzyj film:https://pistacja.tv/film/mat00249-objetosc-prostopadloscianu-i-szescianu?playlist=510

2. Zapoznaj się z tekstem na str. 226-227.

3. Napisz krótką notatkę (rys., wzory).

 

Godz. 9-kartkówka „Pole powierzchni graniastosłupa.


(09.06/10.06) Temat: Objętość prostopadłościanu i sześcianu-zadania.

Cel: Zastosujesz poznane wzory w rozwiązywaniu zadań.

1.Rozwiąż zadania 1-12 na str. 228-229.

 

Język polski

8 czerwca - Sprawdzian z rozdziału 6.

Tekst sprawdzianu prześlę mailem.

 

9 czerwca - Spotkania z naturą.

ćw. 1,2,3,4,5,6/291 lub opis obrazu ze str. 291

 

10 czerwca - W. Szymborska "Jarmark cudów" - analiza i interpretacja utworu.

ćw. 1,2,3,4,6/293

dla chętnych 7/293

 

 Tematyka lekcji  od 01.06.2020 do 05.06.2020

 Proszę pracować zgodnie z tygodniowym planem lekcji umieszczonym na stronie

Wszystkim Dzieciom z okazji ich święta życzymy wielu powodów do radości i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie niesamowity, wyjątkowy i niesie ze sobą wiele pozytywnych doświadczeń.

Grono Pedagogiczne Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Abramowie.

Muzyka  –Mój śpiewnik żeglarski

https://epodreczniki.pl/b/moj-spiewnik-zeglarski/P1DfMAZcm

Napiszcie, czym są szanty, kiedy powstały, kto je tworzył i śpiewał

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO  KL.6-8 – Powtórzenie wiadomości o budowie wiersza

https://studiowac.pl/5665/lekcja-13-budowa-wiersza/

Informatyka  gr I  03.06.2020  gr II  05.06.2020

Temat: Tort ma warstwy i cebula ma warstwy. 

Zapoznaj się z tematem lekcji  str. 96 w miarę możliwości proszę zainstalować program GIMP  i wypróbować  jego podstawowe funkcje. W przypadku trudności lub braku możliwości zainstalowania programu proszę pisać na adres atenakenaj@gmail.com

Plastyka  01.06.2020

Temat: Sztuka użytkowa.

Cel:  - dowiem się czym jest sztuka użytkowa

Zapoznaj się z tematem z podręcznika str. 94

Technika 02.05.2020

Temat: Ekologiczny prąd.

https://epodreczniki.pl/a/ekologiczny-prad/D142lHAyb

Zapoznaj się z tematem i wykonaj ćwiczenia na stronie internetowej.

Matematyka

(01.06/02.06) Temat: Graniastosłupy proste.

Cel:Poznasz definicję graniastosłupa prostego.

1.Obejrzyj filmy na stronie:https://epodreczniki.pl/a/graniastoslupy-proste/DaCL4nc7d.

2.Rozwiąż zadnia i ćwiczenia z w/w strony.

3.Rozwiąż zadania 1-6, podręcznik str. 224.

(03.06/04.06) Temat: Pole powierzchni graniastosłupa.

Cel: Dowiesz się czym jest pole powierzchni całkowitej bryły.

1. Obejrzyj film:https://pistacja.tv/film/mat00247-pole-powierzchni-prostopadloscianu-i-szescianu?playlist=510.

2.Zapoznaj się z tekstem na str. 223.

3.Rozwiąż zadania 7-9 (zagadka dla chętnych) str.225.

4.Uzupełnij ćwiczenia str.107.

08.06 godz. 9-kartkówka „Pole powierzchni graniastosłupa.

Pytania przesyłaj na adres: halinagrygiel@wp.pl

Język polski

1.06 - Jak rozpoznać zdania złożone współrzędnie i podrzędnie cd.

ćw. 7,8,9/285 w podręczniku i str.56-58 w zeszycie ćwiczeń

2.06 - Jak rozpoznać typy zdań złożonych współrzędnie?

ćw. 1,2,3,4,5/287

3.06 - Jak rozpoznać typy zdań złożonych współrzędnie cd.

Zeszyt ćwiczeń str.59-62

4.06 - Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału 6 "A było to dobre".

ćw. 1,2,3/289 i 4,5,6/290

5.06 - Powtórzenie cd.

ćw. 7,8,9,10,11/290

Uwaga: 8 czerwca odbędzie się sprawdzian z roz. 6. Tekst sprawdzianu prześlę mailem.

Język angielski

Zdjęcia notatek oraz zadań wykonanych w zeszycie i ćwiczeniach po każdej lekcji przesyłamy na email marta.pyzio@gmail.com

(01.06 poniedziałek) Subject: Zasady w domu- czasownik must, mustn't, can

Cel: potrafię stosowac czasowniki must, mustn’t oraz can, aby wyrazić nakazy, zakazy i przyzwolenia.

1.Przeczytaj [3.32] i posłuchaj dialog na stronie 98.

2.Zapisz w zeszycie:

must- musieć

mustn’t- nie wolno

can- móc

3.Na podstawie dialogu ustnie wykonaj zdanie 4/99.

4.Ustnie wykonaj zadanie 5/99.

5.Ustnie wykonaj zadanie 7/99.

6.Napisz jakie nakazy, zakazy, przyzwolenia obowiązują  ciebie w domu.

I must…

I mustn’t…

I can…

7.Napisz jakie nakazy, zakazy, przyzwolenia obowiązują w szkole.

You must…

You mustn’t..

You can…

8. Wykonaj zdania w ćwiczeniach strona 62

 (03.06 środa) Subject: Przykro mi, nie możemy przyjść – zapraszanie

Cel: potrafię zapraszać oraz akceptować i odrzucać zaproszenia innych

1.Przeczytaj i posłuchaj [3.35] dialog ze strony 100.

2.Posłuchaj [3.36] i zapisz do zeszytu zwroty z 2/100 wraz z tłumaczeniem [słownik 103]

3.Zapisz do zeszytu dialog wraz z brakującymi zwrotami 3/100. Sprawdź [3.37].

4.Napisz 5 dialogów do podanych informacji 4/100. Przepisz przykład, a następnie napisz pozostałe, dwa zaproszenia zaakceptuj, a dwa odrzuć.

5.Wykonaj zadania w ćwiczeniach 63

(05.06 piątek) Subject: Lepsza okolica – odbiór tekstu czytanego

Cel: potrafię zrozumieć tekst o dbaniu o najbliższą okolicę

1.Przeczytaj i posłuchaj [3.38] tekst na stronie 101.

2.Ustnie dopasuj fragmenty tekstu do obrazków.

3.Przeczytaj zdania 3/101, a następnie zapisz uzupełnione do zeszytu.

4.Posłuchaj [3.39], powtórz i zapisz do zeszytu słówka z 4/101 wraz z tłumaczeniem [słownik 103].

5.Ustnie wykonaj zadanie 5/101.

6.Napisz w zeszycie zdania o sobie ze słówkami z 4/101.

7.Wykonaj zadania w ćwiczeniach strona 1,2,3/64.

Wychowanie fizyczne

Temat: Uczymy się startu wysokiego. https://ewf.h1.pl/student/?token=C3y9powzfAkiDnN5EXucZAXPu03Gukra8NutYjUQ7zF0dKsmPk

Temat: Wykonujemy ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy ciała w leżeniu.

https://ewf.h1.pl/student/?token=j9wnzgAgyq8W7sQvjlQbvslYE2FRRvpHGUM1BvVoU717Q2dKRJ

Temat: Doskonalimy prawidłową technikę biegu.

https://ewf.h1.pl/student/?token=sngaWDSYP772LAW5PdXhnuSzwFSw2kHwdMdWWlulStX810lx6M

Temat: Organizujemy mini zabawę biegową.

https://ewf.h1.pl/student/?token=xGolgix4Sh5FPkEWkQA6MYWhpohweXU90eGUtv7zoXEnYYJIMb

Zajęcia z wychowawcą

Temat: Zachowanie jakie jest…każdy widzi.

Cel: Przestrzegamy zasad zachowania się w domu, szkole i poza nią.

Geografia ( wtorek) 02.06.2020r

Temat: Relacje Polski z sąsiadami.. Cel: - poznaję relacje z sąsiadami Polski

Obejrzyj lekcję https://youtu.be/GhNAGLlDZqE Przeanalizuj treści w podręczniku str. 168 – 170. Następnie proszę, by uczeń w zeszycie: 1. Wypisz pastwa sąsiadujące z Polską. 2. Opisz relacje z wybranym sąsiadem Polski. Będę prosiła indywidualne osoby o przysłanie pracy domowej. Wszelkie pytania ewaguz1@o2.pl .

Biologia ( czwartek) 04.06.2020r

Temat: Podsumowanie wiadomości – kręgowce stałocieplne. Cele: - Powtarzamy wiadomości dot. kręgowców stałocieplnych. Temat w podręczniku str. 143-144. Proszę, by uczeń  Wykonał w zeszycie test sprawdzający ze strony 145. Będę prosiła poszczególnych uczniów o przysłanie pracy domowej.  W razie pytań ewaguz1@o2.pl

Historia

Temat: Legiony Polskie we Włoszech. 2,3.06

Cel: poznam okoliczności powstania Legionów Polskich

Przeczytam temat w podręczniku na str. 203-206 i wykonam zadania w zeszycie ćw. na str.103-104. Do sprawdzenia prześlę str. 103 do 05.06 na adres kozak.kolodziej@vp.pl  

Religia

Temat:Kultura i sztuka sposobem wyrażania wiary.

Narysuj krzyż lub figurkę, znajdujące się najbliżej twojego domu. W miarę możliwości dowiedz się,kto zadbał o to,aby w pobliżu twojego domu stał krzyż bądź figurka. Za kilka lat może to ty będziesz się nimi opiekował. Jeżeli już to robisz jest to twój wkład w kulturę i sztukę, która jest sposobem wyrażania wiary na miarę swoich możliwości.

Temat:Maryja w dziejach narodu polskiego.

Narysuj obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i napisz swoją ulubioną pieśń Maryjną. Przeczytaj informacje str.145-148.

Zeszyty nadal proszę przynosić do szkoły i zostawiać w wyznaczonym miejscu na parterze.

Język niemiecki  GR I-03.06.2020r. i GR II- 05.06.2020r.

Thema: Polnische Literatur in Deutschland. Polska literatura w Niemczech

Cel: rozwijam rozumienie ze słuchu.

Obejrzyj i porównaj

 https://www.youtube.com/watch?v=h8zvacw6eSw

https://www.youtube.com/watch?v=wzge0nSflq8

Świetlica

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka życzę Wam wiele uśmiechu , radości, wspaniałych kolegów i koleżanek, jak najlepszych stopni na koniec roku oraz udanego wypoczynku w czasie wakacji. Pamiętajcie, że oprócz wielu obowiązków macie także swoje prawa. Polecam do obejrzenia poniższy film.

https://www.youtube.com/watch?v=80lISAvoqT8

 

Tematyka lekcji  od 25.05.2020 do 29.05.2020

 Proszę pracować zgodnie z tygodniowym planem lekcji umieszczonym na stronie

Muzyka

Klasa 6  -Muzyka rosyjska na przykładzie Borodina, Rimskiego – Korsakowa i Musorgskiego

https://epodreczniki.pl/a/muzyka-rosyjska-na-przykladzie-borodina-rimskiego-korsakowa-i-musorgskiego/D1GIvNtTO

Napisz, czym jest Potężna Gromadka, wypisz 4 utwory stworzone przez kompozytorów należących do Potężnej Gromadki.

Informatyka  gr I 27.05.2020  gr 29.05.2020

Temat: Podstawowe działania w systemach operacyjnych.

https://epodreczniki.pl/a/podstawowe-dzialania-w-systemach-operacyjnych/D68jMRwPT

Zapoznaj się z tematem  i  wykonaj  ćwiczenia  na  stronie internetowej.

Plastyka  25.05.2020

Temat: Bryła –uprzestrzennienie płaszczyzny.

https://epodreczniki.pl/a/bryla---uprzestrzennienie-plaszczyzny/Df2UYArBp

Zapoznaj się z tematem i wykonaj ćwiczenia na stronie internetowej.

Technika 26.05.2020

Temat: Dbamy o przyrodę.

https://epodreczniki.pl/a/dbamy-o-przyrode/DDQZcSwMP

Zapoznaj się z tematem i wykonaj ćwiczenia na stornie internetowej.

Wychowanie fizyczne

Temat: Uczymy się chwytów, podań i kozłowania w piłce ręcznej.                                                

  cel: -potrafię kozłować prawą i lewą ręką,                                                                                                         -wykonuję ćwiczenia doskonalące przyjęcie, podanie piłki  oraz  kozłowanie. https://ewf.h1.pl/student/?token=dJ3CCjvr5jPjMJZ5rmGE1Ey1JQroj1vQkIvYdGD6Gk6Pdnkth7

Temat: Piłka ręczna. Poznajemy sposoby poruszania się w ataku i obronie.                                                  cel: -potrafię opisać prawidłowe ułożenie nóg i ramion w ataku i obronie,                                          -umiem wykonać czynności związanie z ochroną lub samoochroną w trakcie ćwiczeń.     https://ewf.h1.pl/student/?token=kzTwqNKfYZDpqjaG5vlNqFdwnhVv6w6x48VAS5GFxPERoySj7q                                                                                    

Temat:  Organizujemy poranną gimnastykę.

Cel: - potrafię wykonać ćwiczenia mięśni posturalnych,                             

      - wiem, że rozgrzewka jest niezbędna przed podejmowaniem

        aktywności ruchowej.

https://ewf.h1.pl/student/?token=PIYi5VAo7nKa8DvaZqiv4I1eEWLoBxxoNugBVhWnTO5mzA2Z1X 

Temat: Poznajemy ćwiczenia kształtujące orientację ruchowo przestrzenną.                          

  Cel:-potrafię wykonać proste zadania ruchowe w zabawach,                                                                                   -znam ćwiczenia doskonalące orientację przestrzenną. https://ewf.h1.pl/student/?token=1aBSvuBadaetgcbWYHuURU40c9a1LYv3opcfc21lCDQR54r2Tm

Zajęcia z wychowawcą

Temat: Wszyscy jesteśmy wyjątkowi.

https://sway.office.com/JwZCElanq8avS3sc?ref=Link&fbclid=IwAR3M3SYDkMf2nU5DOlCfsNOLr19ENASjtRl2KP45hLsAff9BA4KZN4hDpmY  
Cel:        pobudzanie empatii i zrozumienia,

kształtowanie postaw tolerancyjnych

przełamanie barier społecznych,

zrozumienie pojęcia "stereotyp".

Historia

Temat: Upadek Napoleona. 26,27.05

Cel: poznam okoliczności upadku Napoleona

Obejrzę film pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=TXQMtCSCSgo

Temat w podręczniku str. 199-202, przepiszę do zeszytu przyczyny i skutki wyprawy na Rosję ( str. 200) wykonam zadania 1-3 na str. 101- 102 w zeszycie ćw., zad. 4 dla chętnych. Zdjęcia  wykonanych zadań prześlę na adres kozak.kolodziej@vp.pl do 29.05

Geografia ( wtorek) 26.05.2020r

Temat: Rosja – zróżnicowanie gospodarcze. Cel: - poznaję gospodarkę Rosji .

Przeanalizuj temat w podręczniku str. 162 – 165.  Następnie proszę, by uczeń  wykonał w zeszycie zadanie 3 ze str.165. Proszę nie przesyłać na maila. W razie pytań  ewaguz1@o2.pl lub Messenger.

Biologia ( czwartek) 28.05.2020r

Temat: Znaczenie ssaków. Cele: - poznajemy znaczenie ssaków w przyrodzie i dla człowieka.

Temat w podręczniku str. 140.  Następnie proszę, by uczeń  wykonał w zeszycie zad.3 str. 142. Proszę przesyłać notatki na  ewaguz1@o2.pl do 03.06.2020.

Język angielski

Zdjęcia notatek oraz zadań wykonanych w zeszycie i ćwiczeniach po każdej lekcji przesyłamy na email marta.pyzio@gmail.com

(25.05 poniedziałek) Subject: Sprawdzian- o 12

(27.05 środa) Subject: Spotkamy się o szóstej – czas Present Continuous do wyrażania przyszłości

Cel: potrafię stosować czas Present Continous w odniesieniu do przyszłości

Obejrzyj: https://www.youtube.com/watch?v=yVV-6zDH0Wg

Zapisz do zeszytu notatkę na podstawie filmu [zastosowanie, budowa zdań twierdzących, przecżaych i pytających]. Zapisz w zeszycie i przetłumacz określenia czasowe używane w tych zdaniach [z ramki na stronie 97: today-dziś, tonight…]

Ułóż zdania o swoich planach w czasie Present Continouos oraz z różnymi określeniami czasu.

 (29.05 piątek) Subject: Czas Present Continuous do wyrażania przyszłości-ćwiczenia

Cel: potrafię stosować czas Present Continous w odniesieniu do przyszłości

Wykonaj zadania w ćwiczeniach strona 61.

Matematyka

 (25.05) Temat: Budowa prostopadłościanu i sześcianu.

Cel:Dowiesz się:

-jak zbudowany jest prostopadłościan i sześcian,
-czym jest wierzchołek, krawędź, podstawa i ściana boczna bryły,
-ile wierzchołków, krawędzi i ścian mają prostopadłościany i sześciany.
1.Obejrzyj film:https://pistacja.tv/film/mat00244-budowa-prostopadloscianu-i-szescianu?playlist=510 .

2.Zapoznaj się z tekstem na str. 218

3.Rozwiąż zadania 2/3/4 str. 220.

 

(26.05) Temat: Siatka prostopadłościanu i sześcianu.

Cel: Dowiesz się, jak rozpoznać i narysować siatkę prostopadłościanu i sześcianu.

1.Obejrzyj film:
https://pistacja.tv/film/mat00246-siatka-prostopadloscianu-i-szescianu?playlist=510.

2.Rozwiąż zadania 5/6/7/8 str. 220-221.

 

(27.05) Temat: Pole powierzchni prostopadłościanu i sześcianu.

Cel:Dowiesz się:

-jak obliczyć, ile miejsca zajmie siatka prostopadłościanu i sześcianu na kartce,
-jak obliczyć sumę pól wszystkich ścian prostopadłościanu i sześcianu,
-czym jest pole powierzchni całkowitej bryły.

1.Obejrzyj film:
https://pistacja.tv/film/mat00247-pole-powierzchni-prostopadloscianu-i-szescianu?playlist=510.

2.Rozwiąż zadania 9/10/11 str. 221.

 

(29.05) Temat:Pole prostopadłościanu i sześcianu-zadania.

Cel:Utrwalisz wzory na pole powierzchni prostopadłościanu i sześcianu.

1.Rozwiąż zadania 1/2/3 w ćw. str. 105.

Język polski

25 maja - Kiedy stosujemy nawias?

ćw. 1,2,3/277

26 maja - Radość obdarowywania na podstawie fragmentu powieści  "Noelka".

Cw. 1,2,3,4,5,6/280

27 maja - Pisownia wyrazów obcych.

ćw. 1/281 i 2,3,4,5/282

28 maja - Pisownia wyrazów obcych cd.

ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 94 - 96

29 maja - Jak rozpoznać zdania złożone współrzędnie i podrzędnie?

ćw. 1,2,3,4,5,6/284

 

Język niemiecki GR I-27.05.2020r. i GRII- 29.05.2020r.

Thema: Das kann ich schon – zu Hause. To już potrafię- w domu.

Cel: poćwiczę odmianę czasownika.

 Poćwicz : https://wordwall.net/pl/resource/1608045/niemiecki/zu-hause-1e

Religia

Temat: Święty Wojciech - gorliwy Apostoł.

Przeczytaj informacje na str.135-136 i opisz postać św. Wojciecha.

Temat:Życie wiary u początków narodu polskiego.

Napisz odpowiedź na pytania: Co było owocem przyjęcia chrześcijaństwa przez Polskę?

Czym zajmowali się benedyktyni,cystersi,dominikanie,franciszkanie i karmelici?(139-140)

Uzupełnione zeszyty proszę przynieść do szkoły do końca maja 2020r.

Biblioteka

https://www.facebook.com/Biblioteka-Zespołu-Szkolno-Przedszkolnego-w-Abramowie-112312740447548/

 

Od  25.05.2020 r.  uczniowie  Zespołu  Szkolno – Przedszkolnego  mogą  oddawać  książki  do  biblioteki  szkolnej  wg  poniższej  instrukcji:

 

 1. Skompletuj  wszystkie  książki.
 2. Spakuj  książki  do  reklamówki.
 3. Napisz  na  kartce  swoje  dane ( nazwisko  i  imię,  klasa ) oraz  datę zwrotu  książek.
 4. Przyklej  kartkę  z  danymi  na  reklamówkę.
 5. Przynieś  książki  do  szkoły.
 6. Włóż  książki  do  wyznaczonego  pudła – parter  szkoły  przy  wejściu  na  stołówkę.
 7. Książki  poddawane  będą  kwarantannie.
 8. Nauczyciel  bibliotekarz  przed  odpisaniem  oceni  ich  stan.

 

UWAGA!  Każdej  klasie  wyznaczone  jest  oddzielne  pudło.

Świetlica

"Jak radzić  sobie ze stresem"-prezentacja

    jak_radzic_sobie_ze_stresem.pdf

Tematyka lekcji  od 18.05.2020 do 22.05.2020

Proszę pracować zgodnie z tygodniowym planem lekcji umieszczonym na stronie

 

Wychowanie fizyczne

Temat: Sport to zdrowie.

Cel: wiemy czym dla człowieka jest aktywność fizyczna.

https://slideplayer.pl/slide/837119/

 

Temat: Igrzyska Olimpijskie.

Cel: wiemy w jakich dyscyplinach rywalizują sportowcy podczas letnich i zimowych

Igrzysk.

 

Temat: Dlaczego wart biegać.

Cel: potrafię wymienić korzyści wynikające z aktywności fizycznej w terenie.

https://slideplayer.pl/slide/2691690/

 

Temat: Wzmacniamy mięśnie poprzez ćwiczenia gimnastyczne.

 Cel: potrafimy wymienić podstawowe grupy mięśni.

https://www.youtube.com/watch?v=NOp-2KeuqN8

 

Zajęcia z wychowawcą

Temat: Jak obchodzimy święto naszych Mam.

Cele lekcji:

- poznanie historii Dnia Matki,

- poznanie zwyczajów obchodzenia Dnia Matki na świecie,

- ukazanie i podkreślenie roli matki w życiu każdego z nas,

- autorefleksja związana z okazywaniem mamie szacunku oraz godnym uczczeniem Dnia Matki.


Język angielski

Zdjęcia notatek oraz zadań wykonanych w zeszycie i ćwiczeniach po każdej lekcji przesyłamy na email marta.pyzio@gmail.com

Nagrania do lekcji uczniowie otrzymają na e-mail.

SPRAWDZIAN w poniedziałek 25.05.2020

(18.05 poniedziałek) Subject: Jedzenie w Wielkiej Brytanii – elementy kultury

Cel: wyszukuje informację w tekście

 1. Przeczytaj tekst ze strony 106 i ustnie dopasuj opisy jedzenia do obrazków.
 2. Przeczytaj i posłuchaj o jedzeniu [nagranie 3.45]
 3. Ustnie wykonaj zadanie 4/107
 4. Posłuchaj i wykonaj zadanie 5/107 [nagranie 3.46]
 5. Przygotuj opis polskiej potrawy i zapisz ją do zeszytu.

 (20.05 środa) Subject: Powtórzenie materiału gramatyczno-leksykalnego z rozdziału 6.

Cel: powtarzam i utrwalam dotychczasową wiedzę

 1. Wykonaj ustnie 2,8,9/90-91
 2. Zapisz do zeszytu pełne zdania 1,4,5/90
 3. Posłuchaj 11/91 [nagranie 3.22] i zapisz pytania z odpowiedziami do zeszytu.
 4. Opisz swoja ulubioną potrawę. Skorzystaj z pytań 10/91
 5. Wykonaj ćwiczenia strona 56-57

(22.05 piątek) Subject: Opisuję swoje miejsce zamieszkania

Cel: potrafię opisać miejsce, w którym mieszkam

 1. Przeczytaj i posłuchaj [nagranie 3.26] opisy ze strony 94
 2. Zapisz do zeszytu wraz z tłumaczeniem słówka z 2/95 [słownik strona 103]
 3. Posłuchaj i uzupełnij przepis 3/88
 4. Ustnie nazwij położenie miejsc na zdjęciach 4/95
 5. Zapisz do zeszytu i przetłumacz słówka z 5/95 [słownik]
 6. Wykonaj zadanie 6/95- odpowiedzi zapisz w zeszycie.
 7. Posłuchaj zadanie 7/95 [nagranie 3.28] i w zeszycie uzupełnij tabelkę
 8. Korzystając ze słówek z 2/95 i 5/95 napisz opis swojego miejsca zamieszkania 8/95
 9. Wykonaj w ćwiczeniach strona 60

Matematyka

 18.05/19.05.2020

 Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych.

 Cel:Utrwalisz metody rozwiązywania zadań tekstowych.

 Rozwiąż zadania 8-20str.206-208.
20.05/21.05.2020

 Temat: Rozpoznawanie figur przestrzennych.

 Cel:Poznasz własności graniastosłupa, ostrosłupa, stożka, walca i kuli.

 

Zapoznaj się z tekstem na stronie 212-215 lub obejrzyj film: https://pistacja.tv/film/mat00243-figury-przestrzenne-wprowadzenie?playlist=510. Rozwiąż zadania 1-10.

 

 Muzyka  – Polskie tańce narodowe w muzyce artystycznej

 

https://epodreczniki.pl/a/polskie-tance-narodowe-w-muzyce-artystycznej/D14N8OlZb

 

Wymień 5 utworów, w których pojawiały się elementy polskich tańców narodowych.

 

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla kl.6-8.

Napisz list jak poeta…

 

https://epodreczniki.pl/a/napisz-list-jak-poeta/D2KWC0Xz

 

Informatyka  gr I 20.05.2020 gr II  22.05.2020

 Temat: Praca w chmurze cyfrowej. 

 https://epodreczniki.pl/a/praca-w-chmurze-cyfrowej/D19De8cas

 Zapoznaj się z tematem lekcji i wykonaj ćwiczenia na stronie internetowej.Termin przesłania prezentacji do 22.05.2020.

 Technika 19.05.2020

Temat: Sztuczna inteligencja.

https://vod.tvp.pl/video/jak-to-dziala,sztuczna-inteligencja,10913409

 Na podstawie  filmu napisz  notatkę ( 1 strona w zeszycie) czym jest sztuczna inteligencja i w jakich dziedzinach  jest wykorzystywana. Notatkę sprawdzę jak wrócimy do szkoły(proszę nie przesyłać).

 Plastyka  18.05.2020

 Temat: Tworzę  przez cały rok- Upominek dla Mamy.

 Wykonaj dla Mamy laurkę lub kwiatek . Pracy proszę nie przesyłać.

 Inspiracje w linkach

 https://www.youtube.com/watch?v=ZCybVZmHNz4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Lu7LpRg6msiMPjFjMs_msYqk3RBHNuV7txcnM8AwdVn_Sc43EK4e6M0E

 

https://www.youtube.com/watch?v=BUtlzhXfqmA

 

https://www.youtube.com/watch?v=pNEqu_pYAKg

 

https://www.youtube.com/watch?v=b8Hn_f0DBX0

 

Historia 

 Temat: Epoka Napoleona Bonapartego. 19,20.05

 cel: poznam proces dojścia do władzy Napoleona Bonapartego

 Obejrzę film pod linkiem:

 https://www.youtube.com/watch?v=hM-_9_AokMM

 Po obejrzeniu filmu i przeczytaniu tematu wykonam zadania z zeszytu ćw. Zad 9 jest dla chętnych. Zdjęcie str. 98 prześlę na adres kozak.kolodziej@vp.pl do 22.05

 

Geografia ( wtorek) 19.05.2020r

 

Temat: Rosja – zróżnicowanie przyrodnicze. Cel: - poznaję położenie, ukształtowanie,  strefy klimatyczne i roślinne  oraz hydrografię Rosji .

 

Proszę obejrzeć lekcję https://youtu.be/yHS0XNXRrbQ  Temat w podręczniku str. 160 – 162 ( tekst do środowiska przyrodniczego).  Następnie proszę, by uczeń  wykonał w zeszycie: -1.Opisz położenie Rosji., 2. Opisz  klimat Rosji. 3. Wypisz i scharakteryzuj roślinność w Rosji.  Proszę o przesłanie na maila ewaguz1@o2.pl do dnia 23.05. 2020.

 

Biologia ( czwartek) 21.05.2020r

 

Temat: Przegląd ssaków. Cele: - poznajemy zróżnicowanie ssaków.

 

Temat w podręczniku str. 136 – 139.  Następnie proszę, by uczeń  wykonał w zeszycie: -1.Opisz uzębienie u ssaków drapieżnych i roślinożernych. 2. Wypisz przykłady ssaków roślinożernych, mięsożernych i wszystkożernych.  Proszę nie przesyłać notatki teraz  na maila, dopiero po przyszłej lekcji łącznie.

 

Język polski

 

18,19,20,21 maja - Omawiamy lekturę uzupełniającą Edmund Niziurski "Sposób na Alcybiadesa".

 

Zadania prześlę na Wasze maile.

 

22 maja - S. Sojka "Tolerancja (Na miły Bóg)" - interpretacja utworu.

 

ćw. 1,2,3,4,5,6/276

 

Nadal czekam na zaległości.

 

Język niemiecki    GR I-20.05.2020r. i GRII- 22.05.2020r.

 

Thema: In der Schule . W szkole.

 

Cel: rozwijam słuchanie ze zrozumieniem.

 

Tylko obejrzyj i postaraj się  zrozumieć  historyjkę.

 

 Obejrzyj :      https://www.youtube.com/watch?v=RLpG3hVIAdQ

 

Świetlica

 

  Zbliża się 26 maja Dzień Matki. Pamiętajcie o złożeniu swoim mamom życzeń. Wykonajcie laurkę lub inny drobny upominek. Możecie to zrobić według własnego pomysłu lub skorzystać z poniższej podpowiedzi.

 

https://www.youtube.com/watch?v=hnBEEi-CLMI

 

https://www.youtube.com/watch?v=3a03HJs8J8w

 

https://www.youtube.com/watch?v=BUtlzhXfqmA

 

https://www.youtube.com/watch?v=wut13HB66WQ

 

Biblioteka

 

https://www.facebook.com/Biblioteka-Zespołu-Szkolno-Przedszkolnego-w-Abramowie-112312740447548/

 

 


Tematyka lekcji  od 11.05.2020 do 15.05.2020

Proszę pracować zgodnie z tygodniowym planem lekcji umieszczonym na stronie

 

Matematyka

 

11.05/12.05.2020

 

Temat: Rozwiązywanie równań z jedną niewiadomą.

 

Cel:Utrwalisz metody rozwiązywania równań.

 

Obejrzyj film:https://www.youtube.com/watch?v=4KB2YLSV9gU.                                                                                           

Rozwiąż ćwiczenia na stronie https://epodreczniki.pl/a/rozwiazywanie-rownan/D19oMGK23 ,oraz równania w ćwiczeniach str. 99-100.

 

 

13.05.2020

 

Temat: Równania z jedną niewiadomą-kartkówka.

 

Cel: Sprawdzisz umiejętność rozwiązywania równań.

 

Zadania dostaniesz drogą mailową przed godz. 10.

 

Rozwiązania prześlij na adres:halinagrygiel@wp.pl.

 

 

14.05.2020

 

Temat: Zadania tekstowe.

 

Cel: Dowiesz się, jak wykorzystać równania w rozwiązywaniu zadań z treścią.

 

Zapoznaj się z tekstem na str. 204 lub obejrzyj filmy:

 

https://pistacja.tv/film/mat00016-rozwiazywanie-prostych-rownan-zadania-z-trescia?playlist=496

 

https://pistacja.tv/film/mat00036-rownania-w-geometrii?playlist=496

 

Rozwiąż zadania 1-7 str. 205.

 

Muzyka

 

Jak wyczarować muzykę z powietrza – instrumenty dęte blaszane

 

https://epodreczniki.pl/b/jak-wyczarowac-muzyke-z-powietrza---instrumenty-dete-blaszane/PmnPNC27n

 

Napiszcie jak powstaje dźwięk w instrumentach dętych blaszanych i wymieńcie te instrumenty.

 

Zdjęcia z wykonanymi zadaniami proszę przesyłać na maila gosia_1979@poczta.onet.pl

 

Zadania są dla wszystkich!

 

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

 

Użycie znaków interpunkcyjnych - ćwiczenia

 

https://epodreczniki.pl/a/przecinek-kropka-myslnik-wykrzyknik-pytajnik---co-krok/DREeSJQ4l

 

Informatyka               gr I   13.05.2020       gr II  15.05.2020

 

Temat: Tworzymy prezentację – Polscy Nobliści.      

 Wykonaj prezentację w dowolnym programie(PowerPoint,  openoffice,  konto gmail ), minimum 10 slajdów.

 

Plastyka  11.05.2020

 

Temat: Architektura.

 

Cele: - charakteryzuję architekturę jako dziedzinę sztuki,

 

- wymieniam rodzaje architektury ze względu na jej funkcje,

 

- podaję przykłady architektury o różnym przeznaczeniu, występujące w okolicy,

 

- wyjaśniam termin: urbanistyka,

 

Zapoznaj się z tematem lekcji str. 82 podręcznik, napisz w zeszycie notatkę(uwzględnij cele lekcji),  wykonaj zdjęcie notatki i prześlij na adres atenakenaj@gmail.com  w dniu 11.05.2020

 

Technika    12.05.2020

 

Temat:  Prąd.        

 

Obejrzyj filmy           

 

https://www.youtube.com/watch?v=UxtYvah-9eo

 

https://www.youtube.com/watch?v=LmpLrMs44VQ

 

Religia  

 

T: Zło dobrem zwyciężam jak bł. Ks. Jerzy Popiełuszko. 

 

Portret tego wielkiego kapłana jest w naszym Kościele dlatego, powinniście wiedzieć kim był. Proszę bardzo dokładnie przeczytać str. 216-217 i napisać życiorys bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.    

 

T: Głoszę zdrową naukę jak św. Jan z Dukli. 

 

Święty Jan z Dukli jest gorliwym nauczycielem wiary, ubóstwa, posłuszeństwa i czystości. Zapoznaj się z życiorysem św. Jana z Dukli str. 220-221 i streść go w punktach.  

 

Geografia ( wtorek) 12.05.2020r

 

Temat: Z wizytą na Ukrainie. Cel: - poznaję przyrodniczy raj i kulturę Ukrainy .

 

Proszę przeczytać informacje ze str. 158 – 159 z podręcznika  - niech ten tekst posłuży Wam za inspirację do zadania domowego.  Proszę, by uczeń  wykonał w zeszycie plan odwiedzin na Ukrainie, napisz, co Cię zaciekawiło w przyrodzie Ukrainy, a może chcesz poznać kulturę i zwyczaje naszego wschodniego sąsiada. Proszę przesłać pracę na maila ewaguz1@o2.pl do dnia 18.05.2020.

 

Biologia ( czwartek) 14.05.2020r

 

Temat: Ssaki – mistrzowie adaptacji. Cele: - poznajemy adaptacyjne cechy ssaków.

 

Na podstawie filmu https://youtu.be/wpKGK9mYdAo Wypisz w zeszycie cechy adaptacyjne ssaków do różnych środowisk. Ten temat ściśle łączy się z następną lekcją, na której poznamy zróżnicowanie ssaków na świecie. Proszę nie przesyłać notatki na maila – sprawdzę po powrocie.

 

Język niemiecki    GR I-13.05.2020r. i GRII- 15.05.2020r.

 

Thema: Was machen Anna und Thomas am Morgen?. Co robią Anna i Tomasz rano? –(ciąg dalszy , dopisz numer lekcji).

 

Osoby ,które nie odesłały pracy proszę to zrobić w tym tygodniu.

 

Cel: poznam pory dnia po niemiecku .

 

 Obejrzyj i zapisz w zeszycie pory dnia po niemiecku. https://www.youtube.com/watch?v=uvGJprNU3_8

 

Następnie wykonaj ćwiczenie(pobaw się ) : https://wordwall.net/pl/resource/1412525/pory-dnia  -    ( z tego linka też możesz wypisać pory dnia )

 

W razie pytań proszę pisać.    bbogucka76@gmail.com  

 

Historia

 

Temat: Republika Francuska. 12,13.04

 

Cel: Poznam okoliczności ustanowienia Republiki Francuskiej

 

Przeczytam temat na str. 190-193, napiszę notatkę do zeszytu : w jaki sposób doszło do obalenia monarchii, kim był Maksymilian Robespierre i w jaki sposób rządzili jakobini, w jaki sposób zostali pozbawieni władzy.

 

Dla chętnych: Wyjaśnię, co oznacza hasło” Rewolucja pożera własne dzieci.”

 

Wykonam zadania w zeszycie ćw. Zdjęcia zadań prześlę na adres kozak.kolodziej@vp.pl do 15.05

 

 Język polski

 

11 maja - W świecie mitów

 

ćw. 1,3,4/268

 

dla chętnych - przygotuj folder o wybranych postaciach z mitologii

 

12 maja - Jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści?

 

ćw. 1,2,3,4/271

 

13 maja - Ćwiczymy się w pisaniu opowiadań twórczych

 

ćw. 5,6,7/271

 

14 maja - Współczesna wersja przypowieści o miłosiernym Samarytaninie

 

Proszę przysłać na maila opowiadanie twórcze na podstawie 8 lub 9 ćwiczenia ze str. 271.

 

15 maja - Zasady postępowania na podst. tekstu "Baśniobór"

 

ćw. 1,2,3,4,5,6/274

 

W przyszłym tygodniu omawiamy "Sposób na Alcybiadesa”


Język angielski

Zdjęcia notatek oraz zadań wykonanych w zeszycie i ćwiczeniach po każdej lekcji przesyłamy na email marta.pyzio@gmail.com

 

(11.05 poniedziałek) Subject: Wolę ser – rozmowa o preferencjach

Cel: potrafię rozmawiać o preferencjach

 1. Przeczytaj i posłuchaj dialog na stronie 86
 2. Ustnie odpowiedz na pytania 1/86
 3. Posłuchaj, powtórz i przepisz wraz tłumaczeniami zwroty 2/86, słownik 89
 4. Uzupełnij i zapisz do zeszytu przykładowy dialog 3/86
 5. Posłuchaj i wybierz poprawne odpowiedzi 4/86
 6. Wykonaj zadania w ćwiczeniach 53

 

 (13.05 środa) Subject: Niezwykłe desery – odbiór tekstu czytanego

Cel: potrafię zrozumieć tekst o nietypowych deserach

 1. Przeczytaj tekst na stronie 87 [posłuchaj]
 2. Dopasuj nagłówki do fragmentów tekstu 2/87
 3. Zapisz do zeszytu pytania 3/87 i napisz do nich odpowiedzi na podstawie tekstu.
 4. Wykonaj ćwiczenia strona 54

 

(15.05 piątek) Subject: Wspaniały jabłecznik! – odbiór tekstów słuchanych i wypowiedź pisemna

Cel: potrafię napisać przepis

 1. Posłuchaj i wybierz składniki 2/88
 2. Posłuchaj i uzupełnij przepis 3/88
 3. Przeczytaj przepis na stronie 88
 4. Napisz własny przepis na makaron z sosem pomidorowym.

Zacznij od składników/Ingredients

Wypisz przedmioty, które potrzebujesz/Things you need

Podaj kolejne etapy/Instructions

 1. Wykonaj w ćwiczeniach zadanie 4/55

 

 

Wychowanie fizyczne

 

Temat: Sporty całego życia- mini koszykówka.

 

Cel: poznamy zasady gry w mini koszykówkę.

 

http://scholaris.pl/resources/run/id/109709

 

Temat: Wykonujemy  ćwiczenia kształtujące sylwetkę.

 

Cel: potrafię wymienić ćwiczenia  kształtujące prawidłową postawę ciała;    https://crl.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/Zadanie-4-Sport-to-zdrowie.pdf

 

          https://www.youtube.com/watch?v=zxntyealq1g

 

Temat: Kształtujemy wydolność fizyczną poprzez marszobiegi terenowe.

 

                Cel: wiemy co to jest wydolność fizyczna. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MxATBi8kHds

 

https://www.youtube.com/watch?v=ivNQNgMGIik

 

https://www.youtube.com/watch?v=OipKs0-pI8k

 

Temat: Wzmacniamy mięśnie poprzez ćwiczenia gimnastyczne.

 

                Cel: potrafimy wymienić podstawowe grupy mięśni

 

https://www.youtube.com/watch?v=NOp-2KeuqN8

 

Zajęcia z wychowawcą

 

Temat: Nie tylko czas leczy rany- grupa zawodów medycznych.

 

Cel: Wymienianie rożnych grup zawodów, podawanie przykładów zawodów dla tych grup, opisywanie rożnych dróg dojścia do nich oraz podstawowej specyfiki pracy w zawodach.

 

Biblioteka

 

https://www.facebook.com/Biblioteka-Zespołu-Szkolno-Przedszkolnego-w-Abramowie-112312740447548/

 

Świetlica

 

Unia Europejska jest związkiem gospodarczo-politycznym 27 państw europejskich. Powstała 1 listopada 1993 roku. Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku. Unia kieruje się wspólnymi dążeniami zmierzającymi do promowania postępu w sferze społecznej i ekonomicznej. Przyczynia się do wyrównywania poziomu rozwoju poszczególnych państw. Jej działania opierają się na wzajemnej pomocy i solidarności. Stoi ona na stanowisku broniącym praw człowieka.  Dzień Unii Europejskiej obchodzimy 9 maja.

 

https://www.youtube.com/watch?v=gqlgVwjJm2M

 

https://www.youtube.com/watch?v=QZB-_2KP2Y8

 

 

Tematyka lekcji  od 04.05.2020 do 08.05.2020

Proszę pracować zgodnie z tygodniowym planem lekcji umieszczonym na stronie

 Muzyka

 

Majowe śpiewanie

 

Wykonaj trzy dowolne ćwiczenia z e-podręcznika i wyślij rozwiązania na mój adres mailowy.

 

https://epodreczniki.pl/a/majowe-spiewanie/DzyIEJSBJ

 

 ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 6-8 – Jak łączą się wyrazy w zdaniu, czyli o związkach składniowych.

 

https://epodreczniki.pl/a/jak-lacza-sie-wyrazy-w-zdaniu---czyli-o-zwiazkach-skladniowych/Db9RUwMFi

 

w razie pytań zachęcam do kontaktu

 

Plastyka  04.05.2020

 

Zapoznaj się z tematem

 

https://epodreczniki.pl/a/wazne-dziela-polskiej-rzezby/DdxhXG95H

 

i wykonaj ćwiczenia na stronie internetowej.

 

Zrób zdjęcia  prac plastycznych, które do tej pory należało wykonać i przyślij na adres atenakenaj@gmail.com 

 

Technika 05.05.2020

 

Temat: Jak to działa?-Ekotelefon.

 

https://vod.tvp.pl/video/jak-to-dziala,ekotelefon,19906585

 

Informacje dla spóźnialskich:  Proszę o przesłanie zaległych prac na adres atenakenaj@gmail.com

 

Informatyka  gr I 06.05.2020  gr II 08.05.20202

 

Temat: Protokół TCP/IP.  grI 06.05.2020 grII 08.05.2020

 

https://epodreczniki.pl/a/protokol-tcp/ip/DZP0RQq0D

 

Zapoznaj się z tematem, wykonaj w zeszycie notatkę (dłuższą niż 0,5 kartki w zeszycie), zrób zdjęcie i przyślij na adres atenakenaj@gmail.com , w dniu w którym masz informatykę(gr I 06.05.2020, gr II 08.05.2020)

 

Matematyka

 

04.05.2020

 

Temat: Pamięciowe rozwiązywanie równań.

 

Cel:Dowiesz się jak rozwiązywać matematyczne zagadki.

 

Obejrzyj film:https://pistacja.tv/film/mat00035-pamieciowe-rozwiazywanie-rownan-rownania-jako-zagadka?playlist=496 . Rozwiąż zadanie 1 str. 202.

 

 

 

05.05.2020

 

Temat: Rozwiązywanie prostych równań.

 

Cel: Poznasz sposoby rozwiązywania równań.

 

Zapoznaj się z tekstem na str. 200-202 lub obejrzyj filmy:

 

https://pistacja.tv/film/mat00013-rozwiazywanie-rownan-z-dodawaniem?playlist=496

 

https://pistacja.tv/film/mat00015-rozwiazywanie-prostych-rownan?playlist=496 .

 

Rozwiąż zadania 2/3/4 na str. 202.

 

 

 

06.05.2020

 

Temat: Równania w geometrii.

 

Cel:Dowiesz się, jak wykorzystać równania w geometrii.

 

Obejrzyj film: https://pistacja.tv/film/mat00036-rownania-w-geometrii?playlist=496.

 

Rozwiąż zadania 5/6/7/8 str. 203.

 

 

 

07.05.2020

 

Temat: Rozwiązywanie prostych równań.

 

Cel: Utrwalisz metody rozwiązywania równań.

 

Uzupełnij ćwiczenia „Rozwiązywanie równań” lub rozwiąż test na stronie:

 

https://www.matzoo.pl/klasa6/rownania-z-jedna-niewiadoma_37_117 .

 

Wynik testu oraz pytania możesz przesłać na  mój adres.

 

Kartkówka „Równania” – 13.05. godz. 10.

 

Język niemiecki

 

GR I-06.05.2020r. i GRII- 08.05.2020r.

 

Thema: Was machen Anna und Thomas am Morgen?. Co robią Anna i Tomasz rano?

 

Cel: poznam pory dnia po niemiecku .

 

 Obejrzyj i zapisz w zeszycie pory dnia po niemiecku. https://www.youtube.com/watch?v=uvGJprNU3_8

 

Następnie wykonaj ćwiczenie(pobaw się ) : https://wordwall.net/pl/resource/1412525/pory-dnia  -    ( z tego linka też możesz wypisać pory dnia )

 

W razie pytań proszę pisać.    bbogucka76@gmail.com  

 

Geografia ( wtorek) 05.05.2020r

 

Temat: Współczesne problemy Ukrainy. Cele: - poznaję środowisko przyrodnicze, położenie, gospodarkę oraz problemy Ukrainy.

 

Proszę obejrzeć lekcję na  https://youtu.be/K8SpvzJVXTg  Temat w podręczniku znajduje się na  str. 152 – 157. Proszę, by uczeń  opisał w zeszycie jakie są przyczyny współczesnych problemów Ukrainy oraz ich skutki. Pracę będę sprawdzała po powrocie do szkoły – proszę jej nie przesyłać. Dla lepszego zrozumienia tematu polecam https://epodreczniki.pl/a/srodowisko-przyrodnicze-i-gospodarka-ukrainy/DpFRyi5K5

 

Biologia ( czwartek) 07.05.2020r

 

Temat: Ssaki – kręgowce, które karmią młode mlekiem. Cele: - poznaję środowisko życia, charakterystyczne cechy ssaków oraz ich funkcje życiowe.

 

Proszę obejrzeć lekcję  https://youtu.be/X2kIllzllr4 Informacje w podręczniku na stronie 131-135.

 

Wykonaj w zeszycie polecenia: 1) Wypisz środowiska życia ssaków, 2) Wypisz charakterystyczne cechy ssaków oraz ich funkcje ( do czego służą), 3) Jak oddychają ssaki?. Proszę wysyłać na maila ewaguz1@o2.pl do dnia 13.05.2020.

 

Język polski

 

4 V - Dobroczyńca ludzkości - mit o Prometeuszu.

 

ćw. 1,2,3,4,5/258

 

5 V - Cechy mitu.

 

ćw. 6,7,8/258, 9/259

 

6-7 V - Siła miłości - mit o Orfeuszu i Eurydyce.

 

ćw. 1,2,3,4,5,6,7,8/263

 

Na maila proszę przysłać ćw. 9/263 (ok. 100 słów, pamiętajcie o elementach listu).

 

8 V - Leopold Staff "Odys" - interpretacja wiersza.

 

ćw. 1,2,3,4,5,6,7,8/265

 

Czytajcie "Sposób na Alcybiadesa".

 

Historia

 

Temat:  Święto Konstytucji 3 Maja. 05.05

 

 Obejrzyjcie lekcję o Konstytucji 3 Maja. Link poniżej:

 

https://view.genial.ly/5ea9c376c6d9310d817d5236/interactive-image-o-konstytucji-3-maja?fbclid=IwAR0askV5QlQJ-rGZ4x63aTd2JJb_hYiAlCRB16RWBLa5D3a-CJ66btEm0II

 

Temat: Rewolucja francuska. 06.05

 

Cel- poznam sytuację polityczną, gospodarczą i społeczną Francji przed wybuchem rewolucji

 

Przeczytam temat w podręczniku na str. 184-185 i krótko opiszę w zeszycie sytuację polit., gosp. i społeczną ( 3 stany i ich charakterystyka) we Francji  przed wybuchem rewolucji. Wykonam zadania w zeszycie ćw. na str. 94,95. Zdjęcia zadań z zeszytu ćwiczeń prześlę na adres kozak.kolodziej@vp.pl w terminie do 08.05.Proszę o terminowe przesyłanie prac.

 

Wychowanie fizyczne

 

Temat: Wykonujemy ćwiczenia kształtujące sylwetkę.

 

Cel: Znam ćwiczenia kształtujące sylwetkę

 

                https://wordwall.net/pl/resource/946358/wychowanie-fizyczne/lekcja-wf-

 

Temat: Doskonalimy swoją skoczność  poprzez ćwiczenia fizyczne.

 

Cel: wykonam ćwiczenia poprawiające skoczność,

 

-  potrafię ocenić swoją skoczność.

 

https://www.youtube.com/watch?v=-F6pCqIImZ8

 

Temat: Wykonujemy  ćwiczenia wzmacniające całe ciało.

 

Cel:- wiem co to jest wydolność i wytrzymałość  fizyczna

 

- potrafię wymienić mięsnie odpowiedzialne za prawidłową postawę ciała.

 

http://www.kzf.amp.edu.pl/Lekarski%20I%20rok/wydol.fiz.2.pdf

 

https://www.youtube.com/watch?v=XMI2fgFkvqg

 

https://www.youtube.com/watch?v=Eso66q7XLDM&t=1s

 

https://www.youtube.com/watch?v=zn9M1BADSpw

 

Temat: Ćwiczymy przy muzyce.

 

Cel:  potrafię poruszać się w rytm wybranej przez siebie muzyki.

 

  https://www.youtube.com/watch?v=VgBp1eu8xUM

 

Zajęcia z wychowawcą

 

Temat „Co wiem o świętach majowych”

 

Cel: kształtujemy szacunek dla własnego państwa oraz poczucie tożsamości narodowej
Uczeń:
- wiem jakie święta przypadają 1, 2 i 3 maja
- znam i rozpoznaję symbole narodowe: flaga, godło Polski, hymn Polski
- wyjaśnię swoimi słowami pojęcie „konstytucja”

 

Religia  

 

T: Jestem posłuszny Bogu jak święty ojciec Pio. 

 

Na podstawie tekstu zamieszczonym w podręczniku oraz innych źródeł bardzo dokładnie przeczytaj i opisz życie św. Ojca Pio, wybitnego świętego początku XX wieku. 

 

T: Zmieniam świat jak św. Matka Teresa z Kalkuty. 

 

Na podstawie tekstu str.201-214 i opisz wybitną postać drugiej połowy XX wieku- św. Matkę Teresę z Kalkuty. 

 

Język angielski

 

Zdjęcia notatek oraz zadań wykonanych w zeszycie i ćwiczeniach po każdej lekcji przesyłamy na email marta.pyzio@gmail.com

 

 

 

(04.05 poniedziałek) Subject: Przynieśliśmy deser! – czas Present Perfect w zdaniach twierdzących i przeczących- lekcja o 12

 

Cel: potrafie stosować czas Present Perfect w zdaniach twierdzących i przeczących

 

Strona 82-83

 

Notatkę i zadania uczniowie otrzymają przez e-mail.

 

 

 

 (06.05 środa) Subject: Pytania w czasie Present Perfect- lekcja o 11

 

Cel: potrafię tworzyć pytania w czasie Present Perfect

 

Strona 84-85

 

Notatkę i zadania uczniowie otrzymają przez e-mail.

 

 

 

(08.05.2020) Subject: Czas Present Perfect- ćwiczenia- lekcja o 9

 

Cel: potrafię stosowac czas Present Perfect

 

Notatkę i zadania uczniowie otrzymają przez e-mail.

 

 

 

Biblioteka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Abramowie

 

 https://www.facebook.com/Biblioteka-Zespołu-Szkolno-Przedszkolnego-w-Abramowie-112312740447548/

 

Świetlica

 

Święto Konstytucji 3 Maja  obchodzone jest w ramach upamiętnienia uchwalonej w 1791 roku Konstytucji. Była to pierwsza w Europie ustawa regulująca ustrój prawny państwa. Konstytucja znosiła wolną elekcję i liberum veto. Ograniczała prawa szlachty, podnosząc znaczenie chłopów, uznając ich za część narodu. Wprowadzała dziedziczność tronu oraz trójpodział władzy. Gwarantowała  tolerancję religijną. Była wielkim osiągnięciem narodu, który chciał zachować niezależność państwową i umożliwić rozwój kraju.

 

 https://www.youtube.com/watch?v=wh0ap9pk57g

 

https://www.youtube.com/watch?v=7oRiaD0EI3A

 

 


Tematyka lekcji  od 27.04.2020 do 30.04.2020

Proszę pracować zgodnie z tygodniowym planem lekcji umieszczonym na stronie

 

  Drodzy uczniowie przyszło nam żyć w czasach, w których świat zmienia się na naszych oczach. Dorośli borykają się z ogromnymi problemami, szukając radykalnych rozwiązań, które pomogą nam wyjść z kryzysowej sytuacji. Wy też znaleźliście się w innej rzeczywistości. Stoi przed wami ogromne wyzwanie, jakim jest samodzielna nauka w domu. Musicie zdać sobie sprawę jak ważne jest to dla waszej przyszłości. Wiedza, którą zdobędziecie pozwoli Wam spełniać swoje marzenia, zdobyć ciekawy zawód, a przede wszystkim zmieniać otaczający nas świat. Może to dzięki Waszej wytężonej pracy w przyszłości uda nam się uniknąć globalnego kataklizmu ,który dotknął współczesny świat lub sprostać innym zagrożeniom. Pamiętajcie, uczycie się nie dla dobrych stopni, nagród, czy wyróżnień, ale dla siebie. Poprzez naukę inwestujecie w swoją przyszłość. Nie poddawajcie się, jeśli napotkacie na trudności. Starajcie się jak najlepiej wykorzystać czas, który spędzacie w domu. Uzupełniajcie ćwiczenia ,czytajcie nowe tematy ,poszerzajcie swoją wiedzę.               

 

   Myślę, że w obecnej chwili doceniacie ogromną wartość, jaką niesie ze sobą możliwość uczęszczania do szkoły. Teraz powinniście pomyśleć o tym, że kiedy będziecie mogli przekroczyć szkolne progi staniecie się dla siebie lepsi, bardziej życzliwsi i koleżeńscy.

 

   Życzę wytrwałej i owocnej pracy. Chętnych uczniów zapraszam do kontaktu j.chomiuk@wp.pl

 

                                                                                Wychowawca świetlicy                                                                                                           

 

Muzyka

 

Trzy podstawowe elementy dzieła muzycznego – rytmika , melodyka i harmonia.

 

https://epodreczniki.pl/a/jak-muzyka-opowiada---zajecia-plastyczno-muzyczne/DbqQmZX0k

 

wykonajcie ćwiczenie 1, 2, 4 i 7.

 

Zadanie dla chętnych - wykonanie ilustracji do utworu  Modesta Musorgskiego „Noc na Łysej Górze” i przesłanie jej do mnie.

 

Wyrównawcze zajęcia z języka polskiego klasy 6-8

 

Związki składniowe: zgody, rządu i przynależności

 

https://www.youtube.com/watch?v=IW2pIdome3k

 

https://www.youtube.com/watch?v=0CPwxZHAZfA

 

Plastyka  27.04.2020

 

Temat: Rzeźba.

 

Przeczytaj z podręcznika temat, str.72.

 

Technika   środa     28.04.2020

 

Temat: Dekoracyjna kula świetlna.

 

Zapoznaj się z opisem ćwiczenia  na str. 26, wykonaj pracę,  zrób zdjęcie kuli przyślij na adres atenakenaj@gmail.com  Termin nadesłania zdjęć   do 04.05.2020. W przypadku trudności  proszę o kontakt e-mailem.

 

Informatyka  gr.I  29.04.2020

 

Temat: Protokoły sieciowe.

 

https://epodreczniki.pl/a/protokoly-sieciowe/D1HXGivO5

 

Wychowanie fizyczne

 

 1. Temat: Wykonujemy ćwiczenia rozciągające.

 

https://www.youtube.com/watch?v=oUFKW4OjhiM

 

 1. Temat: Hartujemy organizm.

 

http://scholaris.pl/resources/run/id/109991

 

 1. Temat: Doskonalimy swoją skoczność  poprzez ćwiczenia fizyczne.

 

https://www.youtube.com/watch?v=-F6pCqIImZ8

 

 1. Temat: Wykonujemy  ćwiczenia wzmacniające całe ciało.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Eso66q7XLDM&t=1s

 

https://www.youtube.com/watch?v=zn9M1BADSpw

 

Zajęcia z wychowawcą

 

Temat: Jak trenować pozytywne myślenie

 

https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/jak-dbac-o-dobry-nastroj

 

Geografia ( wtorek)28.04.2020r

 

Temat: Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi. Cele: - poznaję środowisko przyrodnicze i położenie Litwy i Białorusi, - poznaję walory przyrodnicze i kulturowe tych państw.

 

Proszę obejrzeć lekcję na  https://youtu.be/kk8zn0Lar90  Temat w podręczniku znajduje się na  str. 147 – 151.  Na poprzedniej lekcji wspomniałam, że te dwa tematy będą w pewnych elementach łączyły się ze sobą. Proszę, by uczeń  wykonał w zeszycie pracę domową na wybrany temat  z podanych poniżej:

 

 1. Kulturowe atrakcje Czech.    2. Słowacja – kraj turystyki związanej ze środowiskiem przyrodniczym.   3. Atrakcje turystyczne Litwy.   4.  Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Białorusi.

 

Można skorzystać z różnych źródeł informacji. Opis powinien zawierać: krótką informację o położeniu państwa, rozbudowany opis atrakcji turystycznych wybranego państwa oraz bibliografię. Zdjęcie lub skan wykonanej pracy należy przesłać na maila ewaguz1@o2.pl  do dnia 04.05.2020.

 

Geografia ( czwartek) 30.04.2020r

 

Temat: Ssaki - ewolucja. Cele: - poznaję pochodzenie i zmiany u ssaków podczas ich ewolucji.

 

Proszę obejrzeć dwa krótkie filmy  Film I  https://youtu.be/lHZgYEySe60   Film II    https://youtu.be/pwdcVU0zau8

 

Wykonaj notatkę w zeszycie z obejrzanych filmów. Proszę nie wysyłać na maila, pracę sprawdzę po powrocie do szkoły.

 

Matematyka

 

27.04.2020

 

Temat: Równania z jedną niewiadomą.

 

Cel: Poznasz definicję równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.

 

Obejrzyj film: https://epodreczniki.pl/a/film/D6TceWZyr .

 

Rozwiąż ćwiczenia na stronie: https://epodreczniki.pl/a/cwiczenia/DPHARUu7q.

 

Poprawa sprawdzianu 29.04.2020 o godz. 10.

 

28.04.2020

 

Temat: Zapisywanie równań.

 

Cel: Dowiesz się, jak zapisać treść zadania za pomocą równania.

 

Obejrzyj film:

 

https://pistacja.tv/film/mat00372-zapisywanie-wyrazen-za-pomoca-rownan?playlist=281

 

Rozwiąż zadania 1/2/3/4/5 str. 194-196.

29.04/30.04.2020

 

Temat: Liczba spełniająca równanie.

 

Cel: Dowiesz się, kiedy liczba jest rozwiązaniem równania.

 

Obejrzyj film: https://pistacja.tv/film/mat00382-liczba-spelniajaca-rownanie?playlist=281

 

Rozwiąż zadania 1/2/3/4/5/6/7/8/(9/10-dla chętnych) str. 198-199.

 

Dodatkowe zadania znajdziesz w ćwiczeniach.

 

Język polski

 

27 IV - 30 IV - w tym tygodniu przeczytajcie trzy przypowieści i wykonajcie ćwiczenia, które są pod tekstami: Miłosierny Samarytanin, Przypowieść o talentach, Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych (podr. str.252 - 256).

 

Na maila przyślijcie wypracowanie (ok. 100 słów) - Dlaczego niektórzy nie wykorzystują swoich możliwości? albo Na co należy zwracać uwagę, aby nie przeoczyć w życiu tego, co jest istotne?

 

Mam nadzieję, że czytacie "Sposób na Alcybiadesa"

 

 

 

Język niemiecki   gr. I    29.04.2020r.

 

Thema: Was tut dir weh? Co ci dolega?           

 

Cel: poznam nazwy części ciała .

 

Narysuj siebie i zaznacz wymienione części ciała na rysunku  ale w języku niemieckim.Te części musisz zaznaczyć: (głowa, włosy,ucho,oko, nos, usta, szyja, ręka,  palec, brzuch, noga,stopa).

 

Obejrzyj https://www.youtube.com/watch?v=W2DcKRuYpDs

 

Prosiłabym o przesłanie zdjęcia na maila bbogucka76@gmail.com , wtedy będę mogła ocenić pracę .

 

Historia

 

Temat: Akcja „Żonkile” . 28.04

 

19.04.1943 r. miało miejsce powstanie w getcie w Warszawie. W ramach włączenia się w akcję „Żonkile” obejrzyjcie film Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943 link poniżej:

 

https://www.youtube.com/watch?v=MI3bEHjhYds

 

Temat:  Rewolucja francuska. 29.04

 

Cel- poznam sytuację polityczną, gospodarczą i społeczną Francji przed wybuchem rewolucji

 

Przeczytam temat w podręczniku na str. 184-185 i krótko opiszę w zeszycie sytuację polit., gosp. i społeczną ( 3 stany i ich charakterystyka) we Francji  przed wybuchem rewolucji. Zdjęć nie przesyłacie, lekcja obejmuje 2 jednostki lekcyjne.

 

Język angielski

 

Zdjęcia notatek oraz zadań wykonanych w zeszycie i ćwiczeniach po każdej lekcji przesyłamy na email marta.pyzio@gmail.com

 

 

 

(27.04 poniedziałek) Subject: Gotowanie- wprowadzenie słownictwa- lekcja o 12

 

Cel: poprawnie rozmawiać o gotowaniu

 

1.Przepisz i przetłumacz słówka 3/81

 

2.Zapisz do zeszytu w jednej kolumnie przykładowe użycie tych czasowników 3/81, czyli chop the onions, beat the eggs, itd.

 

3.Zapisz i przetłumacz słówka 5/81 praz ułóż z nimi zdania.

 

4.Poćwicz słówka: https://quizlet.com/_8c3a7p?x=1qqt&i=c4zg1

 

Ucz się poprzez: Fiszki, Ucz się, Pisanie, Ćwiczenie, Test, Dopasowania

 

5.Wykonaj zadania z ćwiczeń strona 50

 

 (29.04 środa) SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z ROZDZIAŁU 4- o 11

 

Religia  

 

T: Bóg jest dla mnie najważniejszy jak dla bł. Karoliny Kózkównej. 

 

Na podstawie tekstu zamieszczonym w podręczniku na str.195-196 opisz życie Karoliny Kózkówny. 

 

T: Wyznaję wiarę w Pana Jezusa jak bł. Jose Sanchez del Rio. 

 

Na podstawie tekstu str.190-200 napisz życiorys Jose Sanchez del Rio. 

 

T: Poznaję Boga przez naukę jak św. Edyta Stein. 

 

Streść życiorys św. Edyty Stein str.201-203. 

 

T: Jestem apostołem na wzór św. Maksymiliana Kolbe. 

 

Przeczytaj i napisz życiorys św. Maksymiliana str.204-205 i odpowiedz na pytanie: Kim jest Apostoł? str.206. 

 

 

 

Tematyka lekcji  od 20.04.2020 do 24.04.2020

Proszę pracować zgodnie z tygodniowym planem lekcji umieszczonym na stronie

Plastyka   20.04.2020

Temat: Wirtualne zwiedzanie.

Wybierz się na wirtualny spacer do muzeum

https://kukulturze.pl/utknales-w-domu-te-12-slynnych-muzeow-oferuje-wirtualne-spacery/

Technika 21.04.2020

W ramach lekcji sprawdzającą wiedzę  wykonaj zadnia -  karta pracy w załączniku i odeślij  wypełnioną kartę(można wypełnić w programie Word i odesłać , wydrukować- wypełnić długopisem - wysłać zdjęcia, napisać odpowiedzi w zeszycie-bardzo proszę wyraźnie pisać-  i przysłać zdjęcia)  do  godz. 17.00  21.04.2020 na adres atenakenaj@gmail.com

  karta_pracy_kl_vi.doc załącznik

w pdf   karta_pracy_kl_vi.pdf

Informatyka gr.I   22.04.2020 i gr. II 24.04.2020

Temat: Bezpieczne pobieranie informacji oraz plików ze źródeł internetowych.

https://epodreczniki.pl/a/bezpieczne-pobieranie-informacji-oraz-plikow-ze-zrodel-internetowych/DSYnyfSNb

Zapoznaj się z tematem i wykonaj ćwiczenia.

Muzyka

Style muzyki młodzieżowej (kontynuacja lekcji z poprzedniego tygodnia) https://epodreczniki.pl/b/style-muzyki-mlodziezowej-czi/P6Ad8eiOI

Matematyka

 

Lekcja 3/4

Temat: Przekształcanie wyrażeń algebraicznych.

Obejrzyjcie film na stronie internetowej:

https://pistacja.tv/film/mat00352-jednomiany-definicja-i-przyklady?playlist=109

Rozwiążcie zadania 5/6/7/8/9  str.191.

Lekcja 5/6

Temat: Zapisywanie treści zadań za pomocą wyrażeń algebraicznych.

Rozwiążcie zadania 11/12/13/14/15 str.191-192.

 

Wychowanie fizyczne

 1. 1.      TematZawodowy idol – Czy płotki biegają przez płotki?

https://www.akademiapolska.pl/blog/blog-krzysztofa-baczkowskiego/10-cech-doskonalego-instruktora-trenera

 

 1. 2.      Temat (na trzy jednostki lekcyjne): Sami potrafimy kontrolować i oceniać swoją sprawność  fizyczną.    Indeks Sprawności Fizycznej K. Zuchory

http://www.gimpszow-sport.vot.pl/files/isf_zuchory.pdf

Zajęcia z wychowawcą

 1. 1.      Temat: Nie tylko czas leczy rany- grupa zawodów medycznych.
 2. 2.      Temat: Jak kreatywnie spędzać wolny czas w domu.

https://miastodzieci.pl/czytelnia/domowa-kwarantanna-nie-musi-bolec-sprawdzone-sposoby-na-zabawy-z-dziecmi-w-domu/

Język angielski

LEKCJA ONLINE piątek 11:00-12:00 [ZOOM]

KONSULTACJE piątek 12:00-13:00

Zdjęcia notatek oraz zadań wykonanych w zeszycie i ćwiczeniach po każdej lekcji przesyłamy na email marta.pyzio@gmail.com

SPRAWDZIAN w środę 29.04.2020

(20.04 poniedziałek) Subject: Czas Past Simple i Past Continuous- ćwiczenia

Cel: poprawnie stosuję poznane dwa czasy przeszłe

1.Przeczytaj https://www.ingless.pl/artykul/poznaj-roznice-pomiedzy-past-simple-i-past-continuous/

2.Wykonaj http://testyourenglish.pl/Test/212/past-simple-i-past-continuous-dla-poczatkujacych#.Xpi39f0zbX4  

oraz  https://www.e-ang.pl/test,13,Past-Simple-vs-Past-Continuous-IV.html

3. Ułóż w zeszycie zdania w dwóch czasach z podanymi czasownikami: drink/come, phone/watch, arrive/work, run/broke, dance/see, talk/take a photo, np.:

I was drinking coffee, when mu grandma came.

 

 (22.04 środa) Subject: Ćwiczenia leksykalne i gramatyczne

Cel: powtarzam dotychczasową wiedzę

1.Zapisz do zeszytu całe zadania 1,2,3,4,5,8/62

2.Wykonaj zadania w ćwiczeniach 38-39

 

(24.04 piątek) Subject: Czytanie tekstów i tworzenie wypowiedzi pisemnej

Cel: doskonalę umiejętność rozumienia tekstu i tworzenia wypowiedzi pisemnej

1.Przeczytaj tekst 9/63 i ustnie wykonaj zadanie 10/63

2.Wykonaj zadania w ćwiczeniach strona 1-5/40 oraz 7/41

Geografia ( wtorek) 21.04.2020r

Temat: Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji.  Cel: - poznaję środowisko przyrodnicze i położenie Czech i Słowacji, - poznaję walory przyrodnicze i kulturowe tych państw jako atrakcje turystyczne . Należy przeczytać informacje ze str. 140 – 144 z podręcznika. Następnie proszę, by uczeń  opisał w zeszycie położenie, powierzchnię, stolicę i język urzędowy Czech i Słowacji ( ze stron 138 – 139). Zapraszam do Skalnego Miasta w Czechach  https://youtu.be/LJ3YSER6l3U  Proszę tego tematu nie przysyłać na maila. Tematyka tej lekcji będzie ściśle łączyła się z następną lekcją.

Biologia ( czwartek)  23.04.2020r

Temat: Przegląd i znaczenie ptaków.  Cel: - poznaję różnorodność w świecie ptaków, - poznaję znaczenie ptaków

Ostatnio oglądaliście film przybliżający tematyką dzisiejszej lekcji. Proszę przeczytać informacje ze str. 125 – 130 z podręcznika. Następnie proszę, by uczeń  opisał w zeszycie zadanie 2 i 3 ze stron 130. Proszę tego tematu nie przysyłać na maila. Po powrocie do szkoły sprawdzę zadania.

Język polski

20 kwietnia - "Pamiętniki Adama i Ewy" cd.

ćw. 4,5,6,7,8/247

Na maila proszę  przesłać ćw. 9/247.

21 kwietnia - Motywy biblijne

ćw. 1,2,3,4,5/250

22 kwietnia - Motywy biblijne cd.

ćw. 6,8,9/250, dla chętnych 7/250 - można przesłać na mojego maila na ocenę bardzo dobrą lub celującą

 23 kwietnia - Przypowieść o siewcy

ćw. 1,2,3,4/251, dla chętnych opis obrazu van Gogha "Siewca" str. 251

24 kwietnia - Przypowieść o siewcy cd.

ćw. 5,6,7,8/252

Proszę czytać lekturę 'Sposób na Alcybiadesa" (tekst w internecie)

Historia

Temat: Utrwalenie wiadomości z działu  „Upadek Rzeczypospolitej”. 21.04

Wykonam zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 92-93.

Temat: Sprawdzenie wiadomości z działu „Upadek Rzeczypospolitej”. 22.04

W ramach zadań sprawdzających wiadomości  przygotuję krzyżówkę – pytania i odpowiedzi. Krzyżówka ma być wypełniona. Hasło -Upadek Polski.  Termin do 24.04

Język niemiecki    gr.I    22.04.2020r.    gr.II  24.04.2020r.

Thema: Was tut dir weh? Co ci dolega?              (na 2 godz. lekcyjne)

Cel: poznam nazwy części ciała .

Narysuj siebie i zaznacz wymienione części ciała na rysunku  ale w języku niemieckim.Te części musisz zaznaczyć: (głowa, włosy,ucho,oko, nos, usta, szyja, ręka,  palec, brzuch, noga,stopa).

Obejrzyj https://www.youtube.com/watch?v=W2DcKRuYpDs

Prosiłabym o przesłanie zdjęcia na maila bbogucka76@gmail.com , wtedy będę mogła ocenić pracę (termin do 25.04.2020r.).

 Nauczyciel świetlicy jest do dyspozycji dzieci i rodziców pod adresem e-mail j.chomiuk@wp.pl . Zapraszam uczniów do pisania o swoich problemach i spostrzeżeniach. Polecam strony z łamigłówkami, które umilą wam cza

Strony internetowe dla klas VI-VIII

https://www.youtube.com/watch?v=YYZGSqjp114

https://www.youtube.com/watch?v=BGbfnrRs4aQ

Tematyka lekcji  od 15.04.2020 do 17.04.2020

Proszę pracować zgodnie z tygodniowym planem lekcji umieszczonym na stronie

 

Muzyka

Style muzyki młodzieżowej

 

https://epodreczniki.pl/b/style-muzyki-mlodziezowej-cz-ii/Pe3KL5sIp

 

Biologia ( czwarte) 16.04.2020r

 

Temat: Ptaki – film przyrodniczy.

 

Cel: - poznaję zróżnicowanie ptaków w przyrodzie.

 

W ramach dzisiejszej lekcji obejrzymy film „ Życie lasu – ptaki”  na stronie https://youtu.be/6iIPyW59Sfk  Tematyka tej lekcji będzie ściśle łączyła się z następną lekcją więc proszę obejrzeć cały film.

 

 Język niemiecki

 

gr.I   ( 15.04.2020r. , 22.04.2020r.)

 

gr.II  ( 17.04.2020r. , 24.04.2020r.)

 

Thema: Was tut dir weh? Co ci dolega?              (na 2 godz. lekcyjne)

 

Cel: poznam nazwy części ciała .

 

Narysuj siebie i zaznacz wymienione części ciała na rysunku  ale w języku niemieckim.Te części musisz zaznaczyć: (głowa, włosy,ucho,oko, nos, usta, szyja, ręka,  palec, brzuch, noga,stopa).

 

Obejrzyj https://www.youtube.com/watch?v=W2DcKRuYpDs

 

Prosiłabym o przesłanie zdjęcia na maila bbogucka76@gmail.com , wtedy będę mogła ocenić pracę (termin do 25.04.2020r.).

 

Wychowanie fizyczne

 

Temat: Choroby cywilizacyjne- otyłość.

 

https://www.youtube.com/watch?v=lgpYz0VqSOU

 

Temat (na cztery jednostki lekcyjne): Sami potrafimy kontrolować i oceniać swoją sprawność  fizyczną.    Indeks Sprawności Fizycznej K. Zuchory

 

http://www.gimpszow-sport.vot.pl/files/isf_zuchory.pdf

 

Język polski

 

15 kwietnia - "Człowiek żeby patrzał"

 

ćw. 1,2,3,4,5,6/242

 

16 kwietnia - Książka nad książkami

 

ćw. 1,2/243, 3,4,5,6,7/244

 

17 kwietnia - Pamiętniki Adama i Ewy

 

ćw. 1,2/246, 3,4/247

 

Historia

 

Temat: Czy król Stanisław August zdradził Polskę?15.04

Cel: Zastanowię się nad oceną postępowania króla Stanisława

 

Przeczytam temat w podręczniku na str. 180-181 i wykonam zadania 1-4 w zeszycie ćwiczeń na str.90-91.

 

Proszę o przesłanie zdjęć wykonanych zadań do  17. 04 na adres kozak.kolodziej@vp

 

Matematyka

Lekcja 1/2

Temat: Upraszczanie wyrażeń algebraicznych.

Zapoznajcie się z tekstem na str. 188 „Upraszczanie wyrażeń algebraicznych” lub zobaczcie film:

https://pistacja.tv/film/mat00359-suma-algebraiczna-wprowadzenie?playlist=156

Rozwiążcie zadania 1/2/3/4  na str.190

 

Informatyka  gr.I - 15.04.2020 i gr.II – 17.04.2020

Temat: Ćwiczymy kodowanie.

Wykonaj   dwie lekcje  z kursu  3 strona  https://studio.code.org/s/course3


Język angielski

 (15.04.2020 ) Subject:  Wyrażanie współczucia

Cel: potrafię wyrażać współczucie

 1. Przeczytaj dialog z podręcznika strona 58
 2. Przepisz do zeszytu zwroty z tabelki 2/58 i przetłumacz je korzystając ze słownika strona 61.
 3. Przeczytaj dialog 3/58, przetłumacz go ustnie i zapisz uzupełniony do zeszytu
 4. Napisz własne dialogi korzystając z podanych informacji z 4/58
 5. Wykonaj zadań z ćwiczeń strona 35

 

 (17.04 piątek) Subject: Opowiadanie

Cel: potrafię napisać opowiadanie z zastosowanie dwóch czasów przeszłych: Past Simple i Past Continuous

 1. Przeczytaj przykładowe opowiadanie 5/60
 2. Zapisz do zeszytu następująca notatkę:

Opowiadanie z zastosowaniem dwóch czasów przeszłych

paragraph 1: Ustal czas i miejsce akcji, opisz co ty robiłeś zanim coś się wydarzyło, opisz co robili inni  (zastosuj czas Past Continuous)

paragraph 2: Opisz co następnie się wydarzyło i co się działo (zastosuj czas Past Simple i Past Continuous)

paragraph 3: Opisz konsekwencje poprzednich wydarzeń i twoje uczucia (zastosuj czas Past Simple)

 1. Jeszcze raz przeczytaj opowiadanie 5/60 i porównaj jego elementy z notatką w zeszycie.
 2. Przeczytaj opowiadanie z ćwiczeń 4/37
 3. Uzupełnij tekst 4/37
 4. Napisz do zeszytu własne opowiadanie o zwierzątku przyniesionym przez nauczyciela do szkoły. Wykorzystaj słówka podane w 5/37, a jako wzór do napisania swojego opowiadania użyj opwiadanie 4/37.
 5. Chętni piszą dodatkowo kolejne opowiadanie opisując jakieś śmieszne wydarzenie, które niedawno miało miejsce.
 6. Pamiętaj o 3 akapitach.

 

Zdjęcia notatek oraz zadań wykonanych w zeszycie i ćwiczeniach po każdej lekcji przesyłamy na email marta.pyzio@gmail.com

LEKCJA ONLINE piątek 11:00-12:00 [ZOOM]

KONSULTACJE piątek 12:00-13:00 [zainteresowani uczniowie zgłaszają potrzebę konsultacji do godziny 11:45 pisząc email o temacie „konsultacje, nazwisko ucznia”]

Religia
Temat:Święta Siostra Faustyna Kowalska.
Na stronie Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia proszę zapoznać się z biografią Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej i na podstawie tych informacji opisać jej życie.

 

Tematyka lekcji  od 06.04.2020 do 08.04.2020

Proszę pracować zgodnie z tygodniowym planem lekcji umieszczonym na stronie

Klasa VI

Wychowanie fizyczne

1.  Wykonujemy ćwiczenia kształtujące sylwetkę.

https://wordwall.net/pl/resource/946358/wychowanie-fizyczne/lekcja-wf-

 1. Poznajemy formy aktywności fizycznej, które służą hartowaniu organizmu.
 2.  Wykonujemy  ćwiczenia kształtujące sylwetkę.

https://crl.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/Zadanie-4-Sport-to-zdrowie.pdf

Język niemiecki

08.04.2020r.

Thema: Die Kleidung –Ubrania

Cel: będę potrafił nazywać garderobę w języku niemieckim.

Proszę obejrzeć:

https://www.youtube.com/watch?v=CsMp_D2huK0

Geografia ( wtorek)07.04.2020r

Temat: Zmiany w przemyśle Niemiec.

Cel: - poznaję środowisko i zasoby naturalne Niemiec, - poznaję rolę przemysłu w niemieckiej gospodarce oraz zmiany w przemyśle na przykładzie wybranego okręgu.

Należy samodzielnie przeczytać informacje ze str. 130 – 135 z podręcznika. Następnie proszę, by uczeń  wykonał w zeszycie  polecenie 1 ze str. 135 – proszę nie przysyłać na maila.                Polecam lekcję na YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=-dTBUppCq1Y

Życzę Wam wszystkim zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.

Muzyka

Tańce i folklor różnych narodów

Wykonajcie polecenia od 1 do 5 z lekcji 

https://epodreczniki.pl/a/sprawdzian-wiedzy-cz-4---tance-i-folklor-roznych-narodow/D11C2psXQ

i odeślijcie na adres  gosia_1979@poczta.onet.pl

Będą oceny

Język polski

klasa VI

6 IV - Sprawdzian (tekst prześlę mailem, proszę o odpowiedź tego samego dnia).

7 IV - A było to dobre

Opisz obraz lub wykonaj ćwiczenia na str.237.

8 IV - Stworzenie świata

ćw. 1,2,3/240 i 7/241

Religia

Temat:Święta Zmartwychwstania Pańskiego.

Narysuj i opisz najważniejsze zwyczaje i tradycje Świąt Wielkanocnych.

Weź udział we Mszy Świętej (Triduum Paschalne i Święta Wielkanocne)w łączności z papieżem Franciszkiem wykorzystując mass-media.

Historia

7.04 Temat: Powstanie kościuszkowskie.

Cele – poznam datę i przyczyny wybuchu powstania kościuszkowskiego

- wyjaśnię, kim byli Wojciech Bartos i Jan Kiliński

- omówię przebieg walki polsko-rosyjskiej w 1794 roku – bitwa pod Racławicami, Maciejowicami

8.04 Temat: Trzeci rozbiór Polski.

Cele – poznam przyczyny rozbiorów Polski

-  wymienię ziemie, które  utraciliśmy w 3 rozbiorze Polski

Proszę przeczytać temat w podręczniku i wykonać krótką notatkę do zeszytu na podstawie celów lekcji (jeszcze nie robimy zadań w zeszycie ćwiczeń)

Technika 07.04

Temat: Elementy elektroniki – podsumowanie.

Cele:- podaje przykłady elementów elektronicznych,

-   rysuje symbole i omawia przeznaczenie elementów elektronicznych            

Utrwal wiadomości od str.54 do końca działu. Wykonaj w zeszycie ćwiczenia1,2,3 str. 64 – To umiem! Podsumowanie. Wykonaj zdjęcie zadań i prześlij na adres email atenakenaj@gmail.com  W przypadku pytań  lub  trudności proszę o kontakt na podany adres email. W temacie wiadomości wpisz: imię  nazwisko i klasę np. Jan Kowalski kl VI. Termin 8.04.2020

Informatyka gr I 08.04

Proszę zapoznać się  z tematem

https://epodreczniki.pl/a/pojecie-sieci-komputerowej/DHSWzgeS

i zanotować w zeszycie najważniejsze informacje.  Informacja dla spóźnialskich: Proszę o przysłanie  projektów  wykonanych na platformie Scratch  na adres: atenakenaj@gmail.com W temacie wpisz imię, nazwisko i klasę.

Plastyka 06.04

Temat: Tradycje wielkanocne.

Cel: - wykonam kartkę wielkonocną lub stroik

Wykonaj kartkę lub stroik wg filmików  https://www.youtube.com/watch?v=uI_jMWDQkL4

https://www.youtube.com/watch?v=7kNWvwpr_ZM

lub autorskiego pomysłu. Zrób zdjęcie i prześlij na adres: atenakenaj@gmail.com do 8.04.2020

 

Matematyka

Zapoznajcie się z tematem „Wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych” str.185,

 rozwiążcie zad.1/3  str.186.

Język angielski

Wykonane zadania (notatki w zeszycie) przesyłamy na email sp.abramow8@wp.pl lub marta.pyzio@gmail.com

Subject: Opisuję moją niesamowitą przygodę.

Cel: potrafię opisać to, co zrobiłem stosując czas Past Simple oraz co robiłem stosując czas Past Continuous

 1. Poznaliście już dwa czasy przeszłe. Czas Past Simple służy do opisu tego, co się wydarzyło, np. Ja pojechałem…, a czas Past Continuous do opisu tego, co się działo, np.: Ja jechałem….

Waszym zadaniem jest wymyślenie i opisanie krótkiej przygody, która mogłaby się wydarzyć, gdybyście nie siedzieli w domu. Wyobraźcie sobie, że w minionym tygodniu wyjechaliście na daleko od domu i działo się tam wiele niesamowitych rzeczy. Zdania układacie w obu czasach.

 1. Przykładowy początek opisu przygody: Last week I went on one day trip with my parents. My dad was driving a car when we saw something strange. Dad stopped the car....
 2. Na opisy czekam do 8 marca.

Subject: Easter

Cel: znam słówka związane z Wielkanocą

 1. Wyszukaj minimum 15 słówek związanych z Wielkim Tygodniem i z Wielkanocą. Zapisz je wraz z tłumaczeniami do zeszytu. Następnie napisz zdania z tymi słówkami opisujące Wielki Tydzień i Wielkanoc rok temu. Co wtedy robiłeś?
 2. Wymowę słówek sprawdź na https://www.diki.pl/

Tematyka lekcji  od 25.03.2020 do 03.04.2020

Proszę pracować zgodnie z tygodniowym planem lekcji umieszczonym na stronie

Wychowanie fizyczne

Bardzo proszę o codzienną gimnastykę, zajęcia ruchowe jeśli jest to możliwe na świeżym powietrzu w obrębie swojej posesji pod nadzorem dorosłych.

Pomocne mogą być strony Internetowe: WF online w domu ćwiczenia ruletka

i  WF online w domu rozciąganie  ruletka.

 

Matematyka

Zapoznajcie się z tematem „ Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych” str. 172.

Rozwiążcie zadania nr 1, 2, 3, 6.

Pytania i czytelne rozwiązanie zadania 6 przesyłajcie na adres: halinagrygiel@wp.pl

Muzyka

SZKOŁY NARODOWE W MUZYCE

https://epodreczniki.pl/b/muzyka-norweska-z-edwardem-griegiem-w-tle/PXOFLV9rH

Język niemiecki

Gr I-25.03.2020r. 1.04.2020r.

Gr II-27.03.2020r. 3.04.2020r.

Thema : Frohe Ostern. Wesołych Świąt Wielkanocnych.

Cel: poznam zwyczaje wielkanocne  w Niemczech

Przepisz do zeszytu i postaraj się zapamiętać .

Krótkie życzenia wielkanocne po niemiecku z tłumaczeniem

Frohe Ostern! – Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Frohes Osterfest! – Szczęśliwych Świąt Wielkanocnych!

Herzliche grüße zu Ostern! – Serdeczne życzenia z okazji Wielkanocy!

Frohes und gesundes Osterfest! – Wesołych i zdrowych Świąt Wielkanocnych!

Schöne und ruhige Osterzeit! – Pięknej i spokojnej Wielkanocy (Czasu Wielkanocy)!

 

Wykonaj kartkę świąteczną z życzeniami po niemiecku( podane powyżej). Forma dowolna, wykorzystaj to, co masz w domu np. kredki, flamastry i kartkę –narysuj symbole świąt z życzeniami na pierwszej stronie kartki.

 Termin wykonania pracy do 5 kwietnia.

Możecie obejrzeć sobie prezentację: https://slideplayer.pl/slide/809722/ o zwyczajach wielkanocnych w Niemczech.

Prosiłabym o przesłanie zdjęcia na maila bbogucka76@gmail.com , wtedy będę mogła ocenić pracę. Oczywiście jeżeli będziecie mogli wysłać. W razie pytań proszę pisać na maila.

 Jeżeli chcecie (ale nie musicie) możecie wysłać zdjęcia również  mini -plakatu, który mieliście zadany wcześniej. Pozdrawiam.

Informatyka

 (2 godziny lekcyjne) od 25.03.2020 do 03.04.2020

Proszę o wykonanie autorskiego projektu na platformie  https://scratch.mit.edu  na podstawie samouczka  „Stwórz historię”. Następnie proszę o udostępnienie projektu, skopiowanie linku z paska adres i przysłanie na adres atenakenaj@gmail.com

Proszę również przesłać link z poprzedniej pracy.

W razie problemów czy trudności z wykonaniem zadań proszę pisać na podany adres email. W temacie emaila proszę wpisać swoje imię i nazwisko oraz klasę

np. Jan Kowalski kl6

Termin przysłania prac do 07.04.2020

Instrukcja udostępniania prac i kopiowania linku znajduje się w adresie poniżej

https://drive.google.com/file/d/1AikyK482uC3yz7rOV3loptNjO-DNkB0V/view?usp=sharing

Dodatkowe informacje  znajdują się w linku poniżej

https://docs.google.com/document/d/1IGb2ixIxQirJU6zz74VC_sqmvxT3pJA_2g-eSloTTgg/edit?usp=sharing

 

Plastyka

od 25.03.2020 do 03.04.2020

Zapoznaj się z tematem lekcji

Pracownia grafiki warsztatowej w twoim domu.

https://epodreczniki.pl/a/pracownia-grafiki-warsztatowej-w-twoim-domu/D9nE6HcWN

Zadania do wykonania w domu

 Wykonaj ćwiczenia na stronie  internetowej oraz zaprojektuj na formacie A3 bloku rysunkowego -Bilet na wyprawę  w kosmos opis wykonania str.65 podręcznik do plastyki, tusz zastąp czarną farbą plakatową . Pracę należy przynieść na lekcję  jak wrócimy do szkoły.

Dodatkowe informacje do pracy plastycznej znajduję się w linku poniżej

 https://docs.google.com/document/d/1xMxRglozq0UqzrJ-ivDv6hVfwctgBQ_jvcTOVpCZbpA/edit?usp=sharing

W przypadku trudności proszę o kontakt na adres atenakenaj@gmail.com

Technika

od 25.03.2020 do 03.04.2020

Zapoznaj się z tematem lekcji

Wyzwanie: sprzątanie!

https://epodreczniki.pl/a/wyzwanie-sprzatanie/DmZ6CKJwa

i wykonaj ćwiczenia do tematu na stronie internetowej.

Adres email do kontaktu atenakenaj@gmail.com

Język polski

Zadania na tydzień (od 25 marca do 1 kwietnia)

 

Temat I: Jak łączą się wyrazy w zdaniu – utrwalenie wiadomości (podr. Str. 229-231).

 

Utrwalcie sobie ten temat, wykonując zadania z ćwiczeń.

 

Temat II: Przecinek w zdaniu pojedynczym-przypomnienie wiadomości (podr. Str. 232-233).

Ćw. 1/232, 2,3,4/233

 

Temat III: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału 5 (podr. Str. 235-236).

Ćw. 1,2,3,4,5,6,7,8,9/236

 

Na mojego maila: bozena.rojek66@gmail.com proszę przesłać ćw. 9/236. Sprawdzę je i odeślę swoje uwagi. Sprawdzian po rozdziale 5 zrobimy w podobny sposób.

 

Temat IV: Opis obrazu (podr. Str. 237)

Opisz obraz ze str 237 lub wykonaj ćwiczenie 1,2,3,4/237.

 

Temat V: Stworzenie świata (podr. Str. 238-240).

Ćw.. 1/240

Historia

 Temat: Pierwszy rozbiór Polski.

Cel: poznam okoliczności pierwszego rozbioru Polski

Proszę o przeczytanie materiału z podręcznika ze stron158- 162 i przygotowanie notatki wg pytań. Pamiętaj, notatka powinna być krótka i zwięzła.

1.Wymienię reformy przeprowadzone przez Stanisława Augusta.

2. Wyjaśnię, dlaczego doszło do konfederacji barskiej i podam jej skutki.

3. Podam datę i wymienię tereny, które Polska utracił w wyniku I rozbioru.

Obejrzyj film - Jan Matejko- Rejtan

www.youtube.com/watch?v=tWoiHTsKVUY

Temat: Kultura polskiego oświecenia.( 2 lekcje)

Cel – omówię rozwój oświecenia w Polsce

Proszę o przeczytanie materiału z podręcznika ze stron163- 168 i przygotowanie notatki wg pytań. Pamiętaj, notatka powinna być krótka i zwięzła.

1 .Wymienię najwybitniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia i ich dzieła.

2. Opiszę wkład Króla Stanisława w rozwój polskiej kultury.

3 Opiszę zmiany, jakie w polskim szkolnictwie wprowadziła  Komisja Edukacji Narodowej.

Obejrzyj krótką prezentację-  Oświecenie w Polsce

www.youtube.com/watch?v=EHJhWhq-ttA

Temat: Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja.

Cel- poznam okoliczności uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji

Proszę o przeczytanie materiału z podręcznika ze stron169- 173 i przygotowanie notatki wg pytań. Pamiętaj, notatka powinna być krótka i zwięzła.

1 Wymienię reformy Sejmu Wielkiego.

2 Wymienię najważniejsze postanowienia Konstytucji 3 Maja, podam datę jej uchwalenia.

3 Wyjaśnię, dlaczego zawiązano konfederację targowicką.

4 Podam datę 2 rozbioru Polski i wymienię ziemię, które utraciliśmy na rzecz zaborców.

Proszę także o wykonywanie zadań z zeszytu ćwiczeń dotyczących w/w tematów. Proszę o skany lub zdjęcia notatek i przynajmniej po 1 stronie z zeszytu ćwiczeń dotyczącej w/w lekcji i przesłanie na adres kozak.kolodziej @vp.pl

Termin do 3 kwietnia.

Proszę o kontakt w przypadku jakichkolwiek problemów.

Biologia ( czwartek) 26.03.2020r

Temat: Powtórzenie wiadomości „Kręgowce zmiennocieplne”.

W ostatniej informacji prosiłam o  nauczenie się o powtórzenia „ Kręgowce zmiennocieplne”

Proszę o  wykonanie pisemnie w zeszycie przedmiotowym do dnia 01.04.2020 r: 
-wypisz  i opisz w zeszycie cechy budowy jako przystosowania ryb do życia w wodzie,
-wypisz  przystosowania płazów do dwóch środowisk życia,

- porównaj narządy oddechowe płazów,
Poniżej umieściłam linki do krótkich filmów dot. Płazów, ryb i gadów:

https://www.youtube.com/watch?v=1Apstba5eD8,

https://www.youtube.com/watch?v=EZ8LC4EjG80,

https://www.youtube.com/watch?v=GCfmGhWuEyQ

Zdjęcie lub skan wykonanej pracy należy przesłać na maila ewaguz1@o2.pl 

Jeżeli ktoś ma pytania lub problemy zdrowotne czy inne, które uniemożliwiają przesłanie w terminie zadań proszę skorzystać z kontaktu mailowego do mnie lub Messenger'a.  Polecam uczniom platformę udostępnioną dla uczniów   ebooki.nowaera.pl  oraz Epodreczniki.pl

 

Biologia ( czwartek) 02.04.2020r

Temat: Ptaki – kręgowce zdolne do lotu.

Cele: -poznajemy środowisko życia ptaków oraz ich charakterystykę, -poznajemy przystosowania ptaków do lotu oraz funkcje zyciowe

 Należy przeczytać informacje ze str. 119 – 124 z podręcznika. Następnie proszę, by uczeń  wykonał w zeszycie do dnia 08.04.2020:

-wyjaśnij termin stałocieplność,

- opisz przystosowania ptaków do lotu, wraz z oddychaniem ptaków,

- wypisz przykład ptaków gniazdowników i zagniazdowników i napisz na czym to polega

Polecam film   https://www.youtube.com/watch?v=tB16eyufy9E

Zdjęcie lub skan wykonanej pracy należy przesłać na maila ewaguz1@o2.pl

Geografia ( wtorek) 31.03.2020r

Temat: Powtórzenie wiadomości „ Gospodarka Europy”.

Cel: - powtarzamy wiadomości dotyczące gospodarki w Europie

W ostatniej informacji prosiłam powtórzenie wiadomości wykonując zadania powtórzeniowe ze stron127 i 128 Dzisiejsza lekcja pozwoli przybliżyć i usystematyzować wiadomości dot. tych zagadnień.

Proszę, by uczeń  wykonał w zeszycie do dnia 06.04.2020:

-wypisz po 3 cechy charakterystyczne dla rolnictwa Danii i Węgier

- porównaj wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w 3 wybranych państwach Europy

- Opisz 2 walory przyrodnicze i dwa walory kulturowe turystyczne w Europie ( użyj konkretnych przykładów)

Zdjęcie lub skan wykonanej pracy należy przesłać na maila ewaguz1@o2.pl Proszę o staranność prac ze względu na możliwość odczytania przez nauczyciela w celu wystawiania ocen. Pomocne również:  ebooki.nowaera.pl  oraz Epodreczniki.pl

 

Język angielski

 Instrukcje do kolejnych tematów będą pojawiały się równolegle z terminem lekcji.

Obie grupy realizują te same tematy i polecenia.

Pomocnym narzędziem w poprawnym opanowaniu wymowy jest elektroniczna wersja podręcznika „English Class”, dostępna na stronie https://edesk.pearson.pl/. Wystarczy się zarejestrować. W razie pytań na ten temat proszę o kontakt przez mój email sp.abramow8@wp.pl lub marta.pyzio@gmail.com

Wykonane zadania, w formie zdjęć, przesyłamy na jeden z podanych emaili.

Systematycznie pracujemy na Instaling.pl.

 

 


Subject:  Przedmioty przydatne w domu- wprowadzenie słownictwa.

Cel: -znam nazwy urządzeń elektrycznych

       - znam nazwy czynności związanych ze stosowaniem urządzeń

       - tworzę zdania opisujące korzystanie z urządzeń

 

 1. Zapisz do zeszytu słówka z tabelki 2/53 razem z polskim znaczeniem (tłumaczenia w słowniczku na stronie 61)

 2. Poćwicz słówka korzystając z https://quizlet.com/pl/484450252/useful-things-flash-cards/ Ucz się poprzez: Fiszki, Ucz się, Pisanie, Ćwiczenie, Test, Dopasowania

 3. Wykonaj zdania 3/53 i 8/53 zapisując je w całości do zeszytu

 4. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń 1,2,3,4/32

 

 

Subject: Harry grał w tenisa. Wprowadzenie czasu Past Continuous.

Cel:  znam zastosowanie i budowę czasu Past Continuous

        - potrafię tworzyć zdania w czasie Past Cont.

 

 1. Zapisz w zeszycie:

Czas Past Continuous stosujemy, gdy mówimy o czynnościach, które trwały w przeszłości.

 

Budowa zdania twierdzącego:

 

OSOBA  +    WAS/WERE     +  czasownik z końcówką –ING

 

I was watching TV yesterday evening.- Oglądałem telewizję wczoraj wieczorem.

 

Budowa zdania przeczącego:

 

OSOBA  +    WASN’T/WEREN’T     +  czasownik z końcówką –ING

 

We weren’t studying on Monday.- Nie uczyliśmy się w poniedziałek.

 

Budowa pytania:

 

WAS/WERE     + OSOBA  +  czasownik z końcówką –ING

 

Was I watching TV yesterday?- Czy oglądałem wczoraj telewizję?

 

Were we studying on Monday?- Czy uczyliśmy sie w poniedziałek?

 

 1. Zobacz https://www.youtube.com/watch?v=0q5gUvl1luU
 2. Wykonaj online http://www.angielski.slowka.pl/testy,czas-past-continuous-past-continuous-tense,t,179,977.html i https://www.e-ang.pl/test,119,Past-Continuous-I.html
 3. Przeczytaj dialog 1/54 (lub obejrzyj go przez edesk.pearson.pl)
 4. Zapisz w zeszycie w całości zadania z podręcznika 6,7,9/55
 5. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń 1,2,3,4,5/33.TEMATY NA TEN TYDZIEŃ

Subject: Jechałem do domu, kiedy padał deszcz

Cel: potrafię stosować czasy Past Continuous i Past Simple

1. Przeczytaj historyjke ze strony 56.

2. Zapisz w zeszycie:

Czas Past Continuous stosujemy, gdy coś działo się w przeszłosci.

I was cycling to school.- Jechałem do szkoły.

Rob and Millie were working.- Rob and Millie pracowali.

Czas Past Simple stosujemy, gdy coś wydarzyło się w przeszłości.

It started to rain.- Zaczęło padać.

They heard a noise.- Oni usłyszeli hałas.

Oba czasy można łączyć w jedno zdanie, gdy chcemy powiedzieć, że coś się wydarzyło, gdy coś się działo: I was cycling to school when it started to rain.- Jechałem do szkoły, kiedy zaczęło padać.

3. Wykonaj w zeszycie zadania 3/57 i 4/57 (zapisz je w całości).

4. Napisz 5 własnych zdań, łącząc Past Continuous i Past Simple słówkiem „when”

5. Wykonaj zadania w ćwiczeniach 1,2,3,4/34.

 

 

Subject: Przysłówki sposobu

Cel: znam zasady tworzenia przysłówków

    - tworzę zdania z przysłówkami

1. Zapisz do zeszytu:

Przysłówki opisują jak wykonywana jest czynność. Tworzymy je przez dodanie końcówki –ly do przymiotnika

patient (cierpliwy)- patiently (cierpliwie)

careful (ostrozny)- carefully (ostrożnie)

nice (miły, ładny)- nicely (mile, ładnie)

easy (łatwy)- easily (łatwo)

Wyjątki!

good (dobry)- well (dobrze)

fast (szybki)- fast (szybko)

2. Przepisz dialog i uzupełnij go 6/57

3. Napisz w zeszycie zdania z podanymi czasownikami i przysłówkami 7/57

4. Wykonaj ćwiczenia 5,6/34

 

 

Subject: Historia telefonu komórkowego-  odbiór tekstu czytanego

Cel: potrafię zrozumieć tekst o ważnym wynalazku

1.Przeczytaj tekst ze strony 59.

2. Wykonaj w zeszycie zadania do tekstu 2,3/59

3. Zapisz i przetłumacz słówka z ramki 4/59

4. Uzupełnij zdania słówkami i zapisz je do zeszytu 5/59

5. Ułóż własne zdania z nowymi słówkami (z 4/59) i poznanymi w tekście.

6. Wykonaj ćwiczenia ze strony 36.

 

 

Religia

Proszę w zeszycie napisać w formie  streszczenia, mapy myśli lub ilustracji  wykonanych dowolną techniką (wtedy zamiast zeszytu można wykorzystać kartony lub blok rysunkowy) 27 i 28 rozdział Ewangelii według Świętego Mateusza.

 

Pracę należy zachować do sprawdzenia.

Zachęcam do codziennej modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego prosząc o ustanie epidemii, modlitwę znajdziecie w książeczce do nabożeństwa.

Klasa VII

Muzyka– Faktura homofoniczna i polifoniczna na przykładzie pieśni i innych form wokalnych

https://epodreczniki.pl/b/faktura-homofoniczna-i-polifoniczna-na-przykladzie-piesni-i-innych-form-wokalnych/PODEwDokL

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASY 6-8

Powtórzenie wiadomości o budowie wiersza – J. Tuwim „Spóźniony słowik”

https://epodreczniki.pl/b/faktura-homofoniczna-i-polifoniczna-na-przykladzie-piesni-i-innych-form-wokalnych/PODEwDokL

Informatyka  gr I  08.06.2020  gr II  10.06.2020

Temat: Powtarzane poleceń – język Logo.

Zapoznaj się z tematem lekcji  -  podręcznika  str. 162 i wykonaj ćwiczenia zawarte w tym temacie . W przypadku trudności proszę pisać na adres atenakenaj@gmail.com

Wychowanie fizyczne

Temat: Doskonalimy rzut na bramkę z wyskoku. Cel: potrafię zadbać o bezpieczeństwo swoje i współćwiczących, umiem  wykonać rzut na bramkę z wyskoku, wiem jak mierzy się czas gry. https://ewf.h1.pl/student/?token=yNL9q1OFGx400lpkWVh2WfDSoArYwsqaReqmYOp0VGrrsRD7gU

Temat: Uczymy się rzutu na bramkę po przeskoku. Cel:  umiem wykonać rzut na bramkę po przeskoku, dbam o higienę osobistą, wiem co to jest przerwa na żądanie. https://ewf.h1.pl/student/?token=qHbAshvmw4CJa5BXWtlxms76guAiweDOBqn7kosbPWGAJBoM8x  

Temat: Doskonalimy prowadzenie piłki nogą na róże sposoby. Cel: stosuję technikę indywidualną, znam uproszczone przepisy gry w piłkę nożną. https://ewf.h1.pl/student/?token=LugbtqxLEpr3YfXRj7VwUgfdM3IoW4d57Itdn8aQQ1H3d05m6d

Historia

Temat: II Rzeczypospolita na arenie międzynarodowej. 08.06

Cel: scharakteryzuję politykę zagraniczną Polski w okresie międzywojennym.

Zapoznam się z treścią tematu na str. 260-263 i wykonam ćw. 2 i 3 ze str. 263 – podręcznik.

Biologia ( wtorek) 09.06.2020r

Temat: Anatomia człowieka- podsumowanie . Cel: -przedstawienie układów w organizmie człowieka jako „niezwykłej maszyny”. Proszę obejrzeć informacje na  https://youtu.be/r2tM3IBaCgg    Proszę w zeszycie jako podsumowanie opisać współpracę wybranych układów w ciele człowieka ( np. układ krwionośny z układem oddechowym: erytrocyty dzięki hemoglobinie przenoszą tlen do wszystkich komórek ciała.)   Będę prosiła wybranych uczniów o przysłanie pracy domowej. W razie pytań ewaguz1@o2.pl

Geografia ( wtorek ) 09.06.2020r

Temat:  Moja mała ojczyzna. Cel: poznajemy swój region- moją małą ojczyznę. Zapoznaj się tekstem  w podręczniku str. 206 – 209. Wykonaj w zeszycie zadanie 3 ze strony 209 ( ten plan ma być opisem, bez rysunku, weź pod uwagę swoją miejscowość lub cała gminę). Będę prosiła wybranych uczniów o przysłanie pracy domowej. W razie pytań ewaguz1@o2.pl

Język niemiecki   08.06.2020r. i 10.06.2020r.

Thema: Das kann ich schon. To już potrafię .

Cel: podsumuję wiadomości z rozdziałów 4,5,6

Podręcznik str. 48-80

Napisz po 5 skojarzeń (może być w formie słoneczka tak, jak robiliśmy na lekcjach) do   każdego ze słów :

die Tageszeiten,  Frühstück, Mittagessen, das Wetter, die Fahrzeuge.

Skojarzenia zapisz w zeszycie.

 

Religia

Temat:Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.

Zachęcam do udziału w procesji Bożego Ciała. Na str.173-175 znajdziecie informacje na temat Uroczystości Bożego Ciała, poszę się z nimi zapoznać.

Temat:Inkwizycja- prawda i mity.

Dowiedz się czym była inkwizycja i jak dzisiaj ocenia ją Kościół. str.135-137

Zeszyty do odebrania w szkole od poniedziałku 08.06.2020r. Na pierwszej stronie zeszytu znajduje się propozycja oceny na koniec roku.

Fizyka

(08.06) Temat:Zmiany stanów skupienia.

1.Obejrzyj film:https://www.youtube.com/watch?v=ojoGjFI0HSo

2.Zapoznaj się z tekstem na str.249-251.

3.Rozwiąż zadania 1-3 na str. 252.

Pytania przesyłaj na adres: halinagrygiel@wp.pl

 

(10.06) Temat: Topnienie i krzepnięcie.

1.Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=ojoGjFI0HSo

2.Zapoznaj się z tekstem na str. 253-257.

3.Rozwiąż zadania 1-5 na str. 258.

Język polski

8 czerwca - Kłopotliwe przedrostki i przyrostki.

ćw. 1/292, 2,3,4/293, 5,6/294

9 czerwca - Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z roz. 6.

Ćwiczenia z podręcznika na str. 298.

10 czerwca - Sprawdzian z roz. 6.

Tekst sprawdzianu prześlę mailem.

Wdż 09.06.2020 r.

Temat: Utrata wolności. Zagrożenia chemiczne. Cel: omówimy rodzaje uzależnień jakie spotykają na swojej drodze młodzi ludzie. Proszę zapoznać się  materiałami umieszczonymi w plikach do pobrania . Proszę także być dostępnym na grupie klasowej w aplikacji Messenger w godzinach, w których powinna odbyć się lekcja wdż według planu. W razie pytań proszę o kontakt beti.23@wp.pl

Chemia

Temat:Powtórzenie wiadomości  o tlenkach i wodorotlenkach.  Data: 09.06.2020.

Cele: utrwalenie wiadomości z działu.

Przeczytaj uważnie i przeanalizuj  Podsumowanie (podręcznik,s.225).

Wykonaj zadania zawarte w Sprawdź, czy wiesz...(podręcznik,s.226)

 Zdjęcia lub skany wykonanych zadań do tego tematu proszę przesyłać na adres kukier.b@wp.pl do 09.06.2020 do godz. 18.00. Podczas pracy proszę obowiązkowo korzystać z  kodów dostępu do ćwiczeń.

Matematyka  – uczniowie pracują tak jak do tej pory, komunikując się z nauczycielem za pomocy poczty elektronicznej.